Yeterlilik Kodu

TR0030018810

Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumHatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiHatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Hatay Tayfur Sökmen kampüsü, 31070 Hatay Merkez/Hatay
Sorumlu Kurum URLhttps://www.mku.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri300
Programın Normal Süresi 5
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Farklı hayvan türlerinin organ ve dokularının normal anatomik ve histolojik yapılarını tanımlar, normal olmayan organ ve dokuları tanıma becerisine sahiptir.
 • Hayvanların normal metabolizmalarının çalışmasını ve normal gösterge değerlerini analiz eder, normal olmayan değerleri tanır ve nedenlerini araştırarak tedavi seçeneklerine karar verir.
 • Hayvanlarda hastalık yapan enfeksiyöz olan ve olmayan etkenleri listeler ve gerekli teşhis metotlarını kullanır,bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır ve halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilmesi konularında bilgiler verir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır ve mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirerek, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunları çözüm üretme çabasında becerileri doğrultusunda tüm görevleri yerine getirir.Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 • Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun beslenme programları hazırlar,farklı hayvan türlerini ve ırk özelliklerini tanır ve bunlar arasında verim özelliklerine göre seleksiyon yapar.
 • Hayvancılık işletmeleri ve sektördeki üretim, finansman, pazarlama ve hayvancılık politikaları ile hayvan hastalıkları kaynaklı ekonomik kayıpları ve hastalık yönetim ilkelerini açıklar ve uygular.
 • Hayvanlarda ortaya çıkması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuvarlara gönderir ve/veya test eder.
 • Hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar,gerektiği durumlarda hayvanlarda cerrahi operasyonlar yapar.
 • Hayvanların verim özelliklerini artırmak için verimi yüksek ırklardan suni tohumlama yapar.
 • Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır, ayrıca dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.Sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
 • İnsan ve hayvan sağlığına katkı sağlamak için çevre kirliliğini önleyici tedbirler alır.
 • Bal arısı sağlığı ve yetiştiriciliği konusunda aktif görev alır.
 • İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri ile en az bir bilgisayar yazılımını etkin bir biçimde kullanır.Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, değerlendirme ve mezuniyet Üniversite Senatosu karalarına bağlı olarak düzenlenir. Her ders için en az bir ara sınav ve bir de final sınavı yapılır. Sınavlar yazılı veya sözlü olabilmekte, klinik sınavları ise gerektiğinde sözlü veya uygulamalı olmaktadır. Sınavın değerlendirme şekli dönem başında ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Final sınavının etkisi %60’tan az olamaz. Final değerlendirmesi öğretim üyesi tarafından yapılır. Bütün öğrenciler mezuniyet şartlarının bir gereği olan yaz stajın yapmak zorundadırlar. Öğrenciler bir ay yaz stajını tamamlamak ve yaz stajı raporundan ve sunumundan geçmek zorundadır. Sunumlar sırasında öğretim üyeleri öğrencilerin performansını değerlendirir ve notunu hesaplar.Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünde başarı sağlayan öğrencilere “Veteriner Hekim” unvanı ile Yüksek Lisans Diploması ve ayrıca Veteriner Hekimliği Özel Eğitim ve Öğretimini hangi dalda yaptığını belirten bir belge verilir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Öğrenciler Yükseköğretim Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonucuna ve MF-3 puan türüne göre kabul edilmektedir. Adayların bu sınavlardan aldıkları puan ve orta öğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan puana ve öğrencilerin tercihlerine göre yerleştirme yapılmaktadır.

Başarma ŞartlarıMustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünde başarı sağlayan öğrencilere “Veteriner Hekim” unvanı ile Yüksek Lisans Diploması ve ayrıca Veteriner Hekimliği Özel Eğitim ve Öğretimini hangi dalda yaptığını belirten bir belge verilir.Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünde başarı sağlayan öğrencilere “Veteriner Hekim” unvanı ile Yüksek Lisans Diploması ve ayrıca Veteriner Hekimliği Özel Eğitim ve Öğretimini hangi dalda yaptığını belirten bir belge verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Fakültesi mezunları Üniversitelerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde, çeşitli bakanlıklarda, belediyelerde, gıda üretim işletmelerinde, yem fabrikalarında, çiftliklerde, hayvan sağlığı poliklinik ve hastanelerinde, serbest veteriner hekim kliniklerinde, gerekli görülen tüm işletme ve kurumlarda görev alırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030018810


Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Hatay Tayfur Sökmen kampüsü, 31070 Hatay Merkez/Hatay

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
300

Programın Normal Süresi
5

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Farklı hayvan türlerinin organ ve dokularının normal anatomik ve histolojik yapılarını tanımlar, normal olmayan organ ve dokuları tanıma becerisine sahiptir.
 • Hayvanların normal metabolizmalarının çalışmasını ve normal gösterge değerlerini analiz eder, normal olmayan değerleri tanır ve nedenlerini araştırarak tedavi seçeneklerine karar verir.
 • Hayvanlarda hastalık yapan enfeksiyöz olan ve olmayan etkenleri listeler ve gerekli teşhis metotlarını kullanır,bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır ve halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilmesi konularında bilgiler verir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır ve mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirerek, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunları çözüm üretme çabasında becerileri doğrultusunda tüm görevleri yerine getirir.Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 • Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun beslenme programları hazırlar,farklı hayvan türlerini ve ırk özelliklerini tanır ve bunlar arasında verim özelliklerine göre seleksiyon yapar.
 • Hayvancılık işletmeleri ve sektördeki üretim, finansman, pazarlama ve hayvancılık politikaları ile hayvan hastalıkları kaynaklı ekonomik kayıpları ve hastalık yönetim ilkelerini açıklar ve uygular.
 • Hayvanlarda ortaya çıkması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuvarlara gönderir ve/veya test eder.
 • Hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar,gerektiği durumlarda hayvanlarda cerrahi operasyonlar yapar.
 • Hayvanların verim özelliklerini artırmak için verimi yüksek ırklardan suni tohumlama yapar.
 • Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır, ayrıca dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.Sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilir.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
 • İnsan ve hayvan sağlığına katkı sağlamak için çevre kirliliğini önleyici tedbirler alır.
 • Bal arısı sağlığı ve yetiştiriciliği konusunda aktif görev alır.
 • İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri ile en az bir bilgisayar yazılımını etkin bir biçimde kullanır.Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar, değerlendirme ve mezuniyet Üniversite Senatosu karalarına bağlı olarak düzenlenir. Her ders için en az bir ara sınav ve bir de final sınavı yapılır. Sınavlar yazılı veya sözlü olabilmekte, klinik sınavları ise gerektiğinde sözlü veya uygulamalı olmaktadır. Sınavın değerlendirme şekli dönem başında ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Final sınavının etkisi %60’tan az olamaz. Final değerlendirmesi öğretim üyesi tarafından yapılır. Bütün öğrenciler mezuniyet şartlarının bir gereği olan yaz stajın yapmak zorundadırlar. Öğrenciler bir ay yaz stajını tamamlamak ve yaz stajı raporundan ve sunumundan geçmek zorundadır. Sunumlar sırasında öğretim üyeleri öğrencilerin performansını değerlendirir ve notunu hesaplar.Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünde başarı sağlayan öğrencilere “Veteriner Hekim” unvanı ile Yüksek Lisans Diploması ve ayrıca Veteriner Hekimliği Özel Eğitim ve Öğretimini hangi dalda yaptığını belirten bir belge verilir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Öğrenciler Yükseköğretim Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonucuna ve MF-3 puan türüne göre kabul edilmektedir. Adayların bu sınavlardan aldıkları puan ve orta öğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan puana ve öğrencilerin tercihlerine göre yerleştirme yapılmaktadır.


Başarma Şartları
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünde başarı sağlayan öğrencilere “Veteriner Hekim” unvanı ile Yüksek Lisans Diploması ve ayrıca Veteriner Hekimliği Özel Eğitim ve Öğretimini hangi dalda yaptığını belirten bir belge verilir.Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünde başarı sağlayan öğrencilere “Veteriner Hekim” unvanı ile Yüksek Lisans Diploması ve ayrıca Veteriner Hekimliği Özel Eğitim ve Öğretimini hangi dalda yaptığını belirten bir belge verilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Fakültesi mezunları Üniversitelerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde, çeşitli bakanlıklarda, belediyelerde, gıda üretim işletmelerinde, yem fabrikalarında, çiftliklerde, hayvan sağlığı poliklinik ve hastanelerinde, serbest veteriner hekim kliniklerinde, gerekli görülen tüm işletme ve kurumlarda görev alırlar.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030018810

Qualification Title
Veteriner Hekimliği License
Awarding BodyHatay Mustafa Kemal University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value300
Program Duration5
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Define normal anatomical and histological features of the organs of domestic animals, and differentiate pathological changes on these organs.Evaluate metabolism of domestic animals and analyze normal and abnormal levels of the metabolites, deciding optimum treatment choice by searching the causes.List the infectious and non-infectious disease agents and use the diagnose methods required, take the necessary biosecurity precautions on controlling particularly zoonotic diseases, and give information and organize programs on defining and solving problems related to public and animal health.Plan and carry out social and profession related projects, as a responsible person to society, contributing truly to solving the field related and non-related problems that occur at regional and national levels.Determine contemporary rising and feeding methods of domestic animals, differentiate species and make selections in terms of yield specialties.Explain and apply the principles of disease management and economical loses due to animal diseases through creating politics for the sector on livestock rising.Diagnose diseases seen on domestic animals, use diagnostic methods, take samples and send them to authorized laboratories.Take every attempt to treat the diagnosed diseases and practice basic surgical operations.Practice artificial insemination to increase yield capacity of domestic animals.Be aware of their authorities and responsibilities, have profession-related ethical values, follow the changes on national and international profession-related regulations. Use at least one foreign language.Supervise in every stages of the food production from animals, control these products on markets.Take required precautions against environmental pollution hazardous for both animal and human being.Practice actively on honeybee health and management.Define and practice the rights of human, animal and animal owner, and observe animal welfare.Use at least on software program effectively, apply related scientific methods, analyze and evaluate professional knowledge with the critical and analytical point of view.

Key Competencies-
Further Info

Examinations, evaluation and graduation are organized according to the decision of the University Senate. At least one midterm exam and one final exam are held for each course. Examinations can be written or oral, and clinical examinations are either oral or practical. The evaluation of the examination is determined by the related faculty members at the beginning of the semester. The effect of the final exam cannot be less than 60%. Final evaluation is done by the instructor. All students are required to do a summer internship, which is a requirement of graduation requirements. Students have to complete a summer internship and pass the summer internship report and presentation. During the presentations, the instructors evaluate the students' performance and calculate the grade.The students, who successfully met all the educational requirements of Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, are entitled as a “Veterinarian” and also gain the degree of MSc.

Quality Assurance-
Access Requirements

The students are accepted through their MF-3 scores and the results of the YGS and LYS exams carried out by OSYM (Higher Education Student Selection and Accommodation). Candidates are accommodated through synthesis of the scores of these exams and their secondary education success scores and the students’ choices.

Conditions for SuccessThe students, who successfully met all the educational requirements of Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, are entitled as a “Veterinarian” and also gain the degree of MSc.The students, who successfully met all the educational requirements of Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, are entitled as a “Veterinarian” and also gain the degree of MSc.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of the Veterinary Faculty can be assigned in the Ministry of Food-Agriculture and the Animal Husbandry, municipalities, food processing units, food factories, animal health policlinics and hospitals or in the individual clinics.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030018810


Qualification Title
Veteriner Hekimliği License

Awarding Body
Hatay Mustafa Kemal University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
300

Program Duration
5

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Define normal anatomical and histological features of the organs of domestic animals, and differentiate pathological changes on these organs.Evaluate metabolism of domestic animals and analyze normal and abnormal levels of the metabolites, deciding optimum treatment choice by searching the causes.List the infectious and non-infectious disease agents and use the diagnose methods required, take the necessary biosecurity precautions on controlling particularly zoonotic diseases, and give information and organize programs on defining and solving problems related to public and animal health.Plan and carry out social and profession related projects, as a responsible person to society, contributing truly to solving the field related and non-related problems that occur at regional and national levels.Determine contemporary rising and feeding methods of domestic animals, differentiate species and make selections in terms of yield specialties.Explain and apply the principles of disease management and economical loses due to animal diseases through creating politics for the sector on livestock rising.Diagnose diseases seen on domestic animals, use diagnostic methods, take samples and send them to authorized laboratories.Take every attempt to treat the diagnosed diseases and practice basic surgical operations.Practice artificial insemination to increase yield capacity of domestic animals.Be aware of their authorities and responsibilities, have profession-related ethical values, follow the changes on national and international profession-related regulations. Use at least one foreign language.Supervise in every stages of the food production from animals, control these products on markets.Take required precautions against environmental pollution hazardous for both animal and human being.Practice actively on honeybee health and management.Define and practice the rights of human, animal and animal owner, and observe animal welfare.Use at least on software program effectively, apply related scientific methods, analyze and evaluate professional knowledge with the critical and analytical point of view.


Key Competencies
-

Further Info

Examinations, evaluation and graduation are organized according to the decision of the University Senate. At least one midterm exam and one final exam are held for each course. Examinations can be written or oral, and clinical examinations are either oral or practical. The evaluation of the examination is determined by the related faculty members at the beginning of the semester. The effect of the final exam cannot be less than 60%. Final evaluation is done by the instructor. All students are required to do a summer internship, which is a requirement of graduation requirements. Students have to complete a summer internship and pass the summer internship report and presentation. During the presentations, the instructors evaluate the students' performance and calculate the grade.The students, who successfully met all the educational requirements of Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, are entitled as a “Veterinarian” and also gain the degree of MSc.


Quality Assurance
-

Access Requirements

The students are accepted through their MF-3 scores and the results of the YGS and LYS exams carried out by OSYM (Higher Education Student Selection and Accommodation). Candidates are accommodated through synthesis of the scores of these exams and their secondary education success scores and the students’ choices.


Conditions for Success
The students, who successfully met all the educational requirements of Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, are entitled as a “Veterinarian” and also gain the degree of MSc.The students, who successfully met all the educational requirements of Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, are entitled as a “Veterinarian” and also gain the degree of MSc.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of the Veterinary Faculty can be assigned in the Ministry of Food-Agriculture and the Animal Husbandry, municipalities, food processing units, food factories, animal health policlinics and hospitals or in the individual clinics.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address