Yeterlilik Kodu

TR0020221950

Yeterlilik Adı
Pastacı Yardımcısı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Otel, restoranlar ve catering
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7512.24 Pastacı Yardımcısı

KategoriAna
Kredi Değeri30
Programın Normal Süresi 750 Saat
Program Profili (Amaç)

Pastacı yardımcısı kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • İş öncesi kişisel hazırlığını yapması,
 • İş için ön hazırlıkları yapması,
 • Toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlaması,
 • Elde / makinede bulaşık yıkama ve bulaşık sonrası çöpleri atması,
 • Mutfak ünitelerini amacına uygun kullanması,
 • Besin öğelerinin kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanması,
 • Besin gruplarını yeterli ve dengeli olarak menüde kullanması,
 • Çeşitli teknikler ile yumurta pişirmesi,
 • Kolay hamur işleri hazırlaması,
 • Bisküvi ve kurabiye hazırlaması,
 • Mayalı hamurlardan ürünler hazırlaması,
 • Ekmek ve ekmek çeşitleri hazırlaması,
 • Özleştirilerek yapılan basit ve yumurtalı hamurlardan çeşitli ürünler hazırlaması,
 • Çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlaması,
 • Pişirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlaması,
 • Yağlı hamur ile ürünler hazırlaması,
 • Soğuk-sıcak içecekler hazırlaması,
 • Tart ve kiş hamurlarından ürünler hazırlaması,
 • Çikolatadan tekniğine uygun şekilde çeşitli pasta dekorları hazırlaması,
 • Çeşitli süsleme teknikleri kullanarak kurabiye ve pastaları süslemesi,
 • İstenilen renk, pişkinlik, lezzet ve görünüşte amaca uygun yaş pastalar yapması,
 • Krokant ve meyve şekerlemeleri hazırlaması,
 • Yeni pasta reçetelerine göre pastalar hazırlaması,
 • Sütlü tatlılar, dondurma ve sorbeleri hazırlaması,
 • Meyve tatlıları hazırlaması,
 • Hamur tatlıları hazırlaması,
 • Tahıl tatlıları hazırlaması,
 • Kadayıf çeşitleri hazırlaması,
 • Baklava hazırlaması

amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
 • İşletme standartları ve hiyerarşik yapıya göre iş kıyafeti giyerek üzerinde ve dolabında bulundurması gereken araç gereçleri temin eder.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuata göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre elde yada makinede bulaşık yıkar ve bulaşık sonrası çöpleri atar.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak mutfak ünitelerini hijyen, sanitasyon kurallarına göre amacına uygun kullanır. 
 • Günlük alınması gereken besin miktarına göre besin öğelerinin kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanır.
 • Porsiyon miktarını tespit ederken besin gruplarını yeterli ve dengeli olarak menüde kullanır.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çeşitli teknikler ile yumurtaları pişirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde kolay hamur işleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, renk, tat, görünüşte bisküvi ve kurabiyeleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, renk, tat ve görünüşte mayalı hamurlardan ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre ekmek ve ekmek çeşitleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, lezzet, koku, koku ve görünüşte özleştirilerek yapılan basit ve yumurtalı hamurlardan çeşitli ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde pişirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, şekil, tat, pişkinlik ve kabarıklıkta yağlı hamur ile ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk-sıcak içecekleri özelliği ve çeşidine göre hazırlayıp servise hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, tat, görünüme sahip tart ve kiş hamurlarından ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çikolatadan tekniğine uygun şekilde çeşitli pasta dekorları hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli süsleme teknikleri kullanarak kurabiye ve pastaları süsler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, pişkinlik, lezzet ve görünüşte amaca uygun yaş pastalar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk gıda kodeksine, HACCP uygulamalarına göre istenilen renk, görünüş, lezzete sahip krokant ve meyve şekerlemeleri hazırlar.
 • Mesleği ile ilgili dokümanları ve bilgi birikimini kullanarak yeni pasta reçetelerine göre pastalar hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, lezzet, koku ve görünüşte sütlü tatlılar, dondurma ve sorbeleri hazırlar. 
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen, lezzet, koku ve görünüşte meyve  tatlılarını hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, renk, tat ve görünümde hamur tatlıları hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, lezzet ve görünümde tahıl tatlıları hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, lezzet ve görünüşte kadayıf çeşitleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, lezzet ve görünüşte baklava hazırlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
  • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
  • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
  • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okuryazar olmak.
 • 13 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Pastacı Yardımcısı Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Pastacı Yardımcısı  Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.  
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer; 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında  gerekli şartları sağlaması durumunda, Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı
 1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu
 2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
 4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
 5. 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 10UMS0111-4 referans kodlu Pastacı -Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221950


Yeterlilik Adı
Pastacı Yardımcısı Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7512.24 Pastacı Yardımcısı


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7512.24 Pastacı Yardımcısı


Kategori
Ana

Kredi Değeri
30

Programın Normal Süresi
750 Saat

Program Profili (Amaç)

Pastacı yardımcısı kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • İş öncesi kişisel hazırlığını yapması,
 • İş için ön hazırlıkları yapması,
 • Toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlaması,
 • Elde / makinede bulaşık yıkama ve bulaşık sonrası çöpleri atması,
 • Mutfak ünitelerini amacına uygun kullanması,
 • Besin öğelerinin kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanması,
 • Besin gruplarını yeterli ve dengeli olarak menüde kullanması,
 • Çeşitli teknikler ile yumurta pişirmesi,
 • Kolay hamur işleri hazırlaması,
 • Bisküvi ve kurabiye hazırlaması,
 • Mayalı hamurlardan ürünler hazırlaması,
 • Ekmek ve ekmek çeşitleri hazırlaması,
 • Özleştirilerek yapılan basit ve yumurtalı hamurlardan çeşitli ürünler hazırlaması,
 • Çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlaması,
 • Pişirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlaması,
 • Yağlı hamur ile ürünler hazırlaması,
 • Soğuk-sıcak içecekler hazırlaması,
 • Tart ve kiş hamurlarından ürünler hazırlaması,
 • Çikolatadan tekniğine uygun şekilde çeşitli pasta dekorları hazırlaması,
 • Çeşitli süsleme teknikleri kullanarak kurabiye ve pastaları süslemesi,
 • İstenilen renk, pişkinlik, lezzet ve görünüşte amaca uygun yaş pastalar yapması,
 • Krokant ve meyve şekerlemeleri hazırlaması,
 • Yeni pasta reçetelerine göre pastalar hazırlaması,
 • Sütlü tatlılar, dondurma ve sorbeleri hazırlaması,
 • Meyve tatlıları hazırlaması,
 • Hamur tatlıları hazırlaması,
 • Tahıl tatlıları hazırlaması,
 • Kadayıf çeşitleri hazırlaması,
 • Baklava hazırlaması

amaçlanmaktadır.


Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
 • İşletme standartları ve hiyerarşik yapıya göre iş kıyafeti giyerek üzerinde ve dolabında bulundurması gereken araç gereçleri temin eder.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuata göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre elde yada makinede bulaşık yıkar ve bulaşık sonrası çöpleri atar.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak mutfak ünitelerini hijyen, sanitasyon kurallarına göre amacına uygun kullanır. 
 • Günlük alınması gereken besin miktarına göre besin öğelerinin kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanır.
 • Porsiyon miktarını tespit ederken besin gruplarını yeterli ve dengeli olarak menüde kullanır.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çeşitli teknikler ile yumurtaları pişirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde kolay hamur işleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, renk, tat, görünüşte bisküvi ve kurabiyeleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, renk, tat ve görünüşte mayalı hamurlardan ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre ekmek ve ekmek çeşitleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, lezzet, koku, koku ve görünüşte özleştirilerek yapılan basit ve yumurtalı hamurlardan çeşitli ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde pişirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, şekil, tat, pişkinlik ve kabarıklıkta yağlı hamur ile ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk-sıcak içecekleri özelliği ve çeşidine göre hazırlayıp servise hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, tat, görünüme sahip tart ve kiş hamurlarından ürünler hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çikolatadan tekniğine uygun şekilde çeşitli pasta dekorları hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli süsleme teknikleri kullanarak kurabiye ve pastaları süsler.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, pişkinlik, lezzet ve görünüşte amaca uygun yaş pastalar yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk gıda kodeksine, HACCP uygulamalarına göre istenilen renk, görünüş, lezzete sahip krokant ve meyve şekerlemeleri hazırlar.
 • Mesleği ile ilgili dokümanları ve bilgi birikimini kullanarak yeni pasta reçetelerine göre pastalar hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, lezzet, koku ve görünüşte sütlü tatlılar, dondurma ve sorbeleri hazırlar. 
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen, lezzet, koku ve görünüşte meyve  tatlılarını hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, renk, tat ve görünümde hamur tatlıları hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, lezzet ve görünümde tahıl tatlıları hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, lezzet ve görünüşte kadayıf çeşitleri hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, lezzet ve görünüşte baklava hazırlar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
  • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
  • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
  • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Okuryazar olmak.
 • 13 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Pastacı Yardımcısı Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Pastacı Yardımcısı  Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.  

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer; 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında  gerekli şartları sağlaması durumunda, Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Yasal Dayanağı
 1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu
 2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
 4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
 5. 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 10UMS0111-4 referans kodlu Pastacı -Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221950

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 3
Thematic AreasHotel, restaurants and catering
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value30
Program Duration750 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221950


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
30

Program Duration
750 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address