Yeterlilik Kodu

TR0020001324

Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.01

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap doğrama ve kaplamacılığı, yapılara ait doğrama, kaplama ve çizim işlerini yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirme ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, İz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işler, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Ahşap doğrama elemanlarını hazırlar, ahşap kapı pencere, merdiven, bölme duvar, kepenk panjur, ahşap sineklik ve separatör imalat ve montajı yapar.
 • Pencere ve kapı çizimi, pencere ve kapı detayları çizimi, ahşap kaplama çizimi, ahşap birleşimleri çizim ve tarama yapar.
 • Ahşap parke, lambri ve tavan kaplama yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ahşap Doğrama ve Kaplama yapan işletmelerde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020001324


Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı Kalfalık Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.01


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.01


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap doğrama ve kaplamacılığı, yapılara ait doğrama, kaplama ve çizim işlerini yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirme ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, İz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işler, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Ahşap doğrama elemanlarını hazırlar, ahşap kapı pencere, merdiven, bölme duvar, kepenk panjur, ahşap sineklik ve separatör imalat ve montajı yapar.
 • Pencere ve kapı çizimi, pencere ve kapı detayları çizimi, ahşap kaplama çizimi, ahşap birleşimleri çizim ve tarama yapar.
 • Ahşap parke, lambri ve tavan kaplama yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Başarma Şartları
Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ahşap Doğrama ve Kaplama yapan işletmelerde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020001324

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Wood Cutting and Coating
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 3
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.01

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competence in wooden joinery and wainscoting, performing operations in buildings related to joinery, wainscoting and drawing.

The person who has this qualification;

 • Learning structures and structure types, taking precaution against earthquakes, strengthening buildings against earthquakes and application of earthquake isolator systems.
 • Drafting basic geometric drawings, drafting projection drawings, drawing basic aspects of objects, perspectives and cut views.
 • Making basic mathematical, scale and environment calculations, area, volume and physical calculations, strength and moment calculations, inertia and strength moment calculations.
 • Building application, wall preparation, wood trimming, making joinery and lintel molds, preparation of iron for fitting, making coarse and fine plastering, performing basic PVC joinery operations, choosing ceramics, making simple insulation, preparing the surface for painting, drawing simple plan sketch, drawing details and steel foundation.
 • Preparation of wainscoting equipment, production and installation of wooden doors, windows, stairs, partition walls, shutter blinds, wooden fly screens and separators.
 • Window and door drawing, window and door detail drawing, wainscoting drawing, drawing and scanning of wood joints.
 • Making wooden parquet, paneling and ceiling coating.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as an auxiliary personnel in Wood Cutting and Coating business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0020001324


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Wood Cutting and Coating

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.01


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.01


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competence in wooden joinery and wainscoting, performing operations in buildings related to joinery, wainscoting and drawing.

The person who has this qualification;

 • Learning structures and structure types, taking precaution against earthquakes, strengthening buildings against earthquakes and application of earthquake isolator systems.
 • Drafting basic geometric drawings, drafting projection drawings, drawing basic aspects of objects, perspectives and cut views.
 • Making basic mathematical, scale and environment calculations, area, volume and physical calculations, strength and moment calculations, inertia and strength moment calculations.
 • Building application, wall preparation, wood trimming, making joinery and lintel molds, preparation of iron for fitting, making coarse and fine plastering, performing basic PVC joinery operations, choosing ceramics, making simple insulation, preparing the surface for painting, drawing simple plan sketch, drawing details and steel foundation.
 • Preparation of wainscoting equipment, production and installation of wooden doors, windows, stairs, partition walls, shutter blinds, wooden fly screens and separators.
 • Window and door drawing, window and door detail drawing, wainscoting drawing, drawing and scanning of wood joints.
 • Making wooden parquet, paneling and ceiling coating.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Quality Assurance
-

Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Conditions for Success
Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.

Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working as an auxiliary personnel in Wood Cutting and Coating business.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address