Yeterlilik Kodu

TR0020031411

Yeterlilik Adı
Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7522.26 Tahta Kaşık Ustası

KategoriAna
Kredi Değeri10
Programın Normal Süresi 250 Saat
Program Profili (Amaç)

Ağaç Kaşık Yapımı kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağaç kaşık tarihi hakkında bilgilere sahip olması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yöre ağaç kaşıkların kompozisyonunu yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak ağaç kaşık yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yörelerin tekniklerine uygun şekilde ağaç kaşık üzerine işlenecek motif teknikleri ile desen çizme ve boyaması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kaşık cilasını hazırlayarak ağaç kaşık yüzeyine uygulama ve kurutma işlemi yapması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Programı;

Ağaç kaşık tarihi hakkında bilgi sahibi olma, Anadolu’da yapılan ağaç kaşıkların özelliklerine uygun olarak üretilmesi, yörelerin tekniklerine uygun şekilde ağaç kaşık üzerine işlenecek motif teknikleri ile desen çizme ve boyama,  kaşık cilasını hazırlayarak ağaç kaşık yüzeyine uygulama, kurutma işlemi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağaç kaşık tarihi hakkında bilgilere sahip olur,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yöre ağaç kaşıkların kompozisyonunu yapar,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak ağaç kaşık yapar,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yörelerin tekniklerine uygun şekilde ağaç kaşık üzerine işlenecek motif teknikleri ile desen çizer ve boyar,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kaşık cilasını hazırlayarak ağaç kaşık yüzeyine uygulama ve kurutma işlemi yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 1. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 2. Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 3. Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 • Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Ağaç Kaşık Yapımı Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Ağaç Kaşık YapımıKurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Ağaç Kaşık Yapımı

Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu,
 6. Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı kararıyla kabul edilen “Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları”,
 7. 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Meslekî Eğitimlerine Dair Yönetmelik.
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020031411


Yeterlilik Adı
Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7522.26 Tahta Kaşık Ustası


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7522.26 Tahta Kaşık Ustası


Kategori
Ana

Kredi Değeri
10

Programın Normal Süresi
250 Saat

Program Profili (Amaç)

Ağaç Kaşık Yapımı kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağaç kaşık tarihi hakkında bilgilere sahip olması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yöre ağaç kaşıkların kompozisyonunu yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak ağaç kaşık yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yörelerin tekniklerine uygun şekilde ağaç kaşık üzerine işlenecek motif teknikleri ile desen çizme ve boyaması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kaşık cilasını hazırlayarak ağaç kaşık yüzeyine uygulama ve kurutma işlemi yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Programı;

Ağaç kaşık tarihi hakkında bilgi sahibi olma, Anadolu’da yapılan ağaç kaşıkların özelliklerine uygun olarak üretilmesi, yörelerin tekniklerine uygun şekilde ağaç kaşık üzerine işlenecek motif teknikleri ile desen çizme ve boyama,  kaşık cilasını hazırlayarak ağaç kaşık yüzeyine uygulama, kurutma işlemi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağaç kaşık tarihi hakkında bilgilere sahip olur,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yöre ağaç kaşıkların kompozisyonunu yapar,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak ağaç kaşık yapar,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yörelerin tekniklerine uygun şekilde ağaç kaşık üzerine işlenecek motif teknikleri ile desen çizer ve boyar,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kaşık cilasını hazırlayarak ağaç kaşık yüzeyine uygulama ve kurutma işlemi yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 1. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 2. Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 3. Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 • Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Ağaç Kaşık Yapımı Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Ağaç Kaşık YapımıKurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Ağaç Kaşık Yapımı Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Ağaç Kaşık Yapımı


Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu,
 6. Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı kararıyla kabul edilen “Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları”,
 7. 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Meslekî Eğitimlerine Dair Yönetmelik.

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020031411

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value10
Program Duration250 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020031411


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
10

Program Duration
250 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address