Yeterlilik Kodu

TR0020001291

Yeterlilik Adı
Ağ İşletmenliği Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Temel programlar ve yeterlilikler
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3513.05

KategoriAna
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Bir bilgisayarı kullanılabilir hâle getirmek için bilgisayar parçalarını monte eder, işletim sistemi yükler, problem çözer.
 • Bilişim teknolojilerinin her dalında kullanılan paket programları kullanarak, belge-tablo-sunu hazırlar ve internet işlemleri yapar.
 • Doğru akım devresi kurar, alternatif akım devresi kurar, analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurar, temel lojik işlemleri yapar.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizer, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizer.
 • Yerel ve geniş alan ağları oluşturur, problemleri giderir ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanır.
 • Ağ Sunucu İşletim Sistemini Temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirir.
 • E-posta sunucu programının temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirir.
 • Güncel açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirerek, yönetim işlemlerini yapar.
 • Ağ güvenliğini sağlar ve ağ sistemini kontrol eder.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ağ İşletmenliği mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020001291


Yeterlilik Adı
Ağ İşletmenliği Ustalık Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3513.05


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3513.05


Kategori
Ana

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Bir bilgisayarı kullanılabilir hâle getirmek için bilgisayar parçalarını monte eder, işletim sistemi yükler, problem çözer.
 • Bilişim teknolojilerinin her dalında kullanılan paket programları kullanarak, belge-tablo-sunu hazırlar ve internet işlemleri yapar.
 • Doğru akım devresi kurar, alternatif akım devresi kurar, analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurar, temel lojik işlemleri yapar.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizer, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizer.
 • Yerel ve geniş alan ağları oluşturur, problemleri giderir ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanır.
 • Ağ Sunucu İşletim Sistemini Temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirir.
 • E-posta sunucu programının temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirir.
 • Güncel açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirerek, yönetim işlemlerini yapar.
 • Ağ güvenliğini sağlar ve ağ sistemini kontrol eder.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Başarma Şartları
Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ağ İşletmenliği mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020001291

Qualification Title
Certificate of Mastership for Network Operator
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasBasic programmes and qualifications
National Occupation Classification

ISCO 08 : 3513.05

CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in installation of computer system hardware and software, handling possible problems that can be experienced on a network environment, providing solutions and management of wide network systems.

The person with this qualification;

 • Assembling computer parts to make a computer ready to use, operating system installation, problem solving.
 • Preparing a document-table by using packaged software programs used in every branch of information technologies and internet operations.
 • Establishing a direct current circuit, establishing an alternating current circuit, establishing electronic circuits using analog circuit elements, performing basic logic operations.
 • Drafting drawings, writing norms, reading and drawing electronic circuit diagrams.
 • Will be able to use the Network Server Operating System’s Basic features and can make the necessary adjustments according to the organization's needs.
 • Will be able to use the basic features of the e-mail server program and make the necessary adjustments according to the organization's needs.
 • Will be able to perform management operations by performing installation of updated open source operating systems.
 • Ensuring network security and controlling the network system.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working in Network Operation profession. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0020001291


Qualification Title
Certificate of Mastership for Network Operator

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3513.05


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3513.05


Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in installation of computer system hardware and software, handling possible problems that can be experienced on a network environment, providing solutions and management of wide network systems.

The person with this qualification;

 • Assembling computer parts to make a computer ready to use, operating system installation, problem solving.
 • Preparing a document-table by using packaged software programs used in every branch of information technologies and internet operations.
 • Establishing a direct current circuit, establishing an alternating current circuit, establishing electronic circuits using analog circuit elements, performing basic logic operations.
 • Drafting drawings, writing norms, reading and drawing electronic circuit diagrams.
 • Will be able to use the Network Server Operating System’s Basic features and can make the necessary adjustments according to the organization's needs.
 • Will be able to use the basic features of the e-mail server program and make the necessary adjustments according to the organization's needs.
 • Will be able to perform management operations by performing installation of updated open source operating systems.
 • Ensuring network security and controlling the network system.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Quality Assurance
-

Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Conditions for Success
Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.

Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working in Network Operation profession. One can start up business.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address