Yeterlilik Kodu

TR001218396

Yeterlilik Adı
Engelli Ve Yaşlı Bakım Elemanı Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yaşlılara ve engelli yetişkinlere bakım
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3412

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bakım öncesi ön hazırlık işlemlerini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin yaşam alanının nasıl düzenlendiğini listeler.
 • Hizmet alanın yatağının nasıl düzenlenmesi gerektiğini sıralar.
 • Hizmet alanın odasının nasıl düzenlenmesi gerektiğini sıralar.
 • Yaşam alanında gerçekleşebilecek kaza ve yaralanmalara karşı alınacak önlemleri listeler.
 • Tedavi sürecinde sağlık personelini destekleme sürecini açıklar.
 • Reçetelenmiş ilaçların alınması veya uygulanmasını nasıl desteklediğini açıklar.
 • Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde sağlık personelini nasıl desteklediğini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin gözlemleme sürecini açıklar.
 • Hizmet alanın aktif yaşama katılımını destekleme sürecini açıklar.
 • Hizmet alanın uyum sürecine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın meşguliyet etkinliklerine katılımına ve üretkenliğini sürdürebilmesine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın önerilen fiziksel ve zihinsel aktivitelere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın etkili iletişim kurmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın manevi ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın öz bakımını uygular.
 • Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini destekler.
 • Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın yaşam bulgularını alır.
 • Sağlık personelinin olmadığı durumlarda, reçete edilmiş oral ilaç uygulamalarını yapar.
 • Bakım planına göre sağlık bakımı uygulamalarını yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Soruların en az %80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorular sebebiyle puan indirimi yapılmaz. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (ölçmelidir. Soru şıkları hazırlanırken çoktan seçmeli sorular için ölçme ve değerlendirme ilkeleri dikkate alınmalıdır.
 • Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı
 • Adayın sınava girebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlıyor olması gerekmektedir:
 • Üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun “Yaşlı Bakımı” veya “Evde Hasta Bakımı” bölümlerinden mezun olmak,
 • 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” ile belirtilen ön lisans seviyesindeki meslek mensuplarından biri olmak.
Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin  tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Dikey ilerleme yolu: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001218396


Yeterlilik Adı
Engelli Ve Yaşlı Bakım Elemanı Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bakım öncesi ön hazırlık işlemlerini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin yaşam alanının nasıl düzenlendiğini listeler.
 • Hizmet alanın yatağının nasıl düzenlenmesi gerektiğini sıralar.
 • Hizmet alanın odasının nasıl düzenlenmesi gerektiğini sıralar.
 • Yaşam alanında gerçekleşebilecek kaza ve yaralanmalara karşı alınacak önlemleri listeler.
 • Tedavi sürecinde sağlık personelini destekleme sürecini açıklar.
 • Reçetelenmiş ilaçların alınması veya uygulanmasını nasıl desteklediğini açıklar.
 • Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde sağlık personelini nasıl desteklediğini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin gözlemleme sürecini açıklar.
 • Hizmet alanın aktif yaşama katılımını destekleme sürecini açıklar.
 • Hizmet alanın uyum sürecine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın meşguliyet etkinliklerine katılımına ve üretkenliğini sürdürebilmesine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın önerilen fiziksel ve zihinsel aktivitelere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın etkili iletişim kurmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın manevi ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın öz bakımını uygular.
 • Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini destekler.
 • Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın yaşam bulgularını alır.
 • Sağlık personelinin olmadığı durumlarda, reçete edilmiş oral ilaç uygulamalarını yapar.
 • Bakım planına göre sağlık bakımı uygulamalarını yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Soruların en az %80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorular sebebiyle puan indirimi yapılmaz. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (ölçmelidir. Soru şıkları hazırlanırken çoktan seçmeli sorular için ölçme ve değerlendirme ilkeleri dikkate alınmalıdır.
 • Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir

Detaylı Bilginin Kaynağı

ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM ELEMANI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 REFERANS KODU 22UY0534-5URL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yaşlılara ve engelli yetişkinlere bakım

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3412


İlişki Türü

Dikey ilerleme yolu: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Giriş Şartı
 • Adayın sınava girebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlıyor olması gerekmektedir:
 • Üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun “Yaşlı Bakımı” veya “Evde Hasta Bakımı” bölümlerinden mezun olmak,
 • 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” ile belirtilen ön lisans seviyesindeki meslek mensuplarından biri olmak.

Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin  tamamından başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001218396

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level5
Thematic AreasCare of the elderly and disabled adults
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001218396


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Care of the elderly and disabled adults

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-