Yeterlilik Kodu

TR0030025830

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumErciyes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri
Sorumlu Kurum URLhttps://www.erciyes.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanında hayvan yetiştirme, hayvan besleme, hayvan ıslahı, gen kaynakları, ekoloji, biyoteknoloji ve çiftlik yönetimi konularında temel bilgileri edinme, bu bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.
 • Türkiye'de ve Dünya'da hayvancılık ve hayvansal üretimin önemini kavrama, geliştirme yeni fikirler oluşturabilme becerisi.
 • Temel ziraat ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etme ve bilgi kaynaklarına ulaşma, kaynak araştırması yapabilme becerisi.
 • Zootekni alanına ilaveten, ziraatin diğer alanlarında da (bitkisel üretim) temel bilgilere sahip olma ve gerektiğinde bu bilgileri geliştirebilme becerisi.
 • Tarım ve Mühendislikle ilgili olarak etik değerleri kavrama ve bunlara uygun olarak hareket edebilme becerisi.
 • Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı grubu hayvanları (genel çiftli hayvanları)tanımlayabilme, adlandırabilme ve yetiştirebilme, bu alanda işletme kurabilme ve işletebilme yeterliliği becerisi.
 • Hayvan genetiği, gen kaynakları ile tüm hayvansal materyalin ve çevrenin korunması ile sürdürülebilirlik için yöntemleri belirleme ve uygulama becerisi.
 • Hayvansal kaynaklı ürünlerin insan beslenmesinde öneminin ve kalite standartlarının kavranması , bu ürünlerin işlenme aşamaları, ekonomik değeri ve pazarlanma noktalarının bilgi ve becerilerinin kazanılması.
 • Zootekni alanında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; saha çalışmaları yapabilme, bilgilerini ve sorunlara karşı çözüm önerilerini aktarabilme becerisi.
 • Çiftlik hayvanlarında fizyoloji, anatomi, üreme biyolojisi, hayvan davranışları-refahı, hayvan hastalıkları ve sağlık konusunda temel bilgiler kazanma ve gerektiğinde kullanabilme becerisi.
 • Hayvan beslenmesinin önemi, yem kaynakları ve bunların etkin şekilde kullanılması, alternatif besin kaynakları, rasyon hazırlama becerisi.
 • Araştırma ve denemeler sonucunda veri analizi, istatistik yöntemlerin uygulanması becerisi.
 • Tarımsal problemlerin çözümünde araştırma, analitik düşünme, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi (Proje, ödev, tez, seminer, staj).
 • Tarımsal problemlerin farkında olma, onları izleyebilme, bu konularla ilgili görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme (Türk dili, sosyal içerikli ders) becerisi.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıBu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.  
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025830


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Erciyes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanında hayvan yetiştirme, hayvan besleme, hayvan ıslahı, gen kaynakları, ekoloji, biyoteknoloji ve çiftlik yönetimi konularında temel bilgileri edinme, bu bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.
 • Türkiye'de ve Dünya'da hayvancılık ve hayvansal üretimin önemini kavrama, geliştirme yeni fikirler oluşturabilme becerisi.
 • Temel ziraat ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etme ve bilgi kaynaklarına ulaşma, kaynak araştırması yapabilme becerisi.
 • Zootekni alanına ilaveten, ziraatin diğer alanlarında da (bitkisel üretim) temel bilgilere sahip olma ve gerektiğinde bu bilgileri geliştirebilme becerisi.
 • Tarım ve Mühendislikle ilgili olarak etik değerleri kavrama ve bunlara uygun olarak hareket edebilme becerisi.
 • Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı grubu hayvanları (genel çiftli hayvanları)tanımlayabilme, adlandırabilme ve yetiştirebilme, bu alanda işletme kurabilme ve işletebilme yeterliliği becerisi.
 • Hayvan genetiği, gen kaynakları ile tüm hayvansal materyalin ve çevrenin korunması ile sürdürülebilirlik için yöntemleri belirleme ve uygulama becerisi.
 • Hayvansal kaynaklı ürünlerin insan beslenmesinde öneminin ve kalite standartlarının kavranması , bu ürünlerin işlenme aşamaları, ekonomik değeri ve pazarlanma noktalarının bilgi ve becerilerinin kazanılması.
 • Zootekni alanında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; saha çalışmaları yapabilme, bilgilerini ve sorunlara karşı çözüm önerilerini aktarabilme becerisi.
 • Çiftlik hayvanlarında fizyoloji, anatomi, üreme biyolojisi, hayvan davranışları-refahı, hayvan hastalıkları ve sağlık konusunda temel bilgiler kazanma ve gerektiğinde kullanabilme becerisi.
 • Hayvan beslenmesinin önemi, yem kaynakları ve bunların etkin şekilde kullanılması, alternatif besin kaynakları, rasyon hazırlama becerisi.
 • Araştırma ve denemeler sonucunda veri analizi, istatistik yöntemlerin uygulanması becerisi.
 • Tarımsal problemlerin çözümünde araştırma, analitik düşünme, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi (Proje, ödev, tez, seminer, staj).
 • Tarımsal problemlerin farkında olma, onları izleyebilme, bu konularla ilgili görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme (Türk dili, sosyal içerikli ders) becerisi.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.  

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025830

Qualification Title
Awarding BodyErciyes University
Awarding Body ContactYenidoğan Neighborhood, Turhan Baytop Street No:1, 38280 Talas/Kayseri
Awarding Body Urlhttps://www.erciyes.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025830


Qualification Title

Awarding Body
Erciyes University

Awarding Body Contact
Yenidoğan Neighborhood, Turhan Baytop Street No:1, 38280 Talas/Kayseri

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address