Yeterlilik Kodu

TR0020002790

Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7115

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi, yapıların kapı, pencere, ahşap bölme, parke, merdiven vb. doğrama ile kaplanma ve yüzey işlemleri, hesaplamaları ve teknik çizimlerinin yapılması ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendisini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerilerini kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği hakkında sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve organizasyon yapar.
 • İşçi sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Matematiksel temel işlemleri, oran orantı ve trigonometri hesaplarını yapar.
 • Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını yapar.
 • Ölçek ve çevre hesaplarını yapar.
 • Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapar.
 • Keşif ve metraj yapar.
 • Fiyat teklifi, sözleşme, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı gerçekleştirir. 
 • İzdüşüm çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşünü çizer.
 • Perspektif ve kesitler çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Ahşaba işlem yapar.
 • Ahşabı doğramaya hazırlar.
 • Ahşap doğrama elemanlarını hazırlar.
 • Ahşap kapıyı yapıp montajını sağlar.
 • Ahşap pencereyi yapıp montajını sağlar.
 • Ahşap merdiven, bölme duvar yapar.
 • Ahşap kepenk panjur yapıp montajını sağlar.
 • Ahşap sineklik, seperatör yapar.
 • Ahşap parke ve lambri yapar.
 • Ahşap tavan kaplaması yapar.
 • Kapı ve pencereleri detaylı şekilde çizer.
 • Ahşap kaplama çizimi yapar.
 • Ahşap birleşimleri çizer ve tarar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 1120 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 864 saate kadar pratik eğitim dahil edilebilir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020002790


Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7115


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7115


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi, yapıların kapı, pencere, ahşap bölme, parke, merdiven vb. doğrama ile kaplanma ve yüzey işlemleri, hesaplamaları ve teknik çizimlerinin yapılması ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendisini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerilerini kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği hakkında sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve organizasyon yapar.
 • İşçi sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Matematiksel temel işlemleri, oran orantı ve trigonometri hesaplarını yapar.
 • Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını yapar.
 • Ölçek ve çevre hesaplarını yapar.
 • Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapar.
 • Keşif ve metraj yapar.
 • Fiyat teklifi, sözleşme, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı gerçekleştirir. 
 • İzdüşüm çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşünü çizer.
 • Perspektif ve kesitler çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Ahşaba işlem yapar.
 • Ahşabı doğramaya hazırlar.
 • Ahşap doğrama elemanlarını hazırlar.
 • Ahşap kapıyı yapıp montajını sağlar.
 • Ahşap pencereyi yapıp montajını sağlar.
 • Ahşap merdiven, bölme duvar yapar.
 • Ahşap kepenk panjur yapıp montajını sağlar.
 • Ahşap sineklik, seperatör yapar.
 • Ahşap parke ve lambri yapar.
 • Ahşap tavan kaplaması yapar.
 • Kapı ve pencereleri detaylı şekilde çizer.
 • Ahşap kaplama çizimi yapar.
 • Ahşap birleşimleri çizer ve tarar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 1120 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 864 saate kadar pratik eğitim dahil edilebilir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020002790

Qualification Title
Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic Areas
National Occupation Classification

ISCO 08: 7115

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to making woodwork and veneering and surface operations of door, window, wooden bulkhead, parquet, wainscot, stair etc. of constructions and performing calculation and technical drawings.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns worker health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Makes basic arithmetic operations, ratio and proportion, trigonometry calculations.
 • Calculates triangle and measure units.
 • Makes scale and circumference calculations.
 • Makes field, volume and physical calculations.
 • Makes exploration and quantity survey.
 • Prepares price offer, agreement, progress billing and performs work delivery.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic view of the object.
 • Draws perspectives and sections.
 • Makes building applications.
 • Applies process on wood.
 • Prepares wood for woodwork.
 • Prepares woodwork components.
 • Produces wooden door and provides assembly.
 • Produces wooden window and provides its assembly.
 • Produces wooden stair, partition wall.
 • Produces wooden shutter louvre and provides its assembly.
 • Produces wooden insect screen, seperator.
 • Produces wooden parquet and wainscot.
 • Makes ceiling veneer.
 • Draws door and windows in detail.
 • Makes wooden veneer drawing.
 • Draws and scans wooden connections.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 1120 hours. Practical training up to 864 hours can be included in this duration.

Quality Assurance-
Access Requirements
 • Having completed primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.
Conditions for SuccessThe ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate.
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Open Address
Qualification Code

TR0020002790


Qualification Title
Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7115


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 7115


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to making woodwork and veneering and surface operations of door, window, wooden bulkhead, parquet, wainscot, stair etc. of constructions and performing calculation and technical drawings.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns worker health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Makes basic arithmetic operations, ratio and proportion, trigonometry calculations.
 • Calculates triangle and measure units.
 • Makes scale and circumference calculations.
 • Makes field, volume and physical calculations.
 • Makes exploration and quantity survey.
 • Prepares price offer, agreement, progress billing and performs work delivery.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic view of the object.
 • Draws perspectives and sections.
 • Makes building applications.
 • Applies process on wood.
 • Prepares wood for woodwork.
 • Prepares woodwork components.
 • Produces wooden door and provides assembly.
 • Produces wooden window and provides its assembly.
 • Produces wooden stair, partition wall.
 • Produces wooden shutter louvre and provides its assembly.
 • Produces wooden insect screen, seperator.
 • Produces wooden parquet and wainscot.
 • Makes ceiling veneer.
 • Draws door and windows in detail.
 • Makes wooden veneer drawing.
 • Draws and scans wooden connections.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 1120 hours. Practical training up to 864 hours can be included in this duration.


Quality Assurance
-

Access Requirements
 • Having completed primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.

Conditions for Success
The ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate.

Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Indefinite


Url
Open Address