Yeterlilik Kodu

TR0020019350

Yeterlilik Adı
Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Dil öğrenme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643

KategoriAna
Kredi Değeri13
Programın Normal Süresi 320 Saat
Program Profili (Amaç)

Bu kurs programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun, 2. Maddesi hükmü gereğince uygulanır. Yabancı dil öğretim programı B Seviyesi (B1+B2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Bağımsız Kullanıcı” olarak tanımlanmıştır. B1 Seviyesi “Eşik Düzey” olarak kabul edilen, öğrenenlerin standart ve açık dil kullanıldığında yardım almadan kendilerini ifade edebildikleri ve günlük hayatta karşılaşılan birçok durumla rahatça baş edebildikleri bir seviyedir. Yaşayan Diller ve Lehçeler Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı ile kursiyerlerin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2.maddesinde belirtilen “Türk millî eğitiminin genel amaçları”na uygun olarak;

 • Bir konuşmayı başlatmaları, uygun bir şekilde sürdürmeleri ve sonlandırmaları,
 • İstek, arzu ve planlarını ifade etmeleri,
 • Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilecek durumların yanında, sıradan olmayan durumlarla da baş etmeleri,
 • Bilindik konularda hazırlık yapmadan bir sohbete dahil olup iletişimi ve etkileşimi sürdürmeleri,
 • Arada hata, eksik ve düzeltmeler için duraklama olmasına rağmen geniş çapta dil bilgisel ögeleri kullanmaları,
 • Çevresindeki uzunca konuşmaların temel noktalarını takip etmeleri,
 • Yazılı ve sözlü olarak birbiri ile bağlantılı ve tutarlı ifadeler kullanarak kendi görüş ve düşüncelerini gerekçeleriyle açıklamaları,
 • Radyo ve televizyon yayınlarındaki güncel olayları ve kendini ilgilendiren konuları yeterince anlamaları,
 • Seyahat planlanı yapmaları ve seyahat esnasında karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelmeleri,
 • Bir günlük, bir blog, bir seyahat güncesi yazmaları, amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları

 Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında uygulanır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Adigece B1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi,

 • Kendini, ailesini ve çevresindekileri tanıtır.
 • Genel kalıplaşmış ifadeleri ve deyimleri kullanır.
 • Kendini ve bir başka kişiyi, fiziksel ve karakter özellikleri, ilgi alanları, alışkanlıkları, hobileri, becerileri ve zevkleri ile birkaç cümle ile tanımlar, tasvir eder.
 •  Yemekler, partiler, toplantılar gibi ortamlarda sosyal etkileşime, fikir alışverişine katılır, bilindik konularda bir konuşmayı başlatır, sürdürmek için katkıda bulunur.
 • Tanıdık olmayan kişiler ile bir konuşmayı başlatıp bitirir, gerektiğinde araya girer. Bilindik konular hakkındaki görüşlerini söyler ve başkalarına sorular sorar, gerektiğinde konuyu değiştirir.
 •  Kendisinin ve bir başka kişinin yaşam tarzını, tercihlerini, damak zevkini, hayata bakış açısını, kıyafet tercihlerini, inanışlarını ve yeme alışkanlıkları tanımlar.
 • Günlük rutin hayatı hakkında bilgi verir. Batıl inanç, şans, uğur vb konularda kendi görüşlerini gerekçeleriyle açıklar.
 • Kendisini kişisel olarak ilgilendiren şeyleri açık bir şekilde tarif eder, ayrıca faydalarını ve zararlarını maddeler hâlinde sıralar.
 • Düşüncelerini basit kelimelerle gerekçelendirir.
 • Gelecek hakkında birbiriyle bağlantılı cümleler kurarak konuşur.
 • Geleceğe ilişkin bir konu için amaç ifade eder. Bir şeyi yapma ya da yapmama konusundaki niyetini ifade eder.
 • Geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandaki eylem ve davranışlar üzerine konuşur.
 •  İlgili bağlaçları kullanarak durum ve şart bildiren olayları ifade eder, olabilecekleri olasılık kalıplarıyla söyler.
 • Kendi bakış açısını, tahminlerini, varsayımlarını, planlarını kısaca açıklar ve gerekçelendirir. Hayallerini, umutlarını ve amaçlarını tanımlar.
 • Arzu ve ihtiyaçlarını ifade eder. Şüphelerini ifade eder, paylaşır, değerlendirir ve bir karar verir.
 • Farklı derecelerde kesinlik ve olasılık bildiren durumları ifade eder.
 • Sevinç, mutluluk, üzüntü, hayal kırıklığı, kızgınlık, korku, endişe, pişmanlık, şaşkınlık, hayret etme gibi farklı durumlarda duygularını ifade eder.
 •  Yaşadığı duyguyu yer, zaman, mekân ve olay boyutlarıyla tutarlı bir biçimde ifade eder.
 • Uygun pekiştireçleri ve anlam kuvvetlendiricileri yerinde kullanır.
 • Olayları ve deneyimleri nispeten detaylı açıklayan, açık, dolaysız bir biçimde, düz ve basit yazılmış kişisel mektupları anlar.
 •  Bir mektup arkadaşıyla düzenli olarak yazışabilmek için, dilekler, duygular, ya da olaylar hakkında yazılan özel mektupların içeriğini yeterince anlar.
 • Arzu ve dileklerini ifade eder.
 • Müzik ve film gibi soyut ve kültürel konular hakkında bilgi veren ve düşüncelerini ifade eden kişisel mektuplar yazar.
 •  Kişisel bir mektupta, yaşadığı olayları oluş sırasına göre sıralar, bu olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini detaylı bir şekilde ifade eder.
 • Genel olarak ev hali, ev düzeni, kuralları ve evdeki iş bölümü hakkında konuşur, fikir alışverişi yapar. Ortak veya yalnız yaşam, ev arkadaşı ile ev/oda paylaşımı tercihlerini gerekçeleriyle açıklar.
 • Evde yaşanabilecek problemler için yardım ister.
 • Bir sorun olduğunda söyler ve nedenlerini de açıklar.
 • Acil durumlarda gerekli telefon görüşmesi yapar, yardım ister.
 • Faturalar ve diğer bildirimdeki ifadeleri, açıklamaları, miktar ve tarihleri anlar.
 • Sözlü kısa emniyet talimatlarını anlar.
 • Açık yazılı talimatları takip eder.
 • Basit kelimeler kullanarak, günlük hayata ilişkin konular hakkındaki fikirlerini ifade eder.
 • Şahsen tanıdığı insanlarla basit telefon görüşmeleri yapar.
 •  Günlük şeyleri ve olayları tam ve birbirleriyle ilişkili, birbirine bağlı ve tutarlı cümleler kullanarak tanımlar.
 • Gündelik hayatta kullanılan bir cihazın nasıl kullanıldığını anlaşılır bir şekilde açıklar.
 • Günlük hayatta dinlediği belli bir uzunluktaki bir konuşmanın ana noktalarını anlar.
 • Günlük hayattaki farklı konulara ilişkin fikirlerini söyler ve sebeplerini bildirir.
 • Önemli olduğunu düşündüğü noktaları anlaşılır bir biçimde aktaran, arkadaşlarına, görevli kişilere, öğretmenlere ve günlük hayatının bir parçası olan diğer insanlara acil gerekli olan basit bilgileri ifade eden kısa notlar yazar.
 • İhtiyaç duyduğu ürünleri yiyecekleri veya hizmetleri tanımlar, satıcıdan ister ve özelliklerini sorar. Hizmetin niteliği veya ürünlerin miktar ve fiyatları ile ilgili sorular sorar, karşılaştırma yapar.
 •  Gıda maddeleri üzerinde bulunan etiketlerdeki önemli bilgileri seçip bulur.
 • Alışveriş biçimleriyle ilgili tercihlerini ifade eder. Karşısındakilere soru sorar, tavsiye verir.
 • Pazarlık yapar, teklif verir, fiyatta anlaşır.
 • Satın alma ve ödeme işlemlerini gerçekleştirir. İnternet vb. yöntemlerle alışveriş için web sitelerindeki/ekrandaki ilgili basamakları takip eder, işlemleri gerçekleştirir.
 • Memnuniyetini bildirir ve kişisel bir şikâyette bulunur.
 • Bir anket doldurur.
 • Moda ve güncel eğilimler hakkında konuşur.
 • Diğer konularla ilgili bağlantılı olarak kendi fikirlerini ifade eder.
 • Kendi fikirlerini açıklar, başkalarının fikirlerine katılıp katılmadığını kibar bir şekilde ifade eder.
 • Bir şeyi veya teklifi kibarca kabul veya reddeder.
 • Basit şeyler hakkında birisine tavsiyede bulunur.
 • İlgisini çeken şeyleri içeriyorsa, reklam içeren mektupları veya bilgi broşürlerini/ el ilanlarını anlar.
 • Okul ve öğrencilik hayatı hakkında görüşlerini ve yaşadıklarını anlatır.
 • Farklı öğrenme biçimleri ve kişisel öğrenme stillerini açıklar, karşılaştırma yapar.
 • Verilen bir görevde ne aşamada olduğunu ve nerelerde zorluk çektiğini gerekçeleriyle açıklar.
 • Başkalarına yürürlükte olan kuralları açıklar.
 • Yaşanan bir olayı anlatır, kendi görüşlerini beyan eder.
 •  Birkaç cümleyle yaşananları tanımlar ve bu konu hakkındaki fikrini açıkça belirtir.
 • Okulla ilgili konularda herhangi bir durum için amaç ifade eder.
 • Basit ve net bir şekilde oluşturulmuş ve daha önceden biraz bildiği konulardaki sunum ve konferansları anlar.
 • İlgi alanına giren veya okul dersleriyle ilgili basit konulu metinleri yeterince anlayarak okur.
 • Dinlediklerinden ve okuduklarından kısa notlar alır, özet çıkarır, anladığı şeyleri kendi cümleleriyle ifade eder.
 • Birkaç cümle ile almak istediği veya aldığı eğitimi tanımlar ve onu neden seçtiğini ifade eder. Bulunduğu/bitirdiği eğitim kurumu ile ilgili tanımlamalar yapar.
 •  Bir ilana yazılı olarak cevap verir ve kendini ilgilendiren konulardaki tekliflere ilişkin daha fazla bilgi ister.
 • İlgili eğitim kurumlarından; sınavlar, diploma ve sertifikalar gibi konularda bilgi ister.
 •  Dil öğrenimi ve öğretimi, farklı dil öğrenme yöntemleri hakkında konuşur.
 •  Arzu, amaç ve ihtiyaçlarını ifade eder.
 • Planlarını ifade eder.
 • Bir meslek sahibinin ne yaptığını genel olarak açıklar.
 • Hangi mesleğe sahip olmak istediğini gerekçeleriyle açıklar.
 • İstatistik içeren basit bir grafik ya da tabloyu anlar, içerisinden istediği veriyi bulur.
 • Yaygın, revaçta olan meslekler ile ilgili bir yazı, röportaj veya sohbetin önemli noktalarını anlar. Meslek seçimi ile ilgili herhangi bir durum için amaç, arzu ve ihtiyaçlarını ifade eder.
 •  Gazete, dergi vb. yayınlarda yer alan iş ile ilgili ilanları seçer, metnin içeriğini yeterince anlar.
 • Bir iş ilanına yazılı olarak cevap verir, detaylı bilgi ister, görüşme için randevu alıp iş başvurusunda bulunur.
 • Mülakat esnasında önceki çalışma tecrübesini, iletişim kabiliyetlerini, bilgisayar ve teknoloji kullanım bilgisini ifade eder, işe başvuru nedenini açıklar.
 • Çalışma koşulları, saatleri, ücret gibi ihtiyaç duyduğu konularda soru sorar.
 • Beklenmedik sorular için açıklama ister, gerektiğinde sorulan soruyu/yapılan açıklamayı tekrar ettirir. Tablo şeklinde bir özgeçmiş yazar.
 • Çalıştığı ortamdaki kişilerin rollerini ve ne yaptıklarını açıklar.
 • Çalışma ve iş ortamlarında başkalarıyla karşılıklı iletişim kurar. Bir not ya da mesaj yazar, başka birinin söylediklerini aktarır, birine bir mesajın iletilmesini ister.
 • Bir şeyi öğrenmek için ne zaman, ne yaptığını, ne aşama kat ettiğini basit bir şekilde tarif ettiği, bir sonraki hedeflerini de yazdığı bir günlük veya iş günlüğü tutar.
 •  Bir grup içerisinde veya proje çalışması çerçevesinde pratik kararlar almak zorunda kaldığında kendi fikrini söyler ve öneride bulunur.
 • Resmi ve kurumsal/idari konuşmalara katılır, gerektiğinde kısa notlar alır.
 •  Bir görevi yerine getirtmek üzere, bir işin nasıl yapılacağına dair açıklama, komut ve yönerge verir.
 • Bir başarı öyküsünü anlatan metinleri yeterince anlar.
 • İnsan ilişkileri, misafirlik, arkadaşlık, aile, akrabalık ve komşuluk ilişkileri, farklı milletlerin aile yapısı gibi konularda yapılan bir sohbetin ana hatlarını anlar, sohbete katılır, görüş bildirir, karşısındaki kişiye fikirlerini sorar.
 •  Kişisel ilişkiler ve diğer insanların davranışlarındaki değişim ve/ya gelişimden bahseder.
 •  Bir sorun olduğunda söyler ve nedenlerini açıklar.
 •  Karşısındaki kişi ile aynı fikirde olup olmadığını kibarca ifade eder.
 • Radyo ve tv programlarında toplumsal kurallarla ilgili sohbet ve röportajların/ sunumların önemli noktalarını anlar.
 • Önceden hazırladığı sorularla, toplumsal kurallara ilişkin bir röportaj yapar, karşısındaki kişiye fikirlerini sorar.
 • Gerekliliğin farklı seviyelerini ifade eder.
 • Taşınma nedenlerini gerekçelendirerek açıklar.
 • Çeşitli özelliklerini belirterek nasıl bir ev aradığını ifade eder. Ev sahibi ile kira kontratı, şartlar, eşyalar, tesisat vb. imkanlar üzerinde anlaşmaya varır.
 •  Kira veya ücret için pazarlık yapar. Bir taşınma deneyimini anlatır.
 •  Günlük şehir içi toplu taşıma rutini ve ulaşım araçları tercihlerinden bahseder.
 • Ulaşım araçlarından yararlanabilmek için ilgili kişilerle gerekli iletişimi kurar.
 • Ulaşım araçlarındaki sözlü ve yazılı emniyet talimatlarını anlar.
 • Ulaşımla ilgili tabela, zaman çizelgesi ve panolardaki bilgilerden ihtiyaç duyduklarını bulup seçer. Ulaşımla ilgili anonsların ana hatlarını ve önemli noktalarını anlar.
 • Radyo, tv, gazete, dergi ve broşürlerde ulaşımla ilgili yazı, anons, reklam ve duyuruların önemli noktalarını anlar.
 • Ayrıntılı yol tariflerini anlar, yapar, yer ve yön sorar.
 • Telefon görüşmesi, internet, web sitesi veya akıllı telefon aracılığı ile bir randevu alır, iptal eder, erteler.
 •  Bir randevu veya görüşmeye katılamadığı durumlarda mazeret bildirir veya özür beyan eder.
 • Yaşadığı bir sağlık sorununu açıklar.
 • Muayene esnasında kendine açıklanan bilgileri ve tavsiyeleri takip eder.
 •  İlaçların ve tıbbi malzemelerin üzerinde bulunan etiketlerdeki ve kullanım talimatlarındaki önemli bilgileri seçip bulur, okuyup anlar.
 • İlaçların kullanımına ilişkin soru sorar ve cevap verir.
 • Kamu kurumlarında veya halk için teşekkül edilmiş kurumlarda iletişim kurar.
 • Resmi mektup, faks, e-posta, telefon görüşmeleri vasıtasıyla; kamu kurumlarında çalışanlara hizmet ya da ürünler hakkında soru sorar ve bilgi ister, şikâyette bulunur, gelen cevap ve taleplere yazışma veya telefon vasıtasıyla karşılık verir.
 • Herhangi bir durum için amaç ifade eder.
 • Bir form doldurur.
 • Açık yazılı talimatları takip eder.
 • TV ve radyodaki kısa anonsları ve haberleri anlar.
 • TV ve radyoda verilen kısa ve net hava durumu tahminlerini anlar.
 •  TV ve radyodaki kısa röportajların ana noktaları ve önemli ayrıntılarını anlar.
 • Daha önceden hakkında biraz bilgi sahibi olduğu konulardaki bir radyo mülakatını anlar.
 •  Ayrıntılı yönergeleri tam olarak anlar.
 • Kendini ilgilendiren konulardaki röportajlar, kısa sunumlar ya da haber programları içeren birçok televizyon programında söylenenlerin çoğunu anlar.
 •  İlgi alanına giren konulardaki ses kayıtları ya da radyo yayınlarının çoğunun içeriğini genel olarak anlar.
 • Gazeteler ve dergilerdeki metinleri ana hatlarıyla anlar, metinler üzerinde başkalarıyla fikir alışverişinde bulunur.
 • Beğendiği gazete, dergi, internet sitelerine yönelik beğenilerini bildirir, tavsiyelerde bulunur.
 • Yazılı basın ve internette yer alan bildiği ve ilgi alanına giren haberlere dair, yaşıtlarıyla karşılaştırmalar yaparak fikrini belirtir, aynı fikirde olup olmadığını kibarca açıklar.
 •  Bir ilana yazılı olarak başvurur, ayrıntılı bilgi ister.
 • Güncel bir haberle ilgili düşüncelerini basit sözcüklerle açıklar.
 • Güncel sorunlar hakkındaki belli bir görüş ve fikri savunan yazarların makale ve röportajlarını okuyup anlar.
 •  Gazete ve dergilerde bulunan basit ve net bir şekilde tasarlanmış reklamlardaki önemli bilgileri tespit edip anlar.
 • İyi bildiği konulardaki basit haberleri ve gerçek metinleri anlar.
 • Dergi, broşür veya internette basit yazılı metinlere göz atıp; nelerden bahsettiğini, somut olarak yararlanabileceği bilgiler içerip içermediğini tespit eder.
 • Güncel veya bilindik konularda fikirlerin görüşlerin, değerlendirmelerin davranışların anlatıldığı/ açıklandığı kısa metinleri anlar.
 • Yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerden bahseder ve bu etkinliklerin kendisi için niçin önemli olduğunu söyler.
 • Yapmayı sevdiği etkinliklerin nerede ve ne zaman yapıldığından bahseder ve bu etkinliklere özel araç gereç ve kıyafetlerle ilgili konuşur.
 • Başkalarına bir şeylerin nasıl yapıldığı, neyi iyi yapabildiği konusunda detaylı pratik talimatlar verir.
 • İlgi alanına giren basit konulu metinleri yeterince anlayarak okur.
 •  Günlük bağlamda bildiği kelimelerin kullanıldığı ve ilgi alanına giren çeşitli uzunluktaki metinleri anlar.
 • İlgi alanına giren konularda metin yazar.
 • Bir etkinlik önerisinde bulunur ve bir plan yapar.
 • Başkalarının savundukları fikirlere ilişkin kısaca kendi görüşünü söyler.
 •  Fikirlerini açıklar, başkasının fikirlerine katılıp katılmadığını ifade eder.
 •  Nezaket kuralları dâhilinde bir şeyi kabul veya reddeder. İstek ve önerilerini ifade eder.
 • Yapılacak bir etkinlikle ilgili gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Alternatifleri karşılaştırır, benzer ve farklı yönlerini söyler.
 • Anlattıklarının anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol eder.
 • Birinin yapmış olduğu bir şeyi onaylayıp onaylamadığını söyler ve aynı zamanda fikrini gerekçelendirir.
 • Bir film veya kitapta olup biten(ler)i tanımlar ve bunun/bunların hakkında ne düşündüğünü söyler. Kendi akranları ile yaptığı bir konuşmada, filmleri ya da müzik stillerini, müzik gruplarını karşılaştırır ve kendi fikrini beyan eder.
 • Bir tiyatro veya filmdeki önemli bölüm ve olayları tanır, olayların devamı ve sonucu hakkında tahminlerde bulunur.
 •  TV ve radyoda ya da çevresindeki bir sohbette ilgilendiği sanatsal faaliyetler tiyatro oyunları, müzik grupları, resim sergileri gibi konularda yapılan uzun konuşmaların ana hatlarını takip eder.
 •  Güzel sanatların herhangi bir dalındaki yarışma, sergi veya festivallere katılmaya dair ayrıntılı yönergeleri anlar.
 • Resim müzik tiyatro gibi konulardaki konuşmalara hazırlık yapmadan katılır, fikirlerini söyler, önerilerde bulunur.
 •  Müze, konser, sergi gibi yerlerde karşılaşabileceği işlemlerin üstesinden gelir.
 • İzlediği bir konser veya tiyatro oyununa ilişkin çevresindekilere e-posta yazar veya bir internet bloğuna yazı yazar.
 • Sağlığın ve sağlıklı olmanın tanımını yapar.
 • Kendisinin aile fertlerinin veya bir başkasının sağlık durumundan bahseder.
 • Spor, egzersiz, beslenme alışkanlıkları gibi sağlığı etkileyen faktörler üzerinde kendi görüş ve fikirlerini kısaca açıklar.
 •  Sağlık ile ilgili yapılan bir sohbete katılır.
 • Kişisel ve kişisel olmayan tarzda öğüt verir ve tavsiyede bulunur.
 • Birini bir konu hakkında cesaretlendirir.
 • Bir seyahat esnasında üstesinden gelmek zorunda kalabileceği çoğu durumla başa çıkabilecek kelime bilgisine sahiptir.
 •  Gezilecek görülecek yerleri, internet sitesi, broşür ilan vb. kaynaklardan tespit eder, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bilgileri seçip bulur.
 • Öneri ve tavsiyede bulunur.
 • Birini bir konuda cesaretlendirir.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Tatil öncesi gidilecek yerle ilgili bilgileri gazete, dergi, internet vb. kaynaklardan tarayıp bulur.
 • Gezilecek, görülecek, tatil yapılabilecek yerleri, iklim kültür ve meşhur olan özellikleriyle tanıtan bir TV/radyo programını veya bir sohbeti ana hatlarıyla anlar.
 • İlgilendiği tarihi ve turistik yerleri tanıtan karmaşık olmayan metinleri yeterince anlayarak okur. Gezilecek görülecek yerlerle ilgili yazı, makale, röportaj ve haberlerin ana fikirlerini anlar.
 • Bir poster üzerinde fotoğraf ve kişisel kısa metinler kullanarak, tatil için gidilebilecek bir yeri sunar. Gezilecek yerle ilgili uygun zaman, ulaşım araçları, gerekli kıyafetlerle ilgili öneride bulunur ve önerileri anlar.
 •  Karşılaştırma yapar.
 • Temel olarak bir seyahatin/gezinin günlük olaylarını ve bir kişinin turist olarak yaptığı keşifler ve deneyimlerini anlatan bir seyahat günlüğünü zorluk çekmeden anlar.
 • Tarihi/turistik yerlere yapılacak bir geziye dair karar vermesi gerektiğinde seçenekleri kıyaslar, fikirlerini söyler ve öneride bulunur.
 •  Turizm rehberlerinin konuşmalarının ana noktalarını takip eder.
 • Gezilecek görülecek yerlere ilişkin deneyim, düşünce ve duygularıyla ilgili e-posta veya İnternet bloğu yazar.
 • Gar/terminal /havaalanındaki anons, yönerge, zaman çizelgesi ve tabelaları takip eder.
 • Yolculuk öncesi ve yolculuk ve esnasındaki görevli personelin uyarı ve yönlendirmelerini takip eder. Yolculuk esnasında görevli kişilerden yardım talep eder ve isteklerini söyler.
 •  Otobüs/tren/uçak biniş işlemlerini gerçekleştirir.
 • Gümrükte beyan ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirir. Güvenlik görevlilerine bagajı hakkında bilgi verir.
 • Polis ve Güvenlik Birimlerine kayıp, çalıntı vb. bildirimleri yapar, kendisine yöneltilen soruları anlar, gerekli kişisel bilgilerini beyan eder.
 • Kanun, düzenleme ve kurallarla ilgili sorular sorar ve kendisine sorulan sorulara cevap verir.
 • Göç ve göçmenlik vb. durumlarda kişisel bilgilerini verir, gerekli soruları sorar ve cevaplar, ilgili formları doldurur.
 •  Gerekliliğin farklı seviyelerini kişisel olmayan bir şekilde ifade eder.
 • Bir seyahat acentesi aracılığı ile rezervasyon işlemlerini gerçekleştirir.
 • Bir otel/pansiyonda konaklama için telefon, faks, e-posta, internet aracılığı ile ya da yüz yüze yer ayırtır, ihtiyaçlarına uygun sorular sorar.
 • Konaklama için gerekli bilgileri verir ve kayıt formu doldurur.
 •  Oda ve konaklama ile ilgili özel isteklerini belirtir.
 • Konaklama esnasında karşılaşılan sorunları ve rahatsızlıkları bildirir.
 • Konaklama bitiminde çıkış işlemlerini yapar.
 • Bir restoranda yemek için yer ayırtma işlemlerini gerçekleştirir. Yemekle ilgili tercihlerini açıklar.
 • Bir seyahate/konaklamaya/hizmete ilişkin şikâyet veya memnuniyeti yazılı veya sözlü olarak bildirir.
 • Kendisinin katıldığı örf, adet ve gelenekleri içeren günlük bir konuşmayı veya etrafında konuşulanların çoğunu anlar.
 • Ülkelere ait deyimler ve kalıplaşmış ifadeleri yerinde kullanır.
 •  Farklı ülkelerdeki ve bölgelerdeki benzerlikler ve farklılıklar hakkında ayrıntılı olarak konuşur.
 •  Farklı ülkelerin davranış kuralları, örf, adet ve geleneklerine dair, anadili konuşan insanlar arasında geçen uzun konuşmaların ana noktalarını takip eder.
 •  Yöresel etkinlikleri içeren yazı, makale broşür, reklam, internet bloğu gibi yazılı metinlerin önemli noktalarını anlar.
 • Bir tartışmaya katılır ve savunulan fikirlere karşı kendi görüşlerini yeterince anlaşılır bir şekilde açıklar.
 • Kendi ülkesinin kültürüne ilişkin ayrıntılı ve anlaşılır bir metin, e-posta ya da bir blog yazısı yazar.
 • Kendi ülkesine ait önemli gün ve kutlamaları açıklar, başka ülkelere ait önemli gün ve kutlamalarla karşılaştırıp kendi fikirlerini ifade eder. Bir söylemi organize eder.
 • Bir şeyi yapma ya da yapmama konusundaki niyetini gerekçelendirerek ifade eder.
 • Nezaket kuralları çerçevesinde bir şeyi teklif eder, kabul veya reddeder.
 •  Bir davet ile ilgili telefon görüşmelerini gerçekleştirir.
 • Mazeret ve özür bildirir.
 • Etkinlik önerir ve bir plan yapar.
 • Deyimler ve kalıplaşmış ifadeleri kullanır.
 • Basit kelimelerle bir şeyi kısaca bildirir.
 • Dili nezaket kurallarına göre kullanır.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Gerekliliğin farklı seviyelerini ifade eder.
 • Geçmişteki bir olayı, basit, birbiriyle tutarlı cümleler kullanarak anlatır.
 • Yaşadığı şeylere ilişkin duygularını açık bir şekilde ifade eder, bu duygularını açıklayan sebepleri belirtir.
 •  Yaşadığı şeyler hakkında hiç yardım almadan, sözlüğe bakmadan, basit, nispeten kısa, doğru ve anlaşılır metinler yazar.
 •  Beklenmedik veya talihsiz bir olay hakkındaki önemli ayrıntıları anlatır.
 • Birisine bir olay veya deneyimine ilişkin sorular sorar.
 • Geçmişte aynı anda veya arka arkaya olmuş olayları birbiriyle ilişkilendirerek, bağlaçları kullanarak anlatır.
 • Geçmişteki bir olay anının öncesinden ve sonrasından bahseder.
 • Bazı toplumsal olayların şimdiki halleri ile geçmişteki hallerini karşılaştırır.
 • Geçmişteki durum ve alışkanlıklardan bahseder.
 • Geçmişte birinin söylediklerini bir başkasına aktarır.
 • Birbirine bağlı ve tutarlı cümlelerle tecrübelerini anlatır ve olup bitenlerden bahseder.
 • Geçmişte yaşadığı bir tecrübeyi anlatırken, zamanla ilgili ifadeleri doğru kullanarak ve olayları oluş sırasına göre sıralayarak anlatır.
 • Hislerini, duygu ve düşüncelerini de ifade ederek bir anısını sözlü ve yazılı olarak anlatır.
 • Önemli bir olay veya kişisel bir deneyimine ilişkin bir metin, haber vb. yazar.
 • Yaşadığı deneyimleri uygun mantıksal bağlaçlar ve zarfları kullanarak anlatır.
 • Geçmişte yaşadığı tecrübe ve deneyimleri şimdiki zamanla bağlantı kurarak karşılaştırır.
 •  Geçmişteki yaşanmış bir olayın zamanı, mekânı, o anki duyguları, hislerini sebep ve sonuç bildirerek anlatır.
 • Bir metinde geçen kişi, zaman, mekân ve olayı seçerek bulur.
 • Geçmişte meydana gelen bir olaydan daha önce olmuş olan olaylardan bahseder.
 • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisinin biyografisini yeterince anlar ve özetler.
 • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisini anlatır.
 • Bağlaçları ve kalıplaşmış dilsel yapıları kullanarak kişiler arasında karşılaştırma yapar.
 •  İlgi duyduğu tarihi çağlar ve dönemlerle ilgili karmaşık olmayan metinleri yeterince anlayarak okur. Tarih ve medeniyetlerle ilgili, anlaşılır bir dille yapılan bir konferansı ana hatlarıyla takip eder.
 •  Eski göçleri, savaşları anlatan, anlaşılır bir hikâyedeki önemli bölüm ve olayları tanır, önemini anlar, hikâyenin devamı ve sonucu hakkında tahminlerde bulunur.
 • Bir konuşmada anlamadığı yerlere ilişkin sorular sorar, söylenenlerin tekrar edilmesini isteyerek konuşmayı sürdürür, kendi fikirlerini açıklar.
 • Gezdiği gördüğü yerler hakkında bir günlük, e-posta veya blog yazısı yazar.
 • Gezdiği bir yerdeki tarihi eserlerle ilgili yapılan konuşmaların önemli noktalarını anlar.
 • Eski medeniyetler ve eserleri hakkında yapılan konuşmaların ana hatlarını takip eder.
 • Müze, saray, cami, kilise, kale, köprü, ören yeri gibi yerlerdeki ayrıntılı yönergeleri takip eder.
 •  Bir yer/mekân ya da nesnenin özellikleri hakkında bilgi sorar ve bilgi verir.
 •  Yer, yön, konum bildiren ifadeleri kullanarak bir yeri/nesneyi/mekânı tarif eder. Nesneler/yerler/mekânlar arasında karşılaştırma yapar.
 • Eski eserlerin önemi ve korunması ve bu yönde bilinç oluşturulmasına dair düşünce ve gerekçelerini açıklar, farklı görüşler hakkında yorum yapar ve sorular sorar.
 • Eski medeniyetler ve eserler hakkında değişik kaynaklardan kısa bilgileri birleştirir ve özet çıkarır.
 •  İlgi duyduğu tarihi eserler hakkında önemli noktaları yeterince vurgulanan anlaşılır bir sunum yapar.
 • Çevreyi betimler ve çevre, turizm, yeşil alanlar hakkında hazırlıksız bir konuşmaya katılır.
 • Çevre ve doğaya ilişkin bir konferans, söyleşi veya panelde dinlediklerine ilişkin kısa notlar alır.
 • Gerekliliğin farklı seviyelerini ifade eder.
 • Çevresindekilere, çevre korumaya dair detaylı pratik talimatlar verir.
 • Doğa ve çevre konusunda geçmişteki ve şimdiki zamandaki eylemleri karşılaştırır.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Bir söylemi organize eder.
 • Değişik ülke ve bölgelerdeki ekolojik ve çevresel benzerlikler ve farklılıklar hakkında konuşur.
 • Bilim ve yeni teknolojiler hakkında konuşur.
 • Teknolojik veya hayatı kolaylaştıran ürünlerin geçmişteki ve şimdiki zamandaki hallerini karşılaştırır.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Bir şeyin avantaj ve dezavantajlarından bahseder.
 • Bilim ve teknoloji gibi konularda başka birinin görüşünü onaylar, reddeder veya görüş hakkında şüphe bildirir.
 •  Eski ve yeni kuşağın teknolojiye karşı tutumlarına ilişkin kendi düşüncelerini açıklar.
 •  Son yıllarda ülkesinin de içinde yer aldığı uluslararası bilimsel projeler konusunda kendi fikirlerini dile getirir.
 • Ülkesinde veya dünya çapındaki teknolojik gelişmeler hakkında kendi görüşünü söyler.
 • Kendini ilgilendiren güncel konular hakkında bir metin yazar ayrıca kendisi için neyin özellikle önemli olduğunu açıklar.
 • Güncel sorunlar hakkındaki belli bir görüş ve fikri savunan yazarların makale ve röportajlarını okuyup anlar.
 • Özel kelimeleri bilmek şartıyla, basit cümlelerle güncel, tartışmalı konular hakkında düşündüklerini yazar.
 • Bildiği konularda fikrini ifade eder ve başkalarının fikirlerini sorar.
 • Bilindik veya güncel konularda uzunca konuşmalarda ya da kısa bir sunumda verilmek istenen ana noktaları anlar.
 • Akranları ile ortak ilgi alanına giren konularda yeterince uzun konuşmalar yapar.
 • Bir şey veya konu üzerinde değerlendirme yapar, karar verir. Bir fikir için sebep bildirir, gerekçelendirme yapar.
 • Sebep sonuç ilişkisi kurarak bir bilgiyi aktarır.
 •  Bir kişinin söylediklerini aktarır ve söyleneni tekrarlar ve özetler.
 • Tartışmalarda başkalarının savundukları fikirlere ilişkin kısaca kendi görüşünü söyler, kibarca kabul veya reddeder.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Tema sonunda yapılan sınavlar kursiyerlere hata ve eksiklerini takip etmeleri için dağıtılarak gösterilir. Öğretmen genel olarak yapılan hataları tespit edip gerekirse uygun gördüğü konuları tekrar anlatmak suretiyle pekiştirir. Her temanın sonunda bireyin dört dil becerisinin ne oranda geliştiği şu şekilde ölçülür:

 • Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür.
 • Dört dil becerisinin tavsiye edilen ağırlık dağılımı eşit olup Dinleme 25, Okuma 25, Konuşma 25 ve Yazma 25 olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bununla birlikte, kursiyerlerin ihtiyaçlarına, işlenen konunun içerik ve özelliğine göre ders öğretmeni bu oranları değiştirebilir.
 • Her temanın sonunda süresi 1 ders saatini geçmemek kaydıyla 75 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği oranlara göre), 3 dil becerisini (Dinleme, Okuma ve Yazma) kapsayan bir sınav yapılır.

a) Soruların seviye, zorluk ve çeşitli şartları “ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DÖRT DİL BECERİSİNE YÖNELİK SINIRLILIKLAR” (Sayfa 23) bölümünde belirtilen kıriterlere göre ders öğretmeni tarafından belirlenip hazırlanır ve uygulanır.

 b) Dinleme bölümü için muhakkak işitsel bir ortamdan (Bilgisayar / Teyp / CD / DVD / TV / Radyo / Podcast / Web üzerinden dinleti vb.) yararlanılmalıdır. Öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir dinleme parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/doğru yanlış/eşleştirme gibi soru tipleriyle kursiyerlerin dinlediğini anlama becerilerini ölçer.

 c) Okuma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir okuma parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/doğru yanlış/eşleştirme gibi soru tipleriyle öğrenenlerin okuduğunu anlama becerilerini ölçer.

 d) Yazma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir konu belirleyip öğrenenlerin yazma becerilerini ölçer.

 e) Konuşma becerisi ise öğretmen tarafından temayı uygulama süresince, ders esnasında, öğrenen bireyleri gözlemleyerek ölçülür. Öğretmen, öğrenenlerin sözel ve karşılıklı konuşma yeterliklerini 25 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği bir orana göre) puanlar ve daha sonra diğer 3 beceri (Dinleme, Okuma, Yazma) puanına ekleyerek tema sonu nihai puanını (100 üzerinden) elde eder.

 • Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur.
 • Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Adigece A2 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.
 • Adigece A2 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; B1 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre Adigece A2 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Adigece B1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır. Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür. Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur. Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Adigece B1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

 • Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 •  Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 •  Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara yönlendirilir.
Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.10.1983 tarihli ve 18196 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 2923 numaralı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun,
 6. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi (www.coe.int/lang-CEFR).
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020019350


Yeterlilik Adı
Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643


Kategori
Ana

Kredi Değeri
13

Programın Normal Süresi
320 Saat

Program Profili (Amaç)

Bu kurs programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun, 2. Maddesi hükmü gereğince uygulanır. Yabancı dil öğretim programı B Seviyesi (B1+B2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Bağımsız Kullanıcı” olarak tanımlanmıştır. B1 Seviyesi “Eşik Düzey” olarak kabul edilen, öğrenenlerin standart ve açık dil kullanıldığında yardım almadan kendilerini ifade edebildikleri ve günlük hayatta karşılaşılan birçok durumla rahatça baş edebildikleri bir seviyedir. Yaşayan Diller ve Lehçeler Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı ile kursiyerlerin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2.maddesinde belirtilen “Türk millî eğitiminin genel amaçları”na uygun olarak;

 • Bir konuşmayı başlatmaları, uygun bir şekilde sürdürmeleri ve sonlandırmaları,
 • İstek, arzu ve planlarını ifade etmeleri,
 • Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilecek durumların yanında, sıradan olmayan durumlarla da baş etmeleri,
 • Bilindik konularda hazırlık yapmadan bir sohbete dahil olup iletişimi ve etkileşimi sürdürmeleri,
 • Arada hata, eksik ve düzeltmeler için duraklama olmasına rağmen geniş çapta dil bilgisel ögeleri kullanmaları,
 • Çevresindeki uzunca konuşmaların temel noktalarını takip etmeleri,
 • Yazılı ve sözlü olarak birbiri ile bağlantılı ve tutarlı ifadeler kullanarak kendi görüş ve düşüncelerini gerekçeleriyle açıklamaları,
 • Radyo ve televizyon yayınlarındaki güncel olayları ve kendini ilgilendiren konuları yeterince anlamaları,
 • Seyahat planlanı yapmaları ve seyahat esnasında karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelmeleri,
 • Bir günlük, bir blog, bir seyahat güncesi yazmaları, amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları

 Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında uygulanır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Adigece B1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi,

 • Kendini, ailesini ve çevresindekileri tanıtır.
 • Genel kalıplaşmış ifadeleri ve deyimleri kullanır.
 • Kendini ve bir başka kişiyi, fiziksel ve karakter özellikleri, ilgi alanları, alışkanlıkları, hobileri, becerileri ve zevkleri ile birkaç cümle ile tanımlar, tasvir eder.
 •  Yemekler, partiler, toplantılar gibi ortamlarda sosyal etkileşime, fikir alışverişine katılır, bilindik konularda bir konuşmayı başlatır, sürdürmek için katkıda bulunur.
 • Tanıdık olmayan kişiler ile bir konuşmayı başlatıp bitirir, gerektiğinde araya girer. Bilindik konular hakkındaki görüşlerini söyler ve başkalarına sorular sorar, gerektiğinde konuyu değiştirir.
 •  Kendisinin ve bir başka kişinin yaşam tarzını, tercihlerini, damak zevkini, hayata bakış açısını, kıyafet tercihlerini, inanışlarını ve yeme alışkanlıkları tanımlar.
 • Günlük rutin hayatı hakkında bilgi verir. Batıl inanç, şans, uğur vb konularda kendi görüşlerini gerekçeleriyle açıklar.
 • Kendisini kişisel olarak ilgilendiren şeyleri açık bir şekilde tarif eder, ayrıca faydalarını ve zararlarını maddeler hâlinde sıralar.
 • Düşüncelerini basit kelimelerle gerekçelendirir.
 • Gelecek hakkında birbiriyle bağlantılı cümleler kurarak konuşur.
 • Geleceğe ilişkin bir konu için amaç ifade eder. Bir şeyi yapma ya da yapmama konusundaki niyetini ifade eder.
 • Geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandaki eylem ve davranışlar üzerine konuşur.
 •  İlgili bağlaçları kullanarak durum ve şart bildiren olayları ifade eder, olabilecekleri olasılık kalıplarıyla söyler.
 • Kendi bakış açısını, tahminlerini, varsayımlarını, planlarını kısaca açıklar ve gerekçelendirir. Hayallerini, umutlarını ve amaçlarını tanımlar.
 • Arzu ve ihtiyaçlarını ifade eder. Şüphelerini ifade eder, paylaşır, değerlendirir ve bir karar verir.
 • Farklı derecelerde kesinlik ve olasılık bildiren durumları ifade eder.
 • Sevinç, mutluluk, üzüntü, hayal kırıklığı, kızgınlık, korku, endişe, pişmanlık, şaşkınlık, hayret etme gibi farklı durumlarda duygularını ifade eder.
 •  Yaşadığı duyguyu yer, zaman, mekân ve olay boyutlarıyla tutarlı bir biçimde ifade eder.
 • Uygun pekiştireçleri ve anlam kuvvetlendiricileri yerinde kullanır.
 • Olayları ve deneyimleri nispeten detaylı açıklayan, açık, dolaysız bir biçimde, düz ve basit yazılmış kişisel mektupları anlar.
 •  Bir mektup arkadaşıyla düzenli olarak yazışabilmek için, dilekler, duygular, ya da olaylar hakkında yazılan özel mektupların içeriğini yeterince anlar.
 • Arzu ve dileklerini ifade eder.
 • Müzik ve film gibi soyut ve kültürel konular hakkında bilgi veren ve düşüncelerini ifade eden kişisel mektuplar yazar.
 •  Kişisel bir mektupta, yaşadığı olayları oluş sırasına göre sıralar, bu olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini detaylı bir şekilde ifade eder.
 • Genel olarak ev hali, ev düzeni, kuralları ve evdeki iş bölümü hakkında konuşur, fikir alışverişi yapar. Ortak veya yalnız yaşam, ev arkadaşı ile ev/oda paylaşımı tercihlerini gerekçeleriyle açıklar.
 • Evde yaşanabilecek problemler için yardım ister.
 • Bir sorun olduğunda söyler ve nedenlerini de açıklar.
 • Acil durumlarda gerekli telefon görüşmesi yapar, yardım ister.
 • Faturalar ve diğer bildirimdeki ifadeleri, açıklamaları, miktar ve tarihleri anlar.
 • Sözlü kısa emniyet talimatlarını anlar.
 • Açık yazılı talimatları takip eder.
 • Basit kelimeler kullanarak, günlük hayata ilişkin konular hakkındaki fikirlerini ifade eder.
 • Şahsen tanıdığı insanlarla basit telefon görüşmeleri yapar.
 •  Günlük şeyleri ve olayları tam ve birbirleriyle ilişkili, birbirine bağlı ve tutarlı cümleler kullanarak tanımlar.
 • Gündelik hayatta kullanılan bir cihazın nasıl kullanıldığını anlaşılır bir şekilde açıklar.
 • Günlük hayatta dinlediği belli bir uzunluktaki bir konuşmanın ana noktalarını anlar.
 • Günlük hayattaki farklı konulara ilişkin fikirlerini söyler ve sebeplerini bildirir.
 • Önemli olduğunu düşündüğü noktaları anlaşılır bir biçimde aktaran, arkadaşlarına, görevli kişilere, öğretmenlere ve günlük hayatının bir parçası olan diğer insanlara acil gerekli olan basit bilgileri ifade eden kısa notlar yazar.
 • İhtiyaç duyduğu ürünleri yiyecekleri veya hizmetleri tanımlar, satıcıdan ister ve özelliklerini sorar. Hizmetin niteliği veya ürünlerin miktar ve fiyatları ile ilgili sorular sorar, karşılaştırma yapar.
 •  Gıda maddeleri üzerinde bulunan etiketlerdeki önemli bilgileri seçip bulur.
 • Alışveriş biçimleriyle ilgili tercihlerini ifade eder. Karşısındakilere soru sorar, tavsiye verir.
 • Pazarlık yapar, teklif verir, fiyatta anlaşır.
 • Satın alma ve ödeme işlemlerini gerçekleştirir. İnternet vb. yöntemlerle alışveriş için web sitelerindeki/ekrandaki ilgili basamakları takip eder, işlemleri gerçekleştirir.
 • Memnuniyetini bildirir ve kişisel bir şikâyette bulunur.
 • Bir anket doldurur.
 • Moda ve güncel eğilimler hakkında konuşur.
 • Diğer konularla ilgili bağlantılı olarak kendi fikirlerini ifade eder.
 • Kendi fikirlerini açıklar, başkalarının fikirlerine katılıp katılmadığını kibar bir şekilde ifade eder.
 • Bir şeyi veya teklifi kibarca kabul veya reddeder.
 • Basit şeyler hakkında birisine tavsiyede bulunur.
 • İlgisini çeken şeyleri içeriyorsa, reklam içeren mektupları veya bilgi broşürlerini/ el ilanlarını anlar.
 • Okul ve öğrencilik hayatı hakkında görüşlerini ve yaşadıklarını anlatır.
 • Farklı öğrenme biçimleri ve kişisel öğrenme stillerini açıklar, karşılaştırma yapar.
 • Verilen bir görevde ne aşamada olduğunu ve nerelerde zorluk çektiğini gerekçeleriyle açıklar.
 • Başkalarına yürürlükte olan kuralları açıklar.
 • Yaşanan bir olayı anlatır, kendi görüşlerini beyan eder.
 •  Birkaç cümleyle yaşananları tanımlar ve bu konu hakkındaki fikrini açıkça belirtir.
 • Okulla ilgili konularda herhangi bir durum için amaç ifade eder.
 • Basit ve net bir şekilde oluşturulmuş ve daha önceden biraz bildiği konulardaki sunum ve konferansları anlar.
 • İlgi alanına giren veya okul dersleriyle ilgili basit konulu metinleri yeterince anlayarak okur.
 • Dinlediklerinden ve okuduklarından kısa notlar alır, özet çıkarır, anladığı şeyleri kendi cümleleriyle ifade eder.
 • Birkaç cümle ile almak istediği veya aldığı eğitimi tanımlar ve onu neden seçtiğini ifade eder. Bulunduğu/bitirdiği eğitim kurumu ile ilgili tanımlamalar yapar.
 •  Bir ilana yazılı olarak cevap verir ve kendini ilgilendiren konulardaki tekliflere ilişkin daha fazla bilgi ister.
 • İlgili eğitim kurumlarından; sınavlar, diploma ve sertifikalar gibi konularda bilgi ister.
 •  Dil öğrenimi ve öğretimi, farklı dil öğrenme yöntemleri hakkında konuşur.
 •  Arzu, amaç ve ihtiyaçlarını ifade eder.
 • Planlarını ifade eder.
 • Bir meslek sahibinin ne yaptığını genel olarak açıklar.
 • Hangi mesleğe sahip olmak istediğini gerekçeleriyle açıklar.
 • İstatistik içeren basit bir grafik ya da tabloyu anlar, içerisinden istediği veriyi bulur.
 • Yaygın, revaçta olan meslekler ile ilgili bir yazı, röportaj veya sohbetin önemli noktalarını anlar. Meslek seçimi ile ilgili herhangi bir durum için amaç, arzu ve ihtiyaçlarını ifade eder.
 •  Gazete, dergi vb. yayınlarda yer alan iş ile ilgili ilanları seçer, metnin içeriğini yeterince anlar.
 • Bir iş ilanına yazılı olarak cevap verir, detaylı bilgi ister, görüşme için randevu alıp iş başvurusunda bulunur.
 • Mülakat esnasında önceki çalışma tecrübesini, iletişim kabiliyetlerini, bilgisayar ve teknoloji kullanım bilgisini ifade eder, işe başvuru nedenini açıklar.
 • Çalışma koşulları, saatleri, ücret gibi ihtiyaç duyduğu konularda soru sorar.
 • Beklenmedik sorular için açıklama ister, gerektiğinde sorulan soruyu/yapılan açıklamayı tekrar ettirir. Tablo şeklinde bir özgeçmiş yazar.
 • Çalıştığı ortamdaki kişilerin rollerini ve ne yaptıklarını açıklar.
 • Çalışma ve iş ortamlarında başkalarıyla karşılıklı iletişim kurar. Bir not ya da mesaj yazar, başka birinin söylediklerini aktarır, birine bir mesajın iletilmesini ister.
 • Bir şeyi öğrenmek için ne zaman, ne yaptığını, ne aşama kat ettiğini basit bir şekilde tarif ettiği, bir sonraki hedeflerini de yazdığı bir günlük veya iş günlüğü tutar.
 •  Bir grup içerisinde veya proje çalışması çerçevesinde pratik kararlar almak zorunda kaldığında kendi fikrini söyler ve öneride bulunur.
 • Resmi ve kurumsal/idari konuşmalara katılır, gerektiğinde kısa notlar alır.
 •  Bir görevi yerine getirtmek üzere, bir işin nasıl yapılacağına dair açıklama, komut ve yönerge verir.
 • Bir başarı öyküsünü anlatan metinleri yeterince anlar.
 • İnsan ilişkileri, misafirlik, arkadaşlık, aile, akrabalık ve komşuluk ilişkileri, farklı milletlerin aile yapısı gibi konularda yapılan bir sohbetin ana hatlarını anlar, sohbete katılır, görüş bildirir, karşısındaki kişiye fikirlerini sorar.
 •  Kişisel ilişkiler ve diğer insanların davranışlarındaki değişim ve/ya gelişimden bahseder.
 •  Bir sorun olduğunda söyler ve nedenlerini açıklar.
 •  Karşısındaki kişi ile aynı fikirde olup olmadığını kibarca ifade eder.
 • Radyo ve tv programlarında toplumsal kurallarla ilgili sohbet ve röportajların/ sunumların önemli noktalarını anlar.
 • Önceden hazırladığı sorularla, toplumsal kurallara ilişkin bir röportaj yapar, karşısındaki kişiye fikirlerini sorar.
 • Gerekliliğin farklı seviyelerini ifade eder.
 • Taşınma nedenlerini gerekçelendirerek açıklar.
 • Çeşitli özelliklerini belirterek nasıl bir ev aradığını ifade eder. Ev sahibi ile kira kontratı, şartlar, eşyalar, tesisat vb. imkanlar üzerinde anlaşmaya varır.
 •  Kira veya ücret için pazarlık yapar. Bir taşınma deneyimini anlatır.
 •  Günlük şehir içi toplu taşıma rutini ve ulaşım araçları tercihlerinden bahseder.
 • Ulaşım araçlarından yararlanabilmek için ilgili kişilerle gerekli iletişimi kurar.
 • Ulaşım araçlarındaki sözlü ve yazılı emniyet talimatlarını anlar.
 • Ulaşımla ilgili tabela, zaman çizelgesi ve panolardaki bilgilerden ihtiyaç duyduklarını bulup seçer. Ulaşımla ilgili anonsların ana hatlarını ve önemli noktalarını anlar.
 • Radyo, tv, gazete, dergi ve broşürlerde ulaşımla ilgili yazı, anons, reklam ve duyuruların önemli noktalarını anlar.
 • Ayrıntılı yol tariflerini anlar, yapar, yer ve yön sorar.
 • Telefon görüşmesi, internet, web sitesi veya akıllı telefon aracılığı ile bir randevu alır, iptal eder, erteler.
 •  Bir randevu veya görüşmeye katılamadığı durumlarda mazeret bildirir veya özür beyan eder.
 • Yaşadığı bir sağlık sorununu açıklar.
 • Muayene esnasında kendine açıklanan bilgileri ve tavsiyeleri takip eder.
 •  İlaçların ve tıbbi malzemelerin üzerinde bulunan etiketlerdeki ve kullanım talimatlarındaki önemli bilgileri seçip bulur, okuyup anlar.
 • İlaçların kullanımına ilişkin soru sorar ve cevap verir.
 • Kamu kurumlarında veya halk için teşekkül edilmiş kurumlarda iletişim kurar.
 • Resmi mektup, faks, e-posta, telefon görüşmeleri vasıtasıyla; kamu kurumlarında çalışanlara hizmet ya da ürünler hakkında soru sorar ve bilgi ister, şikâyette bulunur, gelen cevap ve taleplere yazışma veya telefon vasıtasıyla karşılık verir.
 • Herhangi bir durum için amaç ifade eder.
 • Bir form doldurur.
 • Açık yazılı talimatları takip eder.
 • TV ve radyodaki kısa anonsları ve haberleri anlar.
 • TV ve radyoda verilen kısa ve net hava durumu tahminlerini anlar.
 •  TV ve radyodaki kısa röportajların ana noktaları ve önemli ayrıntılarını anlar.
 • Daha önceden hakkında biraz bilgi sahibi olduğu konulardaki bir radyo mülakatını anlar.
 •  Ayrıntılı yönergeleri tam olarak anlar.
 • Kendini ilgilendiren konulardaki röportajlar, kısa sunumlar ya da haber programları içeren birçok televizyon programında söylenenlerin çoğunu anlar.
 •  İlgi alanına giren konulardaki ses kayıtları ya da radyo yayınlarının çoğunun içeriğini genel olarak anlar.
 • Gazeteler ve dergilerdeki metinleri ana hatlarıyla anlar, metinler üzerinde başkalarıyla fikir alışverişinde bulunur.
 • Beğendiği gazete, dergi, internet sitelerine yönelik beğenilerini bildirir, tavsiyelerde bulunur.
 • Yazılı basın ve internette yer alan bildiği ve ilgi alanına giren haberlere dair, yaşıtlarıyla karşılaştırmalar yaparak fikrini belirtir, aynı fikirde olup olmadığını kibarca açıklar.
 •  Bir ilana yazılı olarak başvurur, ayrıntılı bilgi ister.
 • Güncel bir haberle ilgili düşüncelerini basit sözcüklerle açıklar.
 • Güncel sorunlar hakkındaki belli bir görüş ve fikri savunan yazarların makale ve röportajlarını okuyup anlar.
 •  Gazete ve dergilerde bulunan basit ve net bir şekilde tasarlanmış reklamlardaki önemli bilgileri tespit edip anlar.
 • İyi bildiği konulardaki basit haberleri ve gerçek metinleri anlar.
 • Dergi, broşür veya internette basit yazılı metinlere göz atıp; nelerden bahsettiğini, somut olarak yararlanabileceği bilgiler içerip içermediğini tespit eder.
 • Güncel veya bilindik konularda fikirlerin görüşlerin, değerlendirmelerin davranışların anlatıldığı/ açıklandığı kısa metinleri anlar.
 • Yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerden bahseder ve bu etkinliklerin kendisi için niçin önemli olduğunu söyler.
 • Yapmayı sevdiği etkinliklerin nerede ve ne zaman yapıldığından bahseder ve bu etkinliklere özel araç gereç ve kıyafetlerle ilgili konuşur.
 • Başkalarına bir şeylerin nasıl yapıldığı, neyi iyi yapabildiği konusunda detaylı pratik talimatlar verir.
 • İlgi alanına giren basit konulu metinleri yeterince anlayarak okur.
 •  Günlük bağlamda bildiği kelimelerin kullanıldığı ve ilgi alanına giren çeşitli uzunluktaki metinleri anlar.
 • İlgi alanına giren konularda metin yazar.
 • Bir etkinlik önerisinde bulunur ve bir plan yapar.
 • Başkalarının savundukları fikirlere ilişkin kısaca kendi görüşünü söyler.
 •  Fikirlerini açıklar, başkasının fikirlerine katılıp katılmadığını ifade eder.
 •  Nezaket kuralları dâhilinde bir şeyi kabul veya reddeder. İstek ve önerilerini ifade eder.
 • Yapılacak bir etkinlikle ilgili gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Alternatifleri karşılaştırır, benzer ve farklı yönlerini söyler.
 • Anlattıklarının anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol eder.
 • Birinin yapmış olduğu bir şeyi onaylayıp onaylamadığını söyler ve aynı zamanda fikrini gerekçelendirir.
 • Bir film veya kitapta olup biten(ler)i tanımlar ve bunun/bunların hakkında ne düşündüğünü söyler. Kendi akranları ile yaptığı bir konuşmada, filmleri ya da müzik stillerini, müzik gruplarını karşılaştırır ve kendi fikrini beyan eder.
 • Bir tiyatro veya filmdeki önemli bölüm ve olayları tanır, olayların devamı ve sonucu hakkında tahminlerde bulunur.
 •  TV ve radyoda ya da çevresindeki bir sohbette ilgilendiği sanatsal faaliyetler tiyatro oyunları, müzik grupları, resim sergileri gibi konularda yapılan uzun konuşmaların ana hatlarını takip eder.
 •  Güzel sanatların herhangi bir dalındaki yarışma, sergi veya festivallere katılmaya dair ayrıntılı yönergeleri anlar.
 • Resim müzik tiyatro gibi konulardaki konuşmalara hazırlık yapmadan katılır, fikirlerini söyler, önerilerde bulunur.
 •  Müze, konser, sergi gibi yerlerde karşılaşabileceği işlemlerin üstesinden gelir.
 • İzlediği bir konser veya tiyatro oyununa ilişkin çevresindekilere e-posta yazar veya bir internet bloğuna yazı yazar.
 • Sağlığın ve sağlıklı olmanın tanımını yapar.
 • Kendisinin aile fertlerinin veya bir başkasının sağlık durumundan bahseder.
 • Spor, egzersiz, beslenme alışkanlıkları gibi sağlığı etkileyen faktörler üzerinde kendi görüş ve fikirlerini kısaca açıklar.
 •  Sağlık ile ilgili yapılan bir sohbete katılır.
 • Kişisel ve kişisel olmayan tarzda öğüt verir ve tavsiyede bulunur.
 • Birini bir konu hakkında cesaretlendirir.
 • Bir seyahat esnasında üstesinden gelmek zorunda kalabileceği çoğu durumla başa çıkabilecek kelime bilgisine sahiptir.
 •  Gezilecek görülecek yerleri, internet sitesi, broşür ilan vb. kaynaklardan tespit eder, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bilgileri seçip bulur.
 • Öneri ve tavsiyede bulunur.
 • Birini bir konuda cesaretlendirir.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Tatil öncesi gidilecek yerle ilgili bilgileri gazete, dergi, internet vb. kaynaklardan tarayıp bulur.
 • Gezilecek, görülecek, tatil yapılabilecek yerleri, iklim kültür ve meşhur olan özellikleriyle tanıtan bir TV/radyo programını veya bir sohbeti ana hatlarıyla anlar.
 • İlgilendiği tarihi ve turistik yerleri tanıtan karmaşık olmayan metinleri yeterince anlayarak okur. Gezilecek görülecek yerlerle ilgili yazı, makale, röportaj ve haberlerin ana fikirlerini anlar.
 • Bir poster üzerinde fotoğraf ve kişisel kısa metinler kullanarak, tatil için gidilebilecek bir yeri sunar. Gezilecek yerle ilgili uygun zaman, ulaşım araçları, gerekli kıyafetlerle ilgili öneride bulunur ve önerileri anlar.
 •  Karşılaştırma yapar.
 • Temel olarak bir seyahatin/gezinin günlük olaylarını ve bir kişinin turist olarak yaptığı keşifler ve deneyimlerini anlatan bir seyahat günlüğünü zorluk çekmeden anlar.
 • Tarihi/turistik yerlere yapılacak bir geziye dair karar vermesi gerektiğinde seçenekleri kıyaslar, fikirlerini söyler ve öneride bulunur.
 •  Turizm rehberlerinin konuşmalarının ana noktalarını takip eder.
 • Gezilecek görülecek yerlere ilişkin deneyim, düşünce ve duygularıyla ilgili e-posta veya İnternet bloğu yazar.
 • Gar/terminal /havaalanındaki anons, yönerge, zaman çizelgesi ve tabelaları takip eder.
 • Yolculuk öncesi ve yolculuk ve esnasındaki görevli personelin uyarı ve yönlendirmelerini takip eder. Yolculuk esnasında görevli kişilerden yardım talep eder ve isteklerini söyler.
 •  Otobüs/tren/uçak biniş işlemlerini gerçekleştirir.
 • Gümrükte beyan ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirir. Güvenlik görevlilerine bagajı hakkında bilgi verir.
 • Polis ve Güvenlik Birimlerine kayıp, çalıntı vb. bildirimleri yapar, kendisine yöneltilen soruları anlar, gerekli kişisel bilgilerini beyan eder.
 • Kanun, düzenleme ve kurallarla ilgili sorular sorar ve kendisine sorulan sorulara cevap verir.
 • Göç ve göçmenlik vb. durumlarda kişisel bilgilerini verir, gerekli soruları sorar ve cevaplar, ilgili formları doldurur.
 •  Gerekliliğin farklı seviyelerini kişisel olmayan bir şekilde ifade eder.
 • Bir seyahat acentesi aracılığı ile rezervasyon işlemlerini gerçekleştirir.
 • Bir otel/pansiyonda konaklama için telefon, faks, e-posta, internet aracılığı ile ya da yüz yüze yer ayırtır, ihtiyaçlarına uygun sorular sorar.
 • Konaklama için gerekli bilgileri verir ve kayıt formu doldurur.
 •  Oda ve konaklama ile ilgili özel isteklerini belirtir.
 • Konaklama esnasında karşılaşılan sorunları ve rahatsızlıkları bildirir.
 • Konaklama bitiminde çıkış işlemlerini yapar.
 • Bir restoranda yemek için yer ayırtma işlemlerini gerçekleştirir. Yemekle ilgili tercihlerini açıklar.
 • Bir seyahate/konaklamaya/hizmete ilişkin şikâyet veya memnuniyeti yazılı veya sözlü olarak bildirir.
 • Kendisinin katıldığı örf, adet ve gelenekleri içeren günlük bir konuşmayı veya etrafında konuşulanların çoğunu anlar.
 • Ülkelere ait deyimler ve kalıplaşmış ifadeleri yerinde kullanır.
 •  Farklı ülkelerdeki ve bölgelerdeki benzerlikler ve farklılıklar hakkında ayrıntılı olarak konuşur.
 •  Farklı ülkelerin davranış kuralları, örf, adet ve geleneklerine dair, anadili konuşan insanlar arasında geçen uzun konuşmaların ana noktalarını takip eder.
 •  Yöresel etkinlikleri içeren yazı, makale broşür, reklam, internet bloğu gibi yazılı metinlerin önemli noktalarını anlar.
 • Bir tartışmaya katılır ve savunulan fikirlere karşı kendi görüşlerini yeterince anlaşılır bir şekilde açıklar.
 • Kendi ülkesinin kültürüne ilişkin ayrıntılı ve anlaşılır bir metin, e-posta ya da bir blog yazısı yazar.
 • Kendi ülkesine ait önemli gün ve kutlamaları açıklar, başka ülkelere ait önemli gün ve kutlamalarla karşılaştırıp kendi fikirlerini ifade eder. Bir söylemi organize eder.
 • Bir şeyi yapma ya da yapmama konusundaki niyetini gerekçelendirerek ifade eder.
 • Nezaket kuralları çerçevesinde bir şeyi teklif eder, kabul veya reddeder.
 •  Bir davet ile ilgili telefon görüşmelerini gerçekleştirir.
 • Mazeret ve özür bildirir.
 • Etkinlik önerir ve bir plan yapar.
 • Deyimler ve kalıplaşmış ifadeleri kullanır.
 • Basit kelimelerle bir şeyi kısaca bildirir.
 • Dili nezaket kurallarına göre kullanır.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Gerekliliğin farklı seviyelerini ifade eder.
 • Geçmişteki bir olayı, basit, birbiriyle tutarlı cümleler kullanarak anlatır.
 • Yaşadığı şeylere ilişkin duygularını açık bir şekilde ifade eder, bu duygularını açıklayan sebepleri belirtir.
 •  Yaşadığı şeyler hakkında hiç yardım almadan, sözlüğe bakmadan, basit, nispeten kısa, doğru ve anlaşılır metinler yazar.
 •  Beklenmedik veya talihsiz bir olay hakkındaki önemli ayrıntıları anlatır.
 • Birisine bir olay veya deneyimine ilişkin sorular sorar.
 • Geçmişte aynı anda veya arka arkaya olmuş olayları birbiriyle ilişkilendirerek, bağlaçları kullanarak anlatır.
 • Geçmişteki bir olay anının öncesinden ve sonrasından bahseder.
 • Bazı toplumsal olayların şimdiki halleri ile geçmişteki hallerini karşılaştırır.
 • Geçmişteki durum ve alışkanlıklardan bahseder.
 • Geçmişte birinin söylediklerini bir başkasına aktarır.
 • Birbirine bağlı ve tutarlı cümlelerle tecrübelerini anlatır ve olup bitenlerden bahseder.
 • Geçmişte yaşadığı bir tecrübeyi anlatırken, zamanla ilgili ifadeleri doğru kullanarak ve olayları oluş sırasına göre sıralayarak anlatır.
 • Hislerini, duygu ve düşüncelerini de ifade ederek bir anısını sözlü ve yazılı olarak anlatır.
 • Önemli bir olay veya kişisel bir deneyimine ilişkin bir metin, haber vb. yazar.
 • Yaşadığı deneyimleri uygun mantıksal bağlaçlar ve zarfları kullanarak anlatır.
 • Geçmişte yaşadığı tecrübe ve deneyimleri şimdiki zamanla bağlantı kurarak karşılaştırır.
 •  Geçmişteki yaşanmış bir olayın zamanı, mekânı, o anki duyguları, hislerini sebep ve sonuç bildirerek anlatır.
 • Bir metinde geçen kişi, zaman, mekân ve olayı seçerek bulur.
 • Geçmişte meydana gelen bir olaydan daha önce olmuş olan olaylardan bahseder.
 • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisinin biyografisini yeterince anlar ve özetler.
 • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisini anlatır.
 • Bağlaçları ve kalıplaşmış dilsel yapıları kullanarak kişiler arasında karşılaştırma yapar.
 •  İlgi duyduğu tarihi çağlar ve dönemlerle ilgili karmaşık olmayan metinleri yeterince anlayarak okur. Tarih ve medeniyetlerle ilgili, anlaşılır bir dille yapılan bir konferansı ana hatlarıyla takip eder.
 •  Eski göçleri, savaşları anlatan, anlaşılır bir hikâyedeki önemli bölüm ve olayları tanır, önemini anlar, hikâyenin devamı ve sonucu hakkında tahminlerde bulunur.
 • Bir konuşmada anlamadığı yerlere ilişkin sorular sorar, söylenenlerin tekrar edilmesini isteyerek konuşmayı sürdürür, kendi fikirlerini açıklar.
 • Gezdiği gördüğü yerler hakkında bir günlük, e-posta veya blog yazısı yazar.
 • Gezdiği bir yerdeki tarihi eserlerle ilgili yapılan konuşmaların önemli noktalarını anlar.
 • Eski medeniyetler ve eserleri hakkında yapılan konuşmaların ana hatlarını takip eder.
 • Müze, saray, cami, kilise, kale, köprü, ören yeri gibi yerlerdeki ayrıntılı yönergeleri takip eder.
 •  Bir yer/mekân ya da nesnenin özellikleri hakkında bilgi sorar ve bilgi verir.
 •  Yer, yön, konum bildiren ifadeleri kullanarak bir yeri/nesneyi/mekânı tarif eder. Nesneler/yerler/mekânlar arasında karşılaştırma yapar.
 • Eski eserlerin önemi ve korunması ve bu yönde bilinç oluşturulmasına dair düşünce ve gerekçelerini açıklar, farklı görüşler hakkında yorum yapar ve sorular sorar.
 • Eski medeniyetler ve eserler hakkında değişik kaynaklardan kısa bilgileri birleştirir ve özet çıkarır.
 •  İlgi duyduğu tarihi eserler hakkında önemli noktaları yeterince vurgulanan anlaşılır bir sunum yapar.
 • Çevreyi betimler ve çevre, turizm, yeşil alanlar hakkında hazırlıksız bir konuşmaya katılır.
 • Çevre ve doğaya ilişkin bir konferans, söyleşi veya panelde dinlediklerine ilişkin kısa notlar alır.
 • Gerekliliğin farklı seviyelerini ifade eder.
 • Çevresindekilere, çevre korumaya dair detaylı pratik talimatlar verir.
 • Doğa ve çevre konusunda geçmişteki ve şimdiki zamandaki eylemleri karşılaştırır.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Bir söylemi organize eder.
 • Değişik ülke ve bölgelerdeki ekolojik ve çevresel benzerlikler ve farklılıklar hakkında konuşur.
 • Bilim ve yeni teknolojiler hakkında konuşur.
 • Teknolojik veya hayatı kolaylaştıran ürünlerin geçmişteki ve şimdiki zamandaki hallerini karşılaştırır.
 • Gelecekteki bir durum hakkında soru sorar, tartışır, öngörüde ve uyarıda bulunur.
 • Bir şeyin avantaj ve dezavantajlarından bahseder.
 • Bilim ve teknoloji gibi konularda başka birinin görüşünü onaylar, reddeder veya görüş hakkında şüphe bildirir.
 •  Eski ve yeni kuşağın teknolojiye karşı tutumlarına ilişkin kendi düşüncelerini açıklar.
 •  Son yıllarda ülkesinin de içinde yer aldığı uluslararası bilimsel projeler konusunda kendi fikirlerini dile getirir.
 • Ülkesinde veya dünya çapındaki teknolojik gelişmeler hakkında kendi görüşünü söyler.
 • Kendini ilgilendiren güncel konular hakkında bir metin yazar ayrıca kendisi için neyin özellikle önemli olduğunu açıklar.
 • Güncel sorunlar hakkındaki belli bir görüş ve fikri savunan yazarların makale ve röportajlarını okuyup anlar.
 • Özel kelimeleri bilmek şartıyla, basit cümlelerle güncel, tartışmalı konular hakkında düşündüklerini yazar.
 • Bildiği konularda fikrini ifade eder ve başkalarının fikirlerini sorar.
 • Bilindik veya güncel konularda uzunca konuşmalarda ya da kısa bir sunumda verilmek istenen ana noktaları anlar.
 • Akranları ile ortak ilgi alanına giren konularda yeterince uzun konuşmalar yapar.
 • Bir şey veya konu üzerinde değerlendirme yapar, karar verir. Bir fikir için sebep bildirir, gerekçelendirme yapar.
 • Sebep sonuç ilişkisi kurarak bir bilgiyi aktarır.
 •  Bir kişinin söylediklerini aktarır ve söyleneni tekrarlar ve özetler.
 • Tartışmalarda başkalarının savundukları fikirlere ilişkin kısaca kendi görüşünü söyler, kibarca kabul veya reddeder.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Tema sonunda yapılan sınavlar kursiyerlere hata ve eksiklerini takip etmeleri için dağıtılarak gösterilir. Öğretmen genel olarak yapılan hataları tespit edip gerekirse uygun gördüğü konuları tekrar anlatmak suretiyle pekiştirir. Her temanın sonunda bireyin dört dil becerisinin ne oranda geliştiği şu şekilde ölçülür:

 • Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür.
 • Dört dil becerisinin tavsiye edilen ağırlık dağılımı eşit olup Dinleme 25, Okuma 25, Konuşma 25 ve Yazma 25 olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bununla birlikte, kursiyerlerin ihtiyaçlarına, işlenen konunun içerik ve özelliğine göre ders öğretmeni bu oranları değiştirebilir.
 • Her temanın sonunda süresi 1 ders saatini geçmemek kaydıyla 75 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği oranlara göre), 3 dil becerisini (Dinleme, Okuma ve Yazma) kapsayan bir sınav yapılır.

a) Soruların seviye, zorluk ve çeşitli şartları “ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DÖRT DİL BECERİSİNE YÖNELİK SINIRLILIKLAR” (Sayfa 23) bölümünde belirtilen kıriterlere göre ders öğretmeni tarafından belirlenip hazırlanır ve uygulanır.

 b) Dinleme bölümü için muhakkak işitsel bir ortamdan (Bilgisayar / Teyp / CD / DVD / TV / Radyo / Podcast / Web üzerinden dinleti vb.) yararlanılmalıdır. Öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir dinleme parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/doğru yanlış/eşleştirme gibi soru tipleriyle kursiyerlerin dinlediğini anlama becerilerini ölçer.

 c) Okuma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir okuma parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/doğru yanlış/eşleştirme gibi soru tipleriyle öğrenenlerin okuduğunu anlama becerilerini ölçer.

 d) Yazma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir konu belirleyip öğrenenlerin yazma becerilerini ölçer.

 e) Konuşma becerisi ise öğretmen tarafından temayı uygulama süresince, ders esnasında, öğrenen bireyleri gözlemleyerek ölçülür. Öğretmen, öğrenenlerin sözel ve karşılıklı konuşma yeterliklerini 25 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği bir orana göre) puanlar ve daha sonra diğer 3 beceri (Dinleme, Okuma, Yazma) puanına ekleyerek tema sonu nihai puanını (100 üzerinden) elde eder.

 • Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur.
 • Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Adigece A2 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.
 • Adigece A2 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; B1 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre Adigece A2 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Adigece B1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır. Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür. Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur. Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Adigece B1 Seviyesi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Adigece B1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

 • Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 •  Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 •  Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara yönlendirilir.

Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.10.1983 tarihli ve 18196 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 2923 numaralı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun,
 6. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi (www.coe.int/lang-CEFR).

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020019350

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasLanguage acquisition
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration320 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020019350


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
320 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address