TUYEP Operasyonu ile:

  • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanmasının desteklenmesi,
  • TYÇ ile ilgili farkındalık artırma faaliyetleri,
  • Kapasite geliştirmete yönelik organizasyonlar,
  • TYÇ web sitesinin iyileştirilmesi gibi faaliyetler planlanmaktadır.