Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi I

2014-2016 yılları arasında yürütülen Proje ile, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile referanslanmış olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) yer alacak yeterlilik verilerini sistematik bir şekilde sınıflandırmak için veri tabanı oluşturulmuştur.

AB Komisyonu (%75) ve ulusal bütçe katkısı (%25) ile finanse edilen projenin bütçesi 89.000 Avro’dur.

Proje ile:

  • MYK, YÖK ve MEB’in sorumluluğunda bulunan ve öğrenme kazanımları yaklaşımına göre hazırlanan yeterlilik verileri oluşturulan veri tabanına aktarılmıştır.
  • http://portal.tyc.gov.tr/ adresi oluşturularak tüm yeterlilik verileri kamuoyunun erişimine açılmıştır.
  • Yeterlilik verilerine İngilizce dilinde de erişilebilmektedir.

 

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi II

İlk projenin devamı niteliğindeki Proje 2018-2019 yıllarında yürütülmüştür. AB Komisyonu (%75) ve ulusal bütçe katkısı (%25) ile finanse edilen projenin bütçesi 79.200 Avro’dur.

Proje ile:

  • Veri tabanının teknik alt yapısı iyileştirilerek yeterlilik verileri Avrupa Beceriler, Yetkinlikler, Yeterlilikler ve Meslekler Sınıflandırması (ESCO) ve Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler (LOQ) portallarına aktarılabilecek duruma getirilmiştir.
  • MYK, YÖK ve MEB yeterliliklerinin yanı sıra Türkiye’de uygun formatta yeterlilik hazırlayan tüm kuruluşların yeterlilik verileri veri tabanına eklenecek duruma getirilmiştir.
  • Veri tabanında yer alan yeterliliklerin sayısı 17.000’i aşmıştır.
  • Yeni eklenen yeterlilik verilerinin İngilizce’ye çevirisine devam edilmektedir.