Yeterlilik Kodu

TR0020002501

Yeterlilik Adı
Ahşap CNC Makine Operatörü Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7523

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap CNC Makine Operatörü Kurs Bitirme Belgesi, teknik resim çizme ve ölçülendirme, iş güvenliği önlemlerini alma, el ve makinelelerle mobilya parçalarını rendeleme, sistereleme, zımparalama, temizleme ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdürme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Makinede rendeleme, kesme, birleştirme, perdah yapar, delik deler, yüzey ve kenar şekillendirir.
 • Geometrik çizimler yapar, görünüş çıkartır.
 • Ölçekler ve ölçülendirme yapar.
 • Perspektif ve ahşap birleştirmeler çizer.
 • Tek mobilya çizimi yapar.
 • Kenar kaplama işlemi yapar.
 • Yüzey kaplama işlemi yapar.
 • Antre, salon, yatak odası mobilyası, mutfak ve banyo mobilyası yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 736 saat olarak planlanmıştır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap CNC Makine Operatörü Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020002501


Yeterlilik Adı
Ahşap CNC Makine Operatörü Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7523


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7523


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap CNC Makine Operatörü Kurs Bitirme Belgesi, teknik resim çizme ve ölçülendirme, iş güvenliği önlemlerini alma, el ve makinelelerle mobilya parçalarını rendeleme, sistereleme, zımparalama, temizleme ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdürme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Makinede rendeleme, kesme, birleştirme, perdah yapar, delik deler, yüzey ve kenar şekillendirir.
 • Geometrik çizimler yapar, görünüş çıkartır.
 • Ölçekler ve ölçülendirme yapar.
 • Perspektif ve ahşap birleştirmeler çizer.
 • Tek mobilya çizimi yapar.
 • Kenar kaplama işlemi yapar.
 • Yüzey kaplama işlemi yapar.
 • Antre, salon, yatak odası mobilyası, mutfak ve banyo mobilyası yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 736 saat olarak planlanmıştır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap CNC Makine Operatörü Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020002501

Qualification Title
Wood CNC Machine Operator Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7523

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Wood CNC Machine OperatorCourse Completion Certificate involves knowledge and skills related to drawing and dimensioning technical drawing, taking occupational safety measures, shaving, scraping, sanding, cleaning the furniture pieces by hand or machines and maintaining activities related to vocational training.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Performs shaving, cutting, joining, polishing at machine; drills holes; forms surface and corner.
 • Makes geometrical drawings, outlook.
 • Makes scales and dimensioning.
 • Draws perspectives and wood assemblies.
 • Makes single furniture drawing.
 • Performs forming top edge coating operations.
 • Performs surface coating operations.
 • Makes furnitures of entrence, saloon, bedroom, kitchen and bathroom.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 736 hours.

Quality Assurance-
Access Requirements
 • Being literate or completing primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.
Conditions for SuccessThe ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Wood CNC Machine Operator Course Completion Certificate.
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Open Address
Qualification Code

TR0020002501


Qualification Title
Wood CNC Machine Operator Course Completion Certificate

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7523


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 7523


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Wood CNC Machine OperatorCourse Completion Certificate involves knowledge and skills related to drawing and dimensioning technical drawing, taking occupational safety measures, shaving, scraping, sanding, cleaning the furniture pieces by hand or machines and maintaining activities related to vocational training.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Performs shaving, cutting, joining, polishing at machine; drills holes; forms surface and corner.
 • Makes geometrical drawings, outlook.
 • Makes scales and dimensioning.
 • Draws perspectives and wood assemblies.
 • Makes single furniture drawing.
 • Performs forming top edge coating operations.
 • Performs surface coating operations.
 • Makes furnitures of entrence, saloon, bedroom, kitchen and bathroom.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 736 hours.


Quality Assurance
-

Access Requirements
 • Being literate or completing primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.

Conditions for Success
The ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Wood CNC Machine Operator Course Completion Certificate.

Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Indefinite


Url
Open Address