TYÇ İletişim Stratejisi

TYÇ İletişim Stratejisi, TYÇ’nin sosyal paydaşlar öncelikli olmak üzere kamuoyunda bilinirliğini artırmak amacıyla sürdürülecek iletişim faaliyetlerinin kapsamını belirlemektedir. Bu bağlamda belge, TYÇ’nin uygulanmasında tüm ilgili paydaşların gereken bilgi ve farkındalık düzeyine ulaşmaları, üzerlerine düşen rol ve sorumlulukları içselleştirmeleri ve süreçlere katılımlarının sağlanması amacıyla yürütülecek faaliyetleri desteklemeye hizmet etmektedir.

TYÇ’ye yönelik farkındalık oluşturması ve paydaşlarla etkili bir iletişim kurmaya yardımcı olması amaçlanan TYÇ İletişim Stratejisi’nin hazırlanmasına 2017 yılı Kasım ayında başlanmıştır. TYÇ İletişim Stratejisi, 29/11/2018 tarihli TYÇ Kurulu toplantısıyla onaylanarak yayımlanmıştır.