Yeterlilik Kodu

TR0020002748

Yeterlilik Adı
Ahşap Çatıcı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7121

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Çatıcı Kurs Bitirme Belgesi, iş güvenliği önlemlerine dikkat ederek projedeki ölçü ve şekillerde ahşap çatı yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İşçi sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • İlk 9 kazanım kurs programında tercihe göre sunulmaktadır.
 • Matematiksel işlemler, ölçek ve çevre hesaplarını yapar.
 • Alan, hacimsel ve fiziksel hesaplamalar yapar.
 • Temel geometrik çizimler yapar.
 • İzdüşüm çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşlerini çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
 • Kaba ve ince sıva yapar.
 • Basit yalıtım işlerini yapar.
 • Ahşaba işlem yapar.
 • Çatı yapma öncesi hazırlıkları yapar.
 • Oturtma çatı yapar.
 • Asma çatı yapar.
 • Çatı kaplaması yapar.
 • Çatı çizimi yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 664saat olarak planlanmıştır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Çatıcı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020002748


Yeterlilik Adı
Ahşap Çatıcı Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7121


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7121


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Çatıcı Kurs Bitirme Belgesi, iş güvenliği önlemlerine dikkat ederek projedeki ölçü ve şekillerde ahşap çatı yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İşçi sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • İlk 9 kazanım kurs programında tercihe göre sunulmaktadır.
 • Matematiksel işlemler, ölçek ve çevre hesaplarını yapar.
 • Alan, hacimsel ve fiziksel hesaplamalar yapar.
 • Temel geometrik çizimler yapar.
 • İzdüşüm çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşlerini çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
 • Kaba ve ince sıva yapar.
 • Basit yalıtım işlerini yapar.
 • Ahşaba işlem yapar.
 • Çatı yapma öncesi hazırlıkları yapar.
 • Oturtma çatı yapar.
 • Asma çatı yapar.
 • Çatı kaplaması yapar.
 • Çatı çizimi yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 664saat olarak planlanmıştır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Çatıcı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020002748

Qualification Title
Wooden Roofer Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 3
Thematic Areas
National Occupation Classification

ISCO 08: 7121

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Wooden Roofer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to making wooden roof at measure and forms at the project by paying attention to the occupational safety measures. 

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns worker health legislation and takes occupational safety precautions.
 • First 9 outcomes are presented at the course programme optionally.
 • Makes mathematical operations, scale and environment calculations.
 • Makes field, volume and physical calculations.
 • Makes basic geometric drawings.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic views of the object.
 • Makes building applications.
 • Makes blokage and blinding concrete.
 • Makes wall preparation and bonds.
 • Makes roughcast and final coat of plaster.
 • Performs basic insulation works.
 • Applies process on wood.
 • Makes preparations before roof making.
 • Makes free standing roof.
 • Makes suspended roof.
 • Makes roof cladding.
 • Makes roof drawing.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 664 hours.

Quality Assurance-
Access Requirements
 • Being literate or primary school graduate.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.
Conditions for SuccessThe ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Wooden Roofer Course Completion Certificate.
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Open Address
Qualification Code

TR0020002748


Qualification Title
Wooden Roofer Course Completion Certificate

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7121


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 7121


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Wooden Roofer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to making wooden roof at measure and forms at the project by paying attention to the occupational safety measures. 

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns worker health legislation and takes occupational safety precautions.
 • First 9 outcomes are presented at the course programme optionally.
 • Makes mathematical operations, scale and environment calculations.
 • Makes field, volume and physical calculations.
 • Makes basic geometric drawings.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic views of the object.
 • Makes building applications.
 • Makes blokage and blinding concrete.
 • Makes wall preparation and bonds.
 • Makes roughcast and final coat of plaster.
 • Performs basic insulation works.
 • Applies process on wood.
 • Makes preparations before roof making.
 • Makes free standing roof.
 • Makes suspended roof.
 • Makes roof cladding.
 • Makes roof drawing.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 664 hours.


Quality Assurance
-

Access Requirements
 • Being literate or primary school graduate.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.

Conditions for Success
The ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Wooden Roofer Course Completion Certificate.

Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Indefinite


Url
Open Address