Yeterlilik Kodu

TR0020221154

Yeterlilik Adı
Tahıl Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:6113.66 Tahıl Yetiştiricisi

KategoriAna
Kredi Değeri11
Programın Normal Süresi 278 Saat
Program Profili (Amaç)

Organik Tarım kurs programını bitiren bireyin;

 • Toprağı oluşturan ana maddeleri, toprak özelliklerini ve tahılları tanımak
 • Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanımak
 • Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapmak
 • Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanma ve bakım-onarımını yapmak
 • Gübreleme yöntemlerini uygulamak
 • Ekim makinelerini kullanarak ekim yapmak
 • Tarımsal sulama yapmak
 • Tarla bitkileri hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele etmek
 • Tahıl yetiştiriciliğinde hasat ve pazarlama organizasyonu yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Toprağı oluşturan ana maddeleri, toprak özelliklerini ve tahılları tanıır.
 • Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanır.
 • Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapar.
 • Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanır ve bakımonarımını yapar.
 • Gübreleme yöntemlerini uygular.
 • Ekim makinelerini kullanarak ekim yapar.
 • Tarımsal sulama yapar.
 • Tarla bitkileri hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele eder.
 • Tahıl yetiştiriciliğinde hasat ve pazarlama organizasyonu yapar
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 1.  Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 2.  Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, 
 3.  Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 •  Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 •  Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 •  Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Tahıl Yetiştiriciliği  Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Tahıl Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

 Tahıl Yetiştiriciliği Kursu Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Tahıl Yetiştiriciliği Kursu Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.

4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

5. 5488 sayılı Tarım Kanunu 6. 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

7. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu

8. 26283 sayılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği

9. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunu

10. 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu

11. 5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu

12. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

13. 26759 sayılı Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

14. 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

15. 4342 sayılı Mera Kanunu 16. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221154


Yeterlilik Adı
Tahıl Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:6113.66 Tahıl Yetiştiricisi


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:6113.66 Tahıl Yetiştiricisi


Kategori
Ana

Kredi Değeri
11

Programın Normal Süresi
278 Saat

Program Profili (Amaç)

Organik Tarım kurs programını bitiren bireyin;

 • Toprağı oluşturan ana maddeleri, toprak özelliklerini ve tahılları tanımak
 • Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanımak
 • Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapmak
 • Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanma ve bakım-onarımını yapmak
 • Gübreleme yöntemlerini uygulamak
 • Ekim makinelerini kullanarak ekim yapmak
 • Tarımsal sulama yapmak
 • Tarla bitkileri hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele etmek
 • Tahıl yetiştiriciliğinde hasat ve pazarlama organizasyonu yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Toprağı oluşturan ana maddeleri, toprak özelliklerini ve tahılları tanıır.
 • Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanır.
 • Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapar.
 • Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanır ve bakımonarımını yapar.
 • Gübreleme yöntemlerini uygular.
 • Ekim makinelerini kullanarak ekim yapar.
 • Tarımsal sulama yapar.
 • Tarla bitkileri hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele eder.
 • Tahıl yetiştiriciliğinde hasat ve pazarlama organizasyonu yapar

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 1.  Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 2.  Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, 
 3.  Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 •  Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 •  Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 •  Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Tahıl Yetiştiriciliği  Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Tahıl Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

 Tahıl Yetiştiriciliği Kursu Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Tahıl Yetiştiriciliği Kursu Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.

4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

5. 5488 sayılı Tarım Kanunu 6. 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

7. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu

8. 26283 sayılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği

9. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunu

10. 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu

11. 5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu

12. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

13. 26759 sayılı Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

14. 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

15. 4342 sayılı Mera Kanunu 16. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221154

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value11
Program Duration278 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221154


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
11

Program Duration
278 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address