Yeterlilik Kodu

TR0020001313

Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama İmalatı Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.03

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ahşap birleştirmelerini ve imalat resimlerini teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun çizer.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini elde eder.
 • Bilgisayarda çizim yazılımı programlarını kullanarak teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak iki boyutlu imalat/yapım resmi ve montaj resmi çizer.
 • Ahşap iç mekân doğrama yapımı, malzeme ve makineleri kullanır.
 • Ahşap doğrama resmi çizme, malzeme ve gereçleri kullanır.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini makinede işleyerek tekniklerine uygun yapar.
 • Bitmiş işlerin kontrolü, depolanması, ambalajlaması ve sipariş alır.
 • Ahşap dış mekân doğrama yapma, malzeme ve makineleri kullanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Ahşap Doğrama İmalatı mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir.
 • Kendi işyerini açabilir.
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020001313


Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama İmalatı Ustalık Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.03


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.03


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ahşap birleştirmelerini ve imalat resimlerini teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun çizer.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini elde eder.
 • Bilgisayarda çizim yazılımı programlarını kullanarak teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak iki boyutlu imalat/yapım resmi ve montaj resmi çizer.
 • Ahşap iç mekân doğrama yapımı, malzeme ve makineleri kullanır.
 • Ahşap doğrama resmi çizme, malzeme ve gereçleri kullanır.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini makinede işleyerek tekniklerine uygun yapar.
 • Bitmiş işlerin kontrolü, depolanması, ambalajlaması ve sipariş alır.
 • Ahşap dış mekân doğrama yapma, malzeme ve makineleri kullanır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Başarma Şartları
Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Ahşap Doğrama İmalatı mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir.
 • Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020001313

Qualification Title
Certificate of Mastership for Wooden Joinery Manufacturing
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.03

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a for a wooden joinery manufacturer, for manufacturing wooden joineries.

The person who has this qualification;

 • Drawing wood joints and manufacturing drawings according to technical drawing standards and rules.
 • Manufacturing wood and wooden products.
 • Drawing a two-dimensional manufacturing/production image and installation image in accordance with technical drawing standards and rules using drawing software programs on the computer.
 • Interior wooden joinery construction, use of materials and machines.
 • Drawing wood products, using materials and equipment.
 • Processing wood and wood products suitable to the techniques by machining.
 • Control, storage, packing and taking orders of finished works.
 • Making wooden exterior joinery, using materials and machines.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)
 • Is an asset for working in Wood Cutting Production.
 • One can start up business.
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0020001313


Qualification Title
Certificate of Mastership for Wooden Joinery Manufacturing

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.03


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.03


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a for a wooden joinery manufacturer, for manufacturing wooden joineries.

The person who has this qualification;

 • Drawing wood joints and manufacturing drawings according to technical drawing standards and rules.
 • Manufacturing wood and wooden products.
 • Drawing a two-dimensional manufacturing/production image and installation image in accordance with technical drawing standards and rules using drawing software programs on the computer.
 • Interior wooden joinery construction, use of materials and machines.
 • Drawing wood products, using materials and equipment.
 • Processing wood and wood products suitable to the techniques by machining.
 • Control, storage, packing and taking orders of finished works.
 • Making wooden exterior joinery, using materials and machines.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Quality Assurance
-

Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Conditions for Success
Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.

Progression Paths (Relationship Type)
 • Is an asset for working in Wood Cutting Production.
 • One can start up business.

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address