Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), bireyin örgün, yaygın veya serbest öğrenme ortamlarında edindiği öğrenme kazanımlarının sorumlu bir kurum tarafından tanınması sonucu düzenlenen ve kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri kapsar.

Bu yeterlilikler başlıca Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen diplomalar, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri, yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen diploma ve sertifikalar, Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat gereğince yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen sertifika ve belgelerdir.

Başka bir ifadeyle TYÇ’nin, her düzeydeki tanımlı ve sıralı okul eğitiminin yanı sıra iş yerlerinde veya diğer yaygın ve serbest öğrenme ortamlarında, deneyime dayalı öğrenme ve bağımsız bireysel öğrenme sonucu elde edilen bütün yeterlilikleri kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. TYÇ özel gereksinimi olan bireylerin öğrenme kazanımlarının uygun biçimde tanınmasını sağlayacak yeterliliklerinin geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır.

Bir yeterliliğin TYÇ’de yer alması;

  • Öğrenme kazanımları yaklaşımıyla tanımlandığı,
  • Kalite güvencesinin sağlandığı,
  • Yeterliliğe yönelik süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olduğu
  • Diğer yeterliliklerle arasındaki ilişkinin net olarak açıklandığı,
  • Eğitim kurumları ve işverenler tarafından kabul edildiği
  • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine açık bir referans taşıdığı anlamına gelmektedir.