Bir yeterliliğin Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında (TYVT) yer alması, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) yer aldığı anlamına gelmemektedir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer almak için karşılanması gereken 3 kriter bulunmaktadır.

 • Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında Yer Almalı
 • Kalite Güvencesi sağlanmış olmalı
 • Yeterlilik Formu ve Yeterlilik Tür Belirleyicilerinin Uyumlu olmalı

Bu kriterleri karşıladığı TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alarak diploma, sertifika vb. belgelerinde TYÇ logosu ve seviyesi bulundurmaya hak kazanmaktadır.

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında Yer Alma

TYVT'de yer almak yeterliliğin TYÇ kapsamında bulunduğunun ve bu yeterliliği düzenleyen sorumlu kurumun TYÇ kriterleri ile yerine getirmesi gereken şartların olduğunu ifade etmektedir. 

Bu portalda yer alan tüm yeterliliklerin ve hatta yer almayıp yeterliliklerini öğrenme kazanımları ile tanımlayarak geçerli, adil ve şeffaf bir ölçme değerlendirme yapan ve sadece başarılı olan adaylara belgelendirme yapılan tüm yeterlilikler TYVT'de yer alarak aşağıdaki başlıklarda bilgilerini sunmalıdır.

 • Yeterlilik Adı
 • Sorumlu Kurum
 • Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
 • Sorumlu Kurum URL
 • Yönelim
 • AYÇ Seviyesi
 • TYÇ Seviyesi
 • Sınıflandırma (Tematik Alan)
 • Anahtar Yetkinlikler
 • Sınıflandırma (Meslek Kodu)
 • Kategori
 • Kredi Değeri
 • Programın Normal Süresi
 • Program Profili (Amaç)
 • Öğrenme Ortamları
 • Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kalite Güvencesi
 • Giriş Şartı
 • Başarma Şartları
 • İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Yasal Dayanağı
 • Geçerlilik Süresi (Varsa)
 • Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi

Yeterlilik Formu ve Yeterlilik Tür Belirleyicilerinin Uyumu

Yeterlilik yerleştirme başvurusu yapmak için "Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar" ekinde yer alan yeterlilik formundaki bilgilerin belirlenmiş olması ve TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan ilgili yeterlilik tür belirleyicisindeki bilgileri asgari olarak sağlaması gerekmektedir.

Kalite Güvencesi

Yeterliliklerin kalite güvence sürecinin TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesi ve sorumlu kurum tarafından Kalite Güvence Belgesi ve Zorunlu Rehbelerinin hazırlanarak TYÇ Kuruluna sunmuş olması gerekmektedir.

Yerleştirme Süreci

Bu üç kriterin sağlandığından emin olduktan sonra "Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar" ekinde yer alan başvuru formu aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yeterlilikleri için MEB, yükseköğretim yeterlilikleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından başvuru yapılabilmektedir.

Yapılan başvuru TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından şeklen değerlendirildikten sonra TYÇ Kurulu gündemine alınmakta ve Kurul tarafından da uygun görülmesi halinde yeterlilik TYÇ'ye yerleştirilmiş olmaktadır. 

Çerçeveye yerleştirilen yeterlilikler için belge üzerinde belirtilen ölçülerle TYÇ logosu ve seviyesi kullanılabilmekte ve TYVT'de ilgili yeterlilik sayfasında Yeterlilik Türkiye Yeterlilik Çerçevesine Yerleştirilmiştir ibaresi aşağıdaki gibi eklenmektedir.