Yeterlilik Tür Belirleyicileri

Aynı seviyede yer alan ancak işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri ve/veya yönelimleri açısından önemli farklılıklar gösteren yeterliliklerin birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlayan yeterlilik türleri, yeterlilik türü belirleyicileri kullanılarak tanımlanmaktadır.

Yeterlilik Tür Belirleyicileri TYÇ'nin yapı taşlarından biridir. Belirli bir tür altındaki yeterliliklerin ortak öğrenme kazanımlarını içerir.

Seviyeler ve seviye tanımlayıcıları arasındaki ilişki; yeterlilik türü ve yeterlilik tür belirleyicileri arasında da bulunmaktadır. Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak özellikleri tanımlamak için belirlenen unsurları içeren yeterlilik türü belirleyicilerinin oluşturulması, TYÇ’nin etkin olarak uygulanmasında büyük önem taşımaktadır.

TYÇ Kurulu tarafından onaylanan Yeterlilik Tür Belirleyicilerine Yayınlar bölümünden erişim sağlanabilmektedir.