Yeterlilik Kodu

TR0020019346

Yeterlilik Adı
Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Dil öğrenme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643 

KategoriAna
Kredi Değeri6
Programın Normal Süresi 136 Saat
Program Profili (Amaç)

Bu kurs programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun, 2. Maddesi hükmü gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller için uygulanabilir. Yabancı dil öğretim programı A Seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi’nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A1 Seviyesi dil kullanımında en temel aşamadır. Dil öğrenenlerin kendilerini en basit şekilde ifade edebildikleri aşamadır. Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi Abazaca Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;

 • Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları,
 • En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları,
 • Kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları,
 • Karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla basit bir şekilde konuşmaları,
 • Basit bir metni okumaları,
 • Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları,
 • Sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri,
 • Basit nezaket kalıplarını kullanmaları,
 • Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları

Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında uygulanır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

 Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi,

 • Basit konuşma ve nezaket kalıplarını kullanır, konuşmanın devamında ortaya çıkan yeni durumlara karşılık verir.
 • Alfabede yer alan harfleri duyduğunda anlar ve harflere ait sesleri çıkarır.
 • Alfabede yer alan harfleri tanır ve yazar.
 • Sayma sayılarını 1 den 20 ye kadar okur ve sayar
 • Rakamsal olarak verilen sayıları yazı ile yazar.
 • Kısa ve basit kelimeler kullanarak kendisini tanıtır.
 • Kendisi ile ilgili basit soruları anlar ve karşısındaki kişiye basit sorular sorar.
 • Kendisi ile ilgili temel kişisel bilgileri verir
 • Kişilerin fiziksel özelliklerini tanımlar.
 • Hangi okulda okuduğunu veya hangi işte çalıştığını söyler ve yazar.
 • Telefonda kişisel bilgilerini verir.
 • Kendi ülkesini, milliyetini ve konuştuğu dili söyler.
 • Okuduğu bir metindeki birbiri ile ilişkili ülke, milliyet, meslek, işyeri ve adres ifadelerini sınıflandırır.
 • Ülkeler ve milliyetlerle ilgili olarak dinlediği bir metindeki kelime, resim veya isimleri eşleştirir.
 • Verilen seçeneklerden ülke, milliyet ve dil eşleştirmelerini doğru bir şekilde yapar.
 • Telefonda kişisel bilgilerini verir.
 • Kendi ülkesini, milliyetini ve konuştuğu dili söyler.
 • Okuduğu bir metindeki birbiri ile ilişkili ülke, milliyet, meslek, işyeri ve adres ifadelerini sınıflandırır.
 • Ülkeler ve milliyetlerle ilgili olarak dinlediği bir metindeki kelime, resim veya isimleri eşleştirir.
 • Verilen seçeneklerden ülke, milliyet ve dil eşleştirmelerini doğru bir şekilde yapar.
 • Başkaları kendileri ile ilgili konuştuğunda söylenenleri anlar.
 • Akrabalık bağı belirten kelimeleri anlar ve kullanır.
 • E-posta olarak ya da bir İnternet sayfasında kedine ait kişisel bilgilerini verdiği bir metin yazar.
 • Bir metni okuduğunda kişisel bilgiler içeren ifadeleri ayırt eder.
 • Kişisel bilgileri ve tercihleri içeren bir ileti yazar.
 • Basit anketleri ve kişisel bilgi isteyen formları doldurur.
 • Basit cümlelerle aile bireylerini tanıtan bir paragraf yazar.
 • Fiziksel durum ve duyguları hakkında konuşur.
 • Durum bildiren sözcükleri ve yüklemi şahıslara uygun biçimiyle kullanır.
 • Yavaş ve net bir şekilde konuşulmuş basit ve kısa ses kayıtlarında, daha önceden bildiği kelimeleri, isimleri ve sayıları anlar.
 • Günlük konuşmanın geçtiği bir diyalogda boş yerleri uygun ifade ile tamamlar.
 • Basit bağlaçları kullanır.
 • Bir konuşmacıyı tanıtmak veya tebrik etmek gibi önceden hazırlanmış kısa bir konuşmayı okur.
 • Sınıf içerisinde kullanılan nesnelerin isimlerini bilir
 • Sınıf içi iletişimde kullanılan komutları anlar, söyler ve uygular.
 • Basit talimatları okuduğunda ve dinlediğinde anlar.
 • Okulda gördüğü poster, afiş, broşür ve tabelalardaki önemli bilgileri seçip bulur ve anlar.
 • Görsellerle desteklenmiş basit talimatları anlar.
 • Okul konusundaki basit bir diyaloğu okur ve diyalogla ilgili sorulan basit soruları cevaplar.
 • Öğretmenin sınıf içi etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamaları anlar ve uygular.
 • Sayma sayılarını 20 den 100 e kadar okur ve sayar.
 • Saati sorar ve kendisine sorulduğunda saatin kaç olduğunu söyler.
 • Her gün yaptığı işlerin saat bilgisini verir.
 • Günlük yaptığı işleri sıklık zarfları kullanarak anlatır.
 • Bir kişiye her gün yaptığı işlerin saatini sorar, kendisine sorulanlara cevap verir.
 • Rakamsal olarak verilen saatleri yazı ile yazar.
 • Olayların oluş sırasını belirtmek için “önce” “sonra” gibi edatları kullanır.
 • Bir cümlenin eylemini uygun zamana göre çekimler.
 • Bir kişinin yaptığı günlük işleri anlatan metni okur, metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Basit ifadeleri kullanarak kendisinin yaptığı günlük işleri anlatır ve yazar.
 • Günlük faaliyetleri içeren bir dizi resmi sıraya koyar ve metin oluşturur.
 • Birlikte kullanılması gereken kelimelerle fiilleri doğru eşleştirir.
 • Verilen bir metne ilişkin boşluk doldurmalı cümleleri fiil çekimini uygun zaman ve şahsa göre doğru kullanarak tamamlar.
 • Kendisinin veya başkasının sahip olduğu varlıkları söyler, yazar ve konuşulanları anlar.
 • Verilen bir metindeki sahiplik bildiren ifadeleri anlar ve ilgili soruları cevaplar.
 • Şahıs zamirleri ile sahiplik bildiren sıfatları eşleştirir.
 • Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak akrabalık bağlarını açıklar.
 • Verilen bir soyağacına göre akrabalık ilişkilerini ifade eder.
 • Verilen bir cümledeki boşluklara sahiplik bildiren uygun ek veya ifadeleri yazar.
 • Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak tamlama yapar.
 • Kim?, Ne?, Nerede?, Nereye?, Ne zaman?, Nasıl? Sorularını kullanır ve bunlarla ilgili kendisine verilen sorulara cevap verir.
 • Bir meslek ile ilgili verilen görselden mesleği tanır.
 • Kendi mesleğini söyler ve karşısındaki kişiye mesleğini sorar.
 • Anne ve babasının mesleğini söyler ve yazar.
 • Verilen görsellerle meslek isimlerini eşleştirir.
 • Verilen görsellerin altına meslek isimlerini yazar.
 • Hayalindeki mesleği söyler.
 • Bir nesne hakkındaki basit bilgileri sorar.
 • Bir nesne hakkındaki basit bilgileri, tarif ve tanımlamaları anlar.
 • Çevresindeki nesneleri tanıtır.
 • İşaret sıfatlarını ve işaret zamirlerini yerinde kullanır.
 • Nesne veya kişilerin özelliklerini, işaret sıfatlarını kullanarak betimler.
 • Verilen resmin ne olduğunu işaret zamirleriyle yazar ve söyler.
 • Resmini gördüğü basit kelimeleri yazar.
 • Varlıklara ait özellikleri belirten sıfatları yerinde kullanır.
 • Verilen bir sıfatın eş ya da zıt anlamlısını yazar ve söyler.
 • Verilen sözcüğün zıt veya eş anlamlısını tablodan bulur.
 • Verilen bir metinde boş bırakılan yerlere uygun sıfatları yerleştirir.
 • Resimlerde verilen yerlerin adlarını sorar, cevaplar.
 • Şahıs zamirlerini sözlü ve yazılı olarak doğru bir şekilde sıralar.
 • Zamirlerle ilgili bir tabloda boş bırakılan yerleri doğru zamirlerle tamamlar.
 • Dinlediği metindeki renkleri ve nesneleri eşleştirir.
 • Basit cümlelerle sevdiği bir hayvanı, nesneyi veya insanı kısaca anlatır.
 • Sıfatları derecelendirerek nesneler arasında karşılaştırma yapar.
 • Verilen bir görselden vücudun bölümlerini ve organlarını tanır.
 • Gösterildiğinde vücudun bölümlerinin isimlerini söyler.
 • Vücudun organlarını yazar.
 • Kendisinin ve diğer kişilerin dış görünüşlerini betimler.
 • Dış görünüşle ilgili eksik bırakılmış cümleleri resme veya metne göre tamamlar.
 • Kıyafet görselleri ile kıyafet isimlerini eşleştirir.
 • Kıyafet görselleri ile kıyafet isimlerini eşleştirir. Kıyafetlerin adlarını, renklerini ve özelliklerini söyler ve yazar.
 • Dinlediği metindeki renkleri ve kıyafetleri eşleştirir.
 • Çevresindeki birini kıyafetleri ile anlatır.
 • Karışık hâlde verilmiş kelimelerden olumlu, olumsuz cümle veya soru cümlesi oluşturur.
 • Kıyafetleri yazlık ve kışlık olarak gruplandırır.
 • Dinlediği metinde açlık, susuzluk durumlarını ayırt eder.
 • Bir kafe ya da restoranda yemek siparişi verir.
 • Bir yiyeceğin fiyatını sorar.
 • Çok yaygın olarak bilinen yiyecek ve içeceklerin isimlerini söyler ve yazar.
 • Dinlediği bir metinde geçen menü ile ilgili bilgileri ayırt eder.
 • Yiyeceklerle ilgili bir metinde geçen kelimelerin anlamını sözlükten bulur.
 • Resimlerde verilen yiyecek ve içeceklerin tekil ve çoğullarını yazar.
 • Nesneleri sayılabilir ve sayılamayan olarak ayırt eder.
 • Var/yok ifadelerini kullanarak evin bölümleri hakkında bilgi verir.
 • Odasındaki eşyaları yerlerini belirterek anlatır.
 • Metinde tarif edilen evin bölümlerini resimlerle eşleştirir.
 • Dinlediği metne göre verilen yeri harita veya krokide bulur, işaretler.
 • Kendi ülkesini tanıtan basit dille kaleme alınmış bir metni okur ve ilgili soruları cevaplar.
 • Tanışma ile ilgili diyaloglarda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlar.
 • Çevre ile ilgili verilen resimlerle kelimeleri eşleştirir.
 • Yönergeleri, kısa ve basit yazılı ve sözlü yol tariflerini anlar.
 • Yaşadığı ve oturduğu yeri betimlemek için basit, kalıplaşmış ifadeler/ ifadeleri kullanır.
 • Haftanın günlerini doğru sırayla söyler ve yazar.
 • Kendisine sorulduğunda bir önceki ya da bir sonraki günü söyler.
 • Yılın aylarını doğru sırayla söyler ve yazar.
 • Kendisine sorulduğunda bir önceki ya da bir sonraki ayı söyler.
 • Mevsimlere ait ayları eşleştirir, söyler ve yazar. Dinlediğinde anlar.
 • Karşısındaki kişinin doğum tarihini sorar.
 • Kendisinin doğum tarihini söyler.
 • Önemli günlere ilişkin sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • Önemli bir günü anlatan bir metne ilişkin basit soruları cevaplar.
 • Olayların oluş sırasını belirtmek için “önce” “sonra” gibi edatları yerinde kullanır.
 • Önemli bir günde neler yapıldığına dair kısa bir metin yazar.
 • Yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerden bahseder.
 • Hobileri ifade eden resimlerle hobileri eşleştirir.
 • Başkalarına, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri sorar.
 • Hoşlandığı ve ya hoşlanmadığı bir konu hakkında basit cümlelerle konuşur.
 • Hobi ve alışkanlıklara ilişkin basit bir metni yeterince anlayarak okur.
 • Hobi ve tercileri içeren bir metinde verilen bilgilerin doğru ya da yanlışlığını ayırt eder. Okuduğu metin hakkında soru sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • En sevdiği film, aktör/aktris, hayvan vb. hakkında basit ifadeleri kullanarak paragraf yazar.
 • Verilen olumlu bir cümleyi olumsuza, olumsuz bir cümleyi de olumluya çevirir.
 • Yapabildiği ve yapamadığı şeyleri ifade eder.
 • Hayranı olduğu insanların nerede yaşadıklarını basit, bilindik kalıplar kullanarak yazar. Hayranı olduğu ünlü kişilerin neler yaptıklarını basit, bilindik kalıplar kullanarak yazar.
 • Bir dükkânda bir ürünün fiyatını sorar ve anlar.
 • Basit matematiksel hesaplamalarda artı, eksi, kere gibi ifadeleri anlar.
 • Verilen cümleler arasında bağlantı kurar, birbiri ile ilgili cümleleri eşleştirir.
 • Açık anonslardaki rakamları, fiyatları ve zamanları anlar.
 • Bir mağazadaki satıcı ile alıcı arasındaki konuşmada geçen basit kelimeleri ve kısa cümleleri ayırt eder ve anlar.
 • Alıveriş ile ilgili bir metinde geçen kelimelerin anlamını sözlükten bulur.
 • Anlamadığını belirtir.
 • Sözlük yardımı ile basit metinlerdeki cümleleri ve ifadeleri anlar ve basit cümlelerle yazar. Tabelalarda, afişlerde ya da kataloglarda yer alan sözcükleri ve çok basit cümleleri anlar. Görsel destek içeren kısa, basit betimlemeleri anlar.
 • İletişim araçlarını kullanarak davette/ öneride bulunur.
 • Teklifte bulunurken ya da teklifi reddederken kibar ifadeler kullanır.
 • Bir telefon görüşmesinde kibarca birini davet eder, yapılan davete nezaket kalıplarını kullanarak cevap verir.
 • Karışık olarak verilmiş, davet ve teklif içeren cümleleri sıraya koyarak diyalog oluşturur.
 • Verilen metne uygun bir şekilde evet/hayır sorularını cevaplar.
 • Cümlelerdeki boşluklara uygun filleri yerleştirir.
 • Bir davet aldığında davetiyedeki bilgileri anlar.
 • Kalıplaşmış deyim ve cümleleri kullanarak bir davetiye yazar.
 • Sık sık duraklasa da, seyahat ile ilgili bir konuşmaya katılır, kendisini basit bir biçimde ifade eder.
 • Bir metne ilişkin verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirler.
 • Bir metne ilişkin sorulan basit soruları cevaplar.
 • Basit bir telefon konuşmasını dinlediğinde ya da konuşmanın metnini okuduğunda, sorulan soruları cevaplar.
 • Sözlük yardımı ile basit metinlerdeki cümleleri ve ifadeleri anlar ve basit cümlelerle yazar. Verilen cümleler arasında bağlantı kurarak cümleleri eşleştirir.
 • Verilen metne uygun bir şekilde evet/hayır sorularını cevaplar.
 • Bir metne ilişkin sıralanmış cümlelerden yanlış olanları bulur ve düzenler.
 • Kartpostal/ e-postalardaki kısa ve basit iletileri anlar ve yazar.
 • Otellerde giriş veya kayıt formlarını doldurur.
 • Seyahate ilişkin tecrübelerini ve şimdiye kadar bulunduğu yerleri söyler.
 • Günlük konuşmanın geçtiği bir diyalogda boş yerleri uygun ifadelerle tamamlar.
 • Birisinden ihtiyacı olan bir şeyi ister ve birisine ihtiyacı olan bir şeyi verir.
 • Günlük yaşamda karşılaştığı sayılar, miktarlar, fiyatlar ve zaman birimleriyle ilgili ifadeleri anlar ve kullanır.
 • En önemli gereksinmeler ya da çok alışılagelmiş konulara ilişkin basit sorular sorar ve soruları yanıtlar.
 • Basit saptamalar yapar ve benzeri saptamalara karşılık verir.
 • Bir söyleşide kendisine yöneltilen basit kişisel soruları yanıtlar.
 • Oturduğu yer, tanıdıkları, kendisine ait olan şeyler vb. hakkında kişisel sorular sorar ve benzeri soruları yanıtlar.
 • Zaman ifadelerini kullanır.
 • Bir kişi hakkında yazılı bilgi ister ya da bilgileri iletir.
 • Basılı sözcükleri ve kısa metinleri bakarak yazar.
 • Basit yazılmış resimli kullanım kılavuzlarındaki yönergeleri anlar ve uygular.
 • Günlük hayatta kullanılan sözcüklere ve devamlı kullanılan deyimlere bakarak yazar.
 • Adresini, uyruğunu ve kişiye ait diğer bilgileri harf harf söyler.
 • Günlük yaşamda kendisi ile ilgili kullanacağı basit deyimlerin de olduğu kelime hazinesini zenginleştirir
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Tema sonunda yapılan sınavlar kursiyerlere hata ve eksiklerini takip etmeleri için dağıtılarak gösterilir. Öğretmen genel olarak yapılan hataları tespit edip gerekirse uygun gördüğü konuları tekrar anlatmak suretiyle pekiştirir. Her temanın sonunda bireyin dört dil becerisinin ne oranda geliştiği şu şekilde ölçülür;

 • Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür.
 • Dört dil becerisinin tavsiye edilen ağırlık dağılımı eşit olup; Dinleme 25, Okuma 25, Konuşma 25 ve Yazma 25 olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bununla birlikte, kursiyerlerin ihtiyaçlarına, işlenen konunun içerik ve özelliğine göre ders öğretmeni bu oranları değiştirebilir.
 • Her temanın sonunda süresi 1 ders saatini geçmemek kaydıyla 75 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği oranlara göre), 3 dil becerisini (Dinleme, Okuma ve Yazma) kapsayan bir sınav yapılır
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okuryazar olmak.
 • 10 yaş ve üzeri olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Abazaca A1 Seviyesi Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır. Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür. Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur. Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Abazaca A1 Seviyesi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.
 • Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara müracaat edebilirler
Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.10.1983 tarihli ve 18196 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 2923 numaralı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun,
 6. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi (www.coe.int/lang-CEFR).
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020019346


Yeterlilik Adı
Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643 


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643 


Kategori
Ana

Kredi Değeri
6

Programın Normal Süresi
136 Saat

Program Profili (Amaç)

Bu kurs programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun, 2. Maddesi hükmü gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller için uygulanabilir. Yabancı dil öğretim programı A Seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi’nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A1 Seviyesi dil kullanımında en temel aşamadır. Dil öğrenenlerin kendilerini en basit şekilde ifade edebildikleri aşamadır. Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi Abazaca Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;

 • Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları,
 • En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları,
 • Kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları,
 • Karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla basit bir şekilde konuşmaları,
 • Basit bir metni okumaları,
 • Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları,
 • Sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri,
 • Basit nezaket kalıplarını kullanmaları,
 • Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında uygulanır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

 Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi,

 • Basit konuşma ve nezaket kalıplarını kullanır, konuşmanın devamında ortaya çıkan yeni durumlara karşılık verir.
 • Alfabede yer alan harfleri duyduğunda anlar ve harflere ait sesleri çıkarır.
 • Alfabede yer alan harfleri tanır ve yazar.
 • Sayma sayılarını 1 den 20 ye kadar okur ve sayar
 • Rakamsal olarak verilen sayıları yazı ile yazar.
 • Kısa ve basit kelimeler kullanarak kendisini tanıtır.
 • Kendisi ile ilgili basit soruları anlar ve karşısındaki kişiye basit sorular sorar.
 • Kendisi ile ilgili temel kişisel bilgileri verir
 • Kişilerin fiziksel özelliklerini tanımlar.
 • Hangi okulda okuduğunu veya hangi işte çalıştığını söyler ve yazar.
 • Telefonda kişisel bilgilerini verir.
 • Kendi ülkesini, milliyetini ve konuştuğu dili söyler.
 • Okuduğu bir metindeki birbiri ile ilişkili ülke, milliyet, meslek, işyeri ve adres ifadelerini sınıflandırır.
 • Ülkeler ve milliyetlerle ilgili olarak dinlediği bir metindeki kelime, resim veya isimleri eşleştirir.
 • Verilen seçeneklerden ülke, milliyet ve dil eşleştirmelerini doğru bir şekilde yapar.
 • Telefonda kişisel bilgilerini verir.
 • Kendi ülkesini, milliyetini ve konuştuğu dili söyler.
 • Okuduğu bir metindeki birbiri ile ilişkili ülke, milliyet, meslek, işyeri ve adres ifadelerini sınıflandırır.
 • Ülkeler ve milliyetlerle ilgili olarak dinlediği bir metindeki kelime, resim veya isimleri eşleştirir.
 • Verilen seçeneklerden ülke, milliyet ve dil eşleştirmelerini doğru bir şekilde yapar.
 • Başkaları kendileri ile ilgili konuştuğunda söylenenleri anlar.
 • Akrabalık bağı belirten kelimeleri anlar ve kullanır.
 • E-posta olarak ya da bir İnternet sayfasında kedine ait kişisel bilgilerini verdiği bir metin yazar.
 • Bir metni okuduğunda kişisel bilgiler içeren ifadeleri ayırt eder.
 • Kişisel bilgileri ve tercihleri içeren bir ileti yazar.
 • Basit anketleri ve kişisel bilgi isteyen formları doldurur.
 • Basit cümlelerle aile bireylerini tanıtan bir paragraf yazar.
 • Fiziksel durum ve duyguları hakkında konuşur.
 • Durum bildiren sözcükleri ve yüklemi şahıslara uygun biçimiyle kullanır.
 • Yavaş ve net bir şekilde konuşulmuş basit ve kısa ses kayıtlarında, daha önceden bildiği kelimeleri, isimleri ve sayıları anlar.
 • Günlük konuşmanın geçtiği bir diyalogda boş yerleri uygun ifade ile tamamlar.
 • Basit bağlaçları kullanır.
 • Bir konuşmacıyı tanıtmak veya tebrik etmek gibi önceden hazırlanmış kısa bir konuşmayı okur.
 • Sınıf içerisinde kullanılan nesnelerin isimlerini bilir
 • Sınıf içi iletişimde kullanılan komutları anlar, söyler ve uygular.
 • Basit talimatları okuduğunda ve dinlediğinde anlar.
 • Okulda gördüğü poster, afiş, broşür ve tabelalardaki önemli bilgileri seçip bulur ve anlar.
 • Görsellerle desteklenmiş basit talimatları anlar.
 • Okul konusundaki basit bir diyaloğu okur ve diyalogla ilgili sorulan basit soruları cevaplar.
 • Öğretmenin sınıf içi etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamaları anlar ve uygular.
 • Sayma sayılarını 20 den 100 e kadar okur ve sayar.
 • Saati sorar ve kendisine sorulduğunda saatin kaç olduğunu söyler.
 • Her gün yaptığı işlerin saat bilgisini verir.
 • Günlük yaptığı işleri sıklık zarfları kullanarak anlatır.
 • Bir kişiye her gün yaptığı işlerin saatini sorar, kendisine sorulanlara cevap verir.
 • Rakamsal olarak verilen saatleri yazı ile yazar.
 • Olayların oluş sırasını belirtmek için “önce” “sonra” gibi edatları kullanır.
 • Bir cümlenin eylemini uygun zamana göre çekimler.
 • Bir kişinin yaptığı günlük işleri anlatan metni okur, metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Basit ifadeleri kullanarak kendisinin yaptığı günlük işleri anlatır ve yazar.
 • Günlük faaliyetleri içeren bir dizi resmi sıraya koyar ve metin oluşturur.
 • Birlikte kullanılması gereken kelimelerle fiilleri doğru eşleştirir.
 • Verilen bir metne ilişkin boşluk doldurmalı cümleleri fiil çekimini uygun zaman ve şahsa göre doğru kullanarak tamamlar.
 • Kendisinin veya başkasının sahip olduğu varlıkları söyler, yazar ve konuşulanları anlar.
 • Verilen bir metindeki sahiplik bildiren ifadeleri anlar ve ilgili soruları cevaplar.
 • Şahıs zamirleri ile sahiplik bildiren sıfatları eşleştirir.
 • Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak akrabalık bağlarını açıklar.
 • Verilen bir soyağacına göre akrabalık ilişkilerini ifade eder.
 • Verilen bir cümledeki boşluklara sahiplik bildiren uygun ek veya ifadeleri yazar.
 • Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak tamlama yapar.
 • Kim?, Ne?, Nerede?, Nereye?, Ne zaman?, Nasıl? Sorularını kullanır ve bunlarla ilgili kendisine verilen sorulara cevap verir.
 • Bir meslek ile ilgili verilen görselden mesleği tanır.
 • Kendi mesleğini söyler ve karşısındaki kişiye mesleğini sorar.
 • Anne ve babasının mesleğini söyler ve yazar.
 • Verilen görsellerle meslek isimlerini eşleştirir.
 • Verilen görsellerin altına meslek isimlerini yazar.
 • Hayalindeki mesleği söyler.
 • Bir nesne hakkındaki basit bilgileri sorar.
 • Bir nesne hakkındaki basit bilgileri, tarif ve tanımlamaları anlar.
 • Çevresindeki nesneleri tanıtır.
 • İşaret sıfatlarını ve işaret zamirlerini yerinde kullanır.
 • Nesne veya kişilerin özelliklerini, işaret sıfatlarını kullanarak betimler.
 • Verilen resmin ne olduğunu işaret zamirleriyle yazar ve söyler.
 • Resmini gördüğü basit kelimeleri yazar.
 • Varlıklara ait özellikleri belirten sıfatları yerinde kullanır.
 • Verilen bir sıfatın eş ya da zıt anlamlısını yazar ve söyler.
 • Verilen sözcüğün zıt veya eş anlamlısını tablodan bulur.
 • Verilen bir metinde boş bırakılan yerlere uygun sıfatları yerleştirir.
 • Resimlerde verilen yerlerin adlarını sorar, cevaplar.
 • Şahıs zamirlerini sözlü ve yazılı olarak doğru bir şekilde sıralar.
 • Zamirlerle ilgili bir tabloda boş bırakılan yerleri doğru zamirlerle tamamlar.
 • Dinlediği metindeki renkleri ve nesneleri eşleştirir.
 • Basit cümlelerle sevdiği bir hayvanı, nesneyi veya insanı kısaca anlatır.
 • Sıfatları derecelendirerek nesneler arasında karşılaştırma yapar.
 • Verilen bir görselden vücudun bölümlerini ve organlarını tanır.
 • Gösterildiğinde vücudun bölümlerinin isimlerini söyler.
 • Vücudun organlarını yazar.
 • Kendisinin ve diğer kişilerin dış görünüşlerini betimler.
 • Dış görünüşle ilgili eksik bırakılmış cümleleri resme veya metne göre tamamlar.
 • Kıyafet görselleri ile kıyafet isimlerini eşleştirir.
 • Kıyafet görselleri ile kıyafet isimlerini eşleştirir. Kıyafetlerin adlarını, renklerini ve özelliklerini söyler ve yazar.
 • Dinlediği metindeki renkleri ve kıyafetleri eşleştirir.
 • Çevresindeki birini kıyafetleri ile anlatır.
 • Karışık hâlde verilmiş kelimelerden olumlu, olumsuz cümle veya soru cümlesi oluşturur.
 • Kıyafetleri yazlık ve kışlık olarak gruplandırır.
 • Dinlediği metinde açlık, susuzluk durumlarını ayırt eder.
 • Bir kafe ya da restoranda yemek siparişi verir.
 • Bir yiyeceğin fiyatını sorar.
 • Çok yaygın olarak bilinen yiyecek ve içeceklerin isimlerini söyler ve yazar.
 • Dinlediği bir metinde geçen menü ile ilgili bilgileri ayırt eder.
 • Yiyeceklerle ilgili bir metinde geçen kelimelerin anlamını sözlükten bulur.
 • Resimlerde verilen yiyecek ve içeceklerin tekil ve çoğullarını yazar.
 • Nesneleri sayılabilir ve sayılamayan olarak ayırt eder.
 • Var/yok ifadelerini kullanarak evin bölümleri hakkında bilgi verir.
 • Odasındaki eşyaları yerlerini belirterek anlatır.
 • Metinde tarif edilen evin bölümlerini resimlerle eşleştirir.
 • Dinlediği metne göre verilen yeri harita veya krokide bulur, işaretler.
 • Kendi ülkesini tanıtan basit dille kaleme alınmış bir metni okur ve ilgili soruları cevaplar.
 • Tanışma ile ilgili diyaloglarda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlar.
 • Çevre ile ilgili verilen resimlerle kelimeleri eşleştirir.
 • Yönergeleri, kısa ve basit yazılı ve sözlü yol tariflerini anlar.
 • Yaşadığı ve oturduğu yeri betimlemek için basit, kalıplaşmış ifadeler/ ifadeleri kullanır.
 • Haftanın günlerini doğru sırayla söyler ve yazar.
 • Kendisine sorulduğunda bir önceki ya da bir sonraki günü söyler.
 • Yılın aylarını doğru sırayla söyler ve yazar.
 • Kendisine sorulduğunda bir önceki ya da bir sonraki ayı söyler.
 • Mevsimlere ait ayları eşleştirir, söyler ve yazar. Dinlediğinde anlar.
 • Karşısındaki kişinin doğum tarihini sorar.
 • Kendisinin doğum tarihini söyler.
 • Önemli günlere ilişkin sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • Önemli bir günü anlatan bir metne ilişkin basit soruları cevaplar.
 • Olayların oluş sırasını belirtmek için “önce” “sonra” gibi edatları yerinde kullanır.
 • Önemli bir günde neler yapıldığına dair kısa bir metin yazar.
 • Yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerden bahseder.
 • Hobileri ifade eden resimlerle hobileri eşleştirir.
 • Başkalarına, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri sorar.
 • Hoşlandığı ve ya hoşlanmadığı bir konu hakkında basit cümlelerle konuşur.
 • Hobi ve alışkanlıklara ilişkin basit bir metni yeterince anlayarak okur.
 • Hobi ve tercileri içeren bir metinde verilen bilgilerin doğru ya da yanlışlığını ayırt eder. Okuduğu metin hakkında soru sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • En sevdiği film, aktör/aktris, hayvan vb. hakkında basit ifadeleri kullanarak paragraf yazar.
 • Verilen olumlu bir cümleyi olumsuza, olumsuz bir cümleyi de olumluya çevirir.
 • Yapabildiği ve yapamadığı şeyleri ifade eder.
 • Hayranı olduğu insanların nerede yaşadıklarını basit, bilindik kalıplar kullanarak yazar. Hayranı olduğu ünlü kişilerin neler yaptıklarını basit, bilindik kalıplar kullanarak yazar.
 • Bir dükkânda bir ürünün fiyatını sorar ve anlar.
 • Basit matematiksel hesaplamalarda artı, eksi, kere gibi ifadeleri anlar.
 • Verilen cümleler arasında bağlantı kurar, birbiri ile ilgili cümleleri eşleştirir.
 • Açık anonslardaki rakamları, fiyatları ve zamanları anlar.
 • Bir mağazadaki satıcı ile alıcı arasındaki konuşmada geçen basit kelimeleri ve kısa cümleleri ayırt eder ve anlar.
 • Alıveriş ile ilgili bir metinde geçen kelimelerin anlamını sözlükten bulur.
 • Anlamadığını belirtir.
 • Sözlük yardımı ile basit metinlerdeki cümleleri ve ifadeleri anlar ve basit cümlelerle yazar. Tabelalarda, afişlerde ya da kataloglarda yer alan sözcükleri ve çok basit cümleleri anlar. Görsel destek içeren kısa, basit betimlemeleri anlar.
 • İletişim araçlarını kullanarak davette/ öneride bulunur.
 • Teklifte bulunurken ya da teklifi reddederken kibar ifadeler kullanır.
 • Bir telefon görüşmesinde kibarca birini davet eder, yapılan davete nezaket kalıplarını kullanarak cevap verir.
 • Karışık olarak verilmiş, davet ve teklif içeren cümleleri sıraya koyarak diyalog oluşturur.
 • Verilen metne uygun bir şekilde evet/hayır sorularını cevaplar.
 • Cümlelerdeki boşluklara uygun filleri yerleştirir.
 • Bir davet aldığında davetiyedeki bilgileri anlar.
 • Kalıplaşmış deyim ve cümleleri kullanarak bir davetiye yazar.
 • Sık sık duraklasa da, seyahat ile ilgili bir konuşmaya katılır, kendisini basit bir biçimde ifade eder.
 • Bir metne ilişkin verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirler.
 • Bir metne ilişkin sorulan basit soruları cevaplar.
 • Basit bir telefon konuşmasını dinlediğinde ya da konuşmanın metnini okuduğunda, sorulan soruları cevaplar.
 • Sözlük yardımı ile basit metinlerdeki cümleleri ve ifadeleri anlar ve basit cümlelerle yazar. Verilen cümleler arasında bağlantı kurarak cümleleri eşleştirir.
 • Verilen metne uygun bir şekilde evet/hayır sorularını cevaplar.
 • Bir metne ilişkin sıralanmış cümlelerden yanlış olanları bulur ve düzenler.
 • Kartpostal/ e-postalardaki kısa ve basit iletileri anlar ve yazar.
 • Otellerde giriş veya kayıt formlarını doldurur.
 • Seyahate ilişkin tecrübelerini ve şimdiye kadar bulunduğu yerleri söyler.
 • Günlük konuşmanın geçtiği bir diyalogda boş yerleri uygun ifadelerle tamamlar.
 • Birisinden ihtiyacı olan bir şeyi ister ve birisine ihtiyacı olan bir şeyi verir.
 • Günlük yaşamda karşılaştığı sayılar, miktarlar, fiyatlar ve zaman birimleriyle ilgili ifadeleri anlar ve kullanır.
 • En önemli gereksinmeler ya da çok alışılagelmiş konulara ilişkin basit sorular sorar ve soruları yanıtlar.
 • Basit saptamalar yapar ve benzeri saptamalara karşılık verir.
 • Bir söyleşide kendisine yöneltilen basit kişisel soruları yanıtlar.
 • Oturduğu yer, tanıdıkları, kendisine ait olan şeyler vb. hakkında kişisel sorular sorar ve benzeri soruları yanıtlar.
 • Zaman ifadelerini kullanır.
 • Bir kişi hakkında yazılı bilgi ister ya da bilgileri iletir.
 • Basılı sözcükleri ve kısa metinleri bakarak yazar.
 • Basit yazılmış resimli kullanım kılavuzlarındaki yönergeleri anlar ve uygular.
 • Günlük hayatta kullanılan sözcüklere ve devamlı kullanılan deyimlere bakarak yazar.
 • Adresini, uyruğunu ve kişiye ait diğer bilgileri harf harf söyler.
 • Günlük yaşamda kendisi ile ilgili kullanacağı basit deyimlerin de olduğu kelime hazinesini zenginleştirir

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Tema sonunda yapılan sınavlar kursiyerlere hata ve eksiklerini takip etmeleri için dağıtılarak gösterilir. Öğretmen genel olarak yapılan hataları tespit edip gerekirse uygun gördüğü konuları tekrar anlatmak suretiyle pekiştirir. Her temanın sonunda bireyin dört dil becerisinin ne oranda geliştiği şu şekilde ölçülür;

 • Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür.
 • Dört dil becerisinin tavsiye edilen ağırlık dağılımı eşit olup; Dinleme 25, Okuma 25, Konuşma 25 ve Yazma 25 olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bununla birlikte, kursiyerlerin ihtiyaçlarına, işlenen konunun içerik ve özelliğine göre ders öğretmeni bu oranları değiştirebilir.
 • Her temanın sonunda süresi 1 ders saatini geçmemek kaydıyla 75 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği oranlara göre), 3 dil becerisini (Dinleme, Okuma ve Yazma) kapsayan bir sınav yapılır

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Okuryazar olmak.
 • 10 yaş ve üzeri olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Abazaca A1 Seviyesi Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır. Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür. Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur. Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Abazaca A1 Seviyesi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Abazaca A1 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.
 • Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara müracaat edebilirler

Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.10.1983 tarihli ve 18196 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 2923 numaralı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun,
 6. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi (www.coe.int/lang-CEFR).

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020019346

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasLanguage acquisition
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value6
Program Duration136 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020019346


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
6

Program Duration
136 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address