TYÇ Seviyeleri, 1’den 8’e doğru sıralanmakta, kolaydan zora ve basitten karmaşığa doğru ilerlemektedir. TYÇ seviyeleri, herhangi bir öğrenme alanı dikkate alınmadan, söz konusu seviyedeki yeterliliklerin sahip olduğu asgari ortak öğrenme kazanımlarına göre tanımlanmıştır.

Her seviyeyi bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından tanımlayan öğrenme kazanımı ifadeleri “seviye tanımlayıcısı” olarak adlandırılmakta ve seviye tanımlayıcıları, TYÇ’deki diğer yapı ve araçlar için temel oluşturmaktadır.