Yeterlilik Kodu

TR0020221490

Yeterlilik Adı
Yöresel Barak Giysisi Yapımı (Ezo Gelin Bebek) Yapımı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7533.20 Folklorik Bebek Yapımcısı

KategoriAna
Kredi Değeri15
Programın Normal Süresi 377 Saat
Program Profili (Amaç)

Yöresel Barak Giysisi Yapımı (Ezo Gelin Bebek) kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 • Geleneksel Türk giysi aksesuarlarının araştırması,
 • Basit Nakış İğne tekniklerini uygulaması,
 • Desen özelliğine göre basit nakış iğne teknikleri ile ürün oluşturması,
 • Boncuk işleme teknikleri ile boncuk aksesuar yapması,
 • Pul boncuk tekniğine uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirmesi,
 • Düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlar ve dikim işlemlerini yapması,
 • Barak yöresine uygun şekilde Ezo Gelin bebek giysisi dikmesi,
 • Ezo Gelin bebek süslemesi,
 • Ezo Gelin bebek baş süslemelerini hazırlaması,
 • Ürünlerin bakım ve korunmasını yapması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Geleneksel kıyafetleri, başa ve ayağa giyilen aksesuarları, takıları ve giysi üzerine takılan aksesuarları araştırarak dosya hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit nakış iğne teknikleriyle ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre basit nakış iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boncuk işleme teknikleri ile boncuk aksesuar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pul boncuk tekniğine uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlama ve dikim işlemlerini yapar.
 • Barak yöresine uygun şekilde Ezo Gelin bebek giysisi diker.
 • Ezo Gelin bebek süsler.
 • Ezo Gelin bebek baş süslemelerini hazırlar.
 • Ürünlerin bakım ve korunmasını yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

 • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin 6 puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kurs Programını başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,

5. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221490


Yeterlilik Adı
Yöresel Barak Giysisi Yapımı (Ezo Gelin Bebek) Yapımı Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7533.20 Folklorik Bebek Yapımcısı


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7533.20 Folklorik Bebek Yapımcısı


Kategori
Ana

Kredi Değeri
15

Programın Normal Süresi
377 Saat

Program Profili (Amaç)

Yöresel Barak Giysisi Yapımı (Ezo Gelin Bebek) kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 • Geleneksel Türk giysi aksesuarlarının araştırması,
 • Basit Nakış İğne tekniklerini uygulaması,
 • Desen özelliğine göre basit nakış iğne teknikleri ile ürün oluşturması,
 • Boncuk işleme teknikleri ile boncuk aksesuar yapması,
 • Pul boncuk tekniğine uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirmesi,
 • Düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlar ve dikim işlemlerini yapması,
 • Barak yöresine uygun şekilde Ezo Gelin bebek giysisi dikmesi,
 • Ezo Gelin bebek süslemesi,
 • Ezo Gelin bebek baş süslemelerini hazırlaması,
 • Ürünlerin bakım ve korunmasını yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Geleneksel kıyafetleri, başa ve ayağa giyilen aksesuarları, takıları ve giysi üzerine takılan aksesuarları araştırarak dosya hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit nakış iğne teknikleriyle ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre basit nakış iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boncuk işleme teknikleri ile boncuk aksesuar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pul boncuk tekniğine uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlama ve dikim işlemlerini yapar.
 • Barak yöresine uygun şekilde Ezo Gelin bebek giysisi diker.
 • Ezo Gelin bebek süsler.
 • Ezo Gelin bebek baş süslemelerini hazırlar.
 • Ürünlerin bakım ve korunmasını yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

 • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin 6 puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kurs Programını başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,

5. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221490

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value15
Program Duration377 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221490


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
15

Program Duration
377 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address