Yeterlilik Kodu

TR0020221953

Yeterlilik Adı
İçecek Servisi Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Seyahat, turizm ve boş zaman
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120.02 İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı

KategoriAna
Kredi Değeri12
Programın Normal Süresi 301 Saat
Program Profili (Amaç)

İçecek servisi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması,
 • Masa üstü servis takımlarını servis kurallarına göre masaya yerleştirmesi,
 • Masa örtülerini servis kurallarına göre masalara sermesi,
 • Peçeteleri servis kurallarına göre pratik ve hızlı şekilde katlaması,
 • Kuver açma işlemlerini yapması,
 • Masa üstü servis takımlarını servis kurallarına uygun şekilde taşıması ve boşları toplaması,
 • İçecek bankosunu temizleyip ihtiyaca göre içecek malzemeleri temin etmesi,
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre rezervasyon yapması ve konukları kabul etmesi,
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre konuk uğurlaması,
 • Modern usullerde yiyecek servisi yapması,
 • İçecek makinelerini hazırlaması,
 • Soğuk içecekleri servis kurallarına uygun servis etmesi,
 • Sıcak içecekleri servis kurallarına uygun servis etmesi,

amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda, masa üstü servis takımlarını servis kurallarına göre masaya yerleştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkelerine dikkat ederek masa örtülerini servis kurallarına göre masalara serer.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda servis kurallarına göre peçeteleri pratik ve hızlı şekilde katlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda tabak, bardak, menaj ve metal servis takımlarını servis kurallarına göre masalara yerleştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda, masa üstü servis takımlarını servis kurallarına uygun şekilde taşıyarak boşlarını toplar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda içecek bankosunu temizleyip ihtiyaca göre içecek malzemeleri temin eder.
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre müşterinin istekleri doğrultusunda rezervasyon yaparak konukları kabul eder.
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre hesap işlemlerini yaparak konukları uğurlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak servis ve nezaket kurallarına uygun şekilde modern usullerde yiyecek servisi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek içecek makinelerini hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve servis kurallarına uygun şekilde porsiyon ölçüsünde soğuk içecek servisi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak sıcak içecekleri hazırlayıp servisini yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
  • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
  • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
  • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • İlkokul mezunu olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “İçecek Servisi Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “İçecek Servisi Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.  
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İçecek Servisi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “İçecek Servisi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı
 1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu
 2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
 4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
 5. 11.09.2015 tarih ve 29472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (21.03.2012-28240 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 10UMS0049-3 referans kodlu Servis Görevlisi -Seviye 3- Ulusal Meslek Standardı.
 6. 11.09.2015 tarih ve 29472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (21.03.2012-28240 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 10UMS0049-4 referans kodlu Servis Görevlisi -Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı.
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221953


Yeterlilik Adı
İçecek Servisi Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120.02 İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120.02 İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı


Kategori
Ana

Kredi Değeri
12

Programın Normal Süresi
301 Saat

Program Profili (Amaç)

İçecek servisi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması,
 • Masa üstü servis takımlarını servis kurallarına göre masaya yerleştirmesi,
 • Masa örtülerini servis kurallarına göre masalara sermesi,
 • Peçeteleri servis kurallarına göre pratik ve hızlı şekilde katlaması,
 • Kuver açma işlemlerini yapması,
 • Masa üstü servis takımlarını servis kurallarına uygun şekilde taşıması ve boşları toplaması,
 • İçecek bankosunu temizleyip ihtiyaca göre içecek malzemeleri temin etmesi,
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre rezervasyon yapması ve konukları kabul etmesi,
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre konuk uğurlaması,
 • Modern usullerde yiyecek servisi yapması,
 • İçecek makinelerini hazırlaması,
 • Soğuk içecekleri servis kurallarına uygun servis etmesi,
 • Sıcak içecekleri servis kurallarına uygun servis etmesi,

amaçlanmaktadır.


Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda, masa üstü servis takımlarını servis kurallarına göre masaya yerleştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkelerine dikkat ederek masa örtülerini servis kurallarına göre masalara serer.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda servis kurallarına göre peçeteleri pratik ve hızlı şekilde katlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda tabak, bardak, menaj ve metal servis takımlarını servis kurallarına göre masalara yerleştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda, masa üstü servis takımlarını servis kurallarına uygun şekilde taşıyarak boşlarını toplar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda içecek bankosunu temizleyip ihtiyaca göre içecek malzemeleri temin eder.
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre müşterinin istekleri doğrultusunda rezervasyon yaparak konukları kabul eder.
 • Nezaket ve görgü kurallarına göre hesap işlemlerini yaparak konukları uğurlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak servis ve nezaket kurallarına uygun şekilde modern usullerde yiyecek servisi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek içecek makinelerini hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve servis kurallarına uygun şekilde porsiyon ölçüsünde soğuk içecek servisi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak sıcak içecekleri hazırlayıp servisini yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 4. Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
  • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
  • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
  • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • İlkokul mezunu olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “İçecek Servisi Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “İçecek Servisi Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.  

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İçecek Servisi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “İçecek Servisi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı
 1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu
 2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
 4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
 5. 11.09.2015 tarih ve 29472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (21.03.2012-28240 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 10UMS0049-3 referans kodlu Servis Görevlisi -Seviye 3- Ulusal Meslek Standardı.
 6. 11.09.2015 tarih ve 29472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (21.03.2012-28240 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 10UMS0049-4 referans kodlu Servis Görevlisi -Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı.

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221953

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasTravel, tourism and leisure
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value12
Program Duration301 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221953


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
12

Program Duration
301 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address