Yeterlilik Kodu

TR001218395

Yeterlilik Adı
Engelli Ve Yaşlı Bakım Elemanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yaşlılara ve engelli yetişkinlere bakım
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5322

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Öğrenme Ortamları

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

1: Mesleğine yönelik İSG, çevre koruma ve kalite yönetimiyle ilgili unsurları açıklar.

 • Mesleğinin icrasına yönelik İSG ile ilgili kuralları, prosedürleri ve alması gereken önlemleri açıklar.
 • Mesleğinin icrasına yönelik çevre koruma ve çevre güvenliği kurallarını ve yöntemlerini açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili kalite yönetimi standartlarını ve uygulamalarını açıklar.

 2: Mesleki gelişimi için yapması gerekenleri açıklar.

 • Bireysel mesleki gelişimi için mevcut olanakları sıralar.
 • Bilgi ve tecrübelerini diğer çalışanlara aktarma yöntemlerini açıklar.

1: Bakım öncesi ön hazırlık işlemlerini açıklar.

 • Vardiya değişimlerinde vermesi ve alması gereken bilgileri sıralar.
 • Bakım vermeye uygun çalışma alanının özelliklerini açıklar.
 • Bakıma başlamadan önce gereken işlemleri ve hazırlıkları açıklar.
 • 2: Hizmet alanın öz bakımını uygular.
 • Hizmet alanın öz bakımla ilgili bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olur.
 • Hizmet alanın öz bakım uygulamalarını yapar.
 • Öz bakım sonrasında ortamın hijyenini sağlayarak malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

3: Hizmet alan bireyin yaşam alanını düzenler.

 • Hizmet alanın yatağını düzenler.
 • Hizmet alanın odasını düzenler.
 • Yaşam alanında gerçekleşebilecek kaza ve yaralanmalara karşı önlem alır.

 4: Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini destekler.

 • Oral beslenmeyi sağlar veya destekler.
 • Beslenme sonrası, hizmet alanın öz bakımına ve yaşam alanına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar.

5: Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlar.

 • Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın deri bütünlüğünü ve yatak yarasını (basınç ülseri) takip etme süreçlerini açıklar.
 • Yatak yarası (basınç ülseri) oluşumunu önleyecek tedbirleri sıralar.

6: İlaç kullanımı gerektirmeyen sağlık bakımı uygulamalarını yapar.

 • Sağlık personeli gözetiminde oksijen verir.
 • Önerilmiş sıcak ve soğuk basit uygulamayı yapar.

7: Hizmet alanın aktif yaşama katılımını destekler.

 • Hizmet alanın uyum sürecine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın meşguliyet etkinliklerine katılımına ve üretkenliğini sürdürebilmesine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın önerilen fiziksel ve zihinsel aktivitelere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın etkili iletişim kurmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın manevi ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.

 8: Tedavi sürecinde sağlık personelini destekler.

 • Reçetelenmiş oral yolla alınan ilaçların alınmasını destekler.
 • Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde sağlık personelini nasıl desteklediğini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin gözlemleme sürecini açıklar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Teorik sınavda adaylara en az 24 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorular sebebiyle herhangi bir puan indirimi yapılmaz.
 • Adayın A1 yeterlilik birimden başarılı sayılması için teorik sınavdan (T1) başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
 • Teorik sınavda adaylara en az 57 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin  tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

 Dikey ilerleme yolu: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 5)

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001218395


Yeterlilik Adı
Engelli Ve Yaşlı Bakım Elemanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

1: Mesleğine yönelik İSG, çevre koruma ve kalite yönetimiyle ilgili unsurları açıklar.

 • Mesleğinin icrasına yönelik İSG ile ilgili kuralları, prosedürleri ve alması gereken önlemleri açıklar.
 • Mesleğinin icrasına yönelik çevre koruma ve çevre güvenliği kurallarını ve yöntemlerini açıklar.
 • Mesleğiyle ilgili kalite yönetimi standartlarını ve uygulamalarını açıklar.

 2: Mesleki gelişimi için yapması gerekenleri açıklar.

 • Bireysel mesleki gelişimi için mevcut olanakları sıralar.
 • Bilgi ve tecrübelerini diğer çalışanlara aktarma yöntemlerini açıklar.

1: Bakım öncesi ön hazırlık işlemlerini açıklar.

 • Vardiya değişimlerinde vermesi ve alması gereken bilgileri sıralar.
 • Bakım vermeye uygun çalışma alanının özelliklerini açıklar.
 • Bakıma başlamadan önce gereken işlemleri ve hazırlıkları açıklar.
 • 2: Hizmet alanın öz bakımını uygular.
 • Hizmet alanın öz bakımla ilgili bilgi ve becerileri kazanmasına yardımcı olur.
 • Hizmet alanın öz bakım uygulamalarını yapar.
 • Öz bakım sonrasında ortamın hijyenini sağlayarak malzemeleri tekrar kullanıma hazırlar.

3: Hizmet alan bireyin yaşam alanını düzenler.

 • Hizmet alanın yatağını düzenler.
 • Hizmet alanın odasını düzenler.
 • Yaşam alanında gerçekleşebilecek kaza ve yaralanmalara karşı önlem alır.

 4: Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini destekler.

 • Oral beslenmeyi sağlar veya destekler.
 • Beslenme sonrası, hizmet alanın öz bakımına ve yaşam alanına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar.

5: Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlar.

 • Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar.
 • Hizmet alanın deri bütünlüğünü ve yatak yarasını (basınç ülseri) takip etme süreçlerini açıklar.
 • Yatak yarası (basınç ülseri) oluşumunu önleyecek tedbirleri sıralar.

6: İlaç kullanımı gerektirmeyen sağlık bakımı uygulamalarını yapar.

 • Sağlık personeli gözetiminde oksijen verir.
 • Önerilmiş sıcak ve soğuk basit uygulamayı yapar.

7: Hizmet alanın aktif yaşama katılımını destekler.

 • Hizmet alanın uyum sürecine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın meşguliyet etkinliklerine katılımına ve üretkenliğini sürdürebilmesine destek olma işlemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın önerilen fiziksel ve zihinsel aktivitelere katılımını sağlama yöntemlerini açıklar.
 • Hizmet alanın etkili iletişim kurmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.
 • Hizmet alanın manevi ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırma yöntemlerini sıralar.

 8: Tedavi sürecinde sağlık personelini destekler.

 • Reçetelenmiş oral yolla alınan ilaçların alınmasını destekler.
 • Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde sağlık personelini nasıl desteklediğini açıklar.
 • Hizmet alan bireyin gözlemleme sürecini açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Teorik sınavda adaylara en az 24 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorular sebebiyle herhangi bir puan indirimi yapılmaz.
 • Adayın A1 yeterlilik birimden başarılı sayılması için teorik sınavdan (T1) başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
 • Teorik sınavda adaylara en az 57 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanır. Sınavda, adaylara sorulan her bir soru için iki (2) dakika zaman verilir. Soruların en az %80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 REFERANS KODU 22UY0533-4URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Yaşlılara ve engelli yetişkinlere bakım

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5322


İlişki Türü

 Dikey ilerleme yolu: Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 5)


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerin  tamamından başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayın sınavda başarılı sayılması için, kritik maddelerdeki adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla, kontrol listesindeki maddelerin genelinden asgari %80 oranında başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001218395

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasCare of the elderly and disabled adults
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001218395


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Care of the elderly and disabled adults

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-