Yeterlilik Kodu

TR0020001302

Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama İmalatı Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.03

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ahşap birleştirmelerini ve imalat resimlerini teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun çizer.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini elde eder.
 • Bilgisayarda çizim yazılımı programlarını kullanarak teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak iki boyutlu imalat/yapım resmi ve montaj resmi çizer.
 • Ahşap iç mekân doğrama yapımı, malzeme ve makineleri kullanır.
 • Ahşap doğrama resmi çizme, malzeme ve gereçleri kullanır.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini makinede işleyerek tekniklerine uygun yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ahşap Doğrama İmalatı mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020001302


Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama İmalatı Kalfalık Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.03


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.03


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Ahşap birleştirmelerini ve imalat resimlerini teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun çizer.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini elde eder.
 • Bilgisayarda çizim yazılımı programlarını kullanarak teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak iki boyutlu imalat/yapım resmi ve montaj resmi çizer.
 • Ahşap iç mekân doğrama yapımı, malzeme ve makineleri kullanır.
 • Ahşap doğrama resmi çizme, malzeme ve gereçleri kullanır.
 • Ahşap ve ahşap ürünlerini makinede işleyerek tekniklerine uygun yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Başarma Şartları
Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ahşap Doğrama İmalatı mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020001302

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Wooden Joinery Manufacturing
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 3
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.03

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a for a wooden joinery manufacturer, for manufacturing wooden joineries.

The person who has this qualification;

 • Drawing wood joints and manufacturing drawings according to technical drawing standards and rules.
 • Manufacturing wood and wooden products.
 • Drawing a two-dimensional manufacturing/production image and installation image in accordance with technical drawing standards and rules using drawing software programs on the computer.
 • Interior wooden joinery construction, use of materials and machines.
 • Drawing wood products, using materials and equipment.
 • Processing wood and wood products suitable to the techniques by machining.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Wood Cutting Production.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0020001302


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Wooden Joinery Manufacturing

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.03


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.03


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a for a wooden joinery manufacturer, for manufacturing wooden joineries.

The person who has this qualification;

 • Drawing wood joints and manufacturing drawings according to technical drawing standards and rules.
 • Manufacturing wood and wooden products.
 • Drawing a two-dimensional manufacturing/production image and installation image in accordance with technical drawing standards and rules using drawing software programs on the computer.
 • Interior wooden joinery construction, use of materials and machines.
 • Drawing wood products, using materials and equipment.
 • Processing wood and wood products suitable to the techniques by machining.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Quality Assurance
-

Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Conditions for Success
Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.

Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Wood Cutting Production.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address