Yeterlilik Kodu

TR0030015040

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumEge Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEge Üniversitesi Rektörlüğü Gençlik Caddesi No : 12 35040 Bornova - İZMİR
Sorumlu Kurum URLhttp://ege.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel bilim, temel mühendislik ve genel ziraat mühendisliği konularında teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olma.
 • Hayvan türlerinin yetiştirilmesi, üretilmesi, ıslahı, beslenmesi, barındırılması, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi, sürdürülebilir hayvansal üretim ve kırsal kalkınma konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olma.
 • Yemler, yem teknolojisi ve farklı türden hayvanların beslenmesi konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olma.
 • Genetik, hayvan ıslahı, biyoteknoloji, yerli hayvan gen kaynaklarının korunması gibi konularda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olma.
 • Hayvansal ürünlerin işleme süreçleri hakkında temel bilgilere sahip olma.
 • Hayvansal üretim konusunda edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliğini değerlendirebilme bilgisine sahip olma.
 • Edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak hayvansal üretimle ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme; hayvansal üretim sisteminin bileşenlerini ve süreci analiz etme.
 • Elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, sorgulama ve araştırmalara dayalı olarak çözüm önerileri geliştirme.
 • Hayvansal üretim ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütme, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapma.
 • Hayvansal üretim sürecinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluk alabilme; disiplinler arası çalışma yapabilme .
 • Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme, analitik düşünerek gerekli planlamaları yapma, stratejiler geliştirme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma ve bu gelişmeleri yakından izleme; toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretebilme ve uygulayabilme; farklı kültürlere ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunma.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak hayvansal üretim alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile iletişim kurma (Avrupa Dil Portföyü için bakınız: http://adp.meb.gov.tr/).
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda etik, çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak plan ve proje hazırlama, uygulama, yönetme ve izleme.
 • Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Ziraat mühendisliği ve özellikle hayvansal üretim alanı ile ilgili mevzuata hakim olma ve buna uygun davranma.
 • Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında insan sağlığı ve refahı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş güvenliği, sosyal adalet, kalite kültürü, kültürel değerlerin korunması konularında yeterli duyarlılığa ve bilince sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıProgramda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun olurlar. Zootekni Bölümü mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, banka ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı alanında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde de Zooteknist Ziraat Mühendisleri istihdam edilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030015040


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Ege Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Gençlik Caddesi No : 12 35040 Bornova - İZMİR

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel bilim, temel mühendislik ve genel ziraat mühendisliği konularında teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olma.
 • Hayvan türlerinin yetiştirilmesi, üretilmesi, ıslahı, beslenmesi, barındırılması, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi, sürdürülebilir hayvansal üretim ve kırsal kalkınma konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olma.
 • Yemler, yem teknolojisi ve farklı türden hayvanların beslenmesi konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olma.
 • Genetik, hayvan ıslahı, biyoteknoloji, yerli hayvan gen kaynaklarının korunması gibi konularda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olma.
 • Hayvansal ürünlerin işleme süreçleri hakkında temel bilgilere sahip olma.
 • Hayvansal üretim konusunda edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliğini değerlendirebilme bilgisine sahip olma.
 • Edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak hayvansal üretimle ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme; hayvansal üretim sisteminin bileşenlerini ve süreci analiz etme.
 • Elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, sorgulama ve araştırmalara dayalı olarak çözüm önerileri geliştirme.
 • Hayvansal üretim ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütme, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapma.
 • Hayvansal üretim sürecinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluk alabilme; disiplinler arası çalışma yapabilme .
 • Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme, analitik düşünerek gerekli planlamaları yapma, stratejiler geliştirme.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma ve bu gelişmeleri yakından izleme; toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretebilme ve uygulayabilme; farklı kültürlere ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunma.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak hayvansal üretim alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile iletişim kurma (Avrupa Dil Portföyü için bakınız: http://adp.meb.gov.tr/).
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Hayvansal üretimle ilgili konularda etik, çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak plan ve proje hazırlama, uygulama, yönetme ve izleme.
 • Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Ziraat mühendisliği ve özellikle hayvansal üretim alanı ile ilgili mevzuata hakim olma ve buna uygun davranma.
 • Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında insan sağlığı ve refahı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş güvenliği, sosyal adalet, kalite kültürü, kültürel değerlerin korunması konularında yeterli duyarlılığa ve bilince sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun olurlar. Zootekni Bölümü mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, banka ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı alanında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde de Zooteknist Ziraat Mühendisleri istihdam edilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030015040

Qualification Title
Animal Science License
Awarding BodyEGE UNIVERSITY
Awarding Body ContactEge University Rectorate Gençlik Caddesi 35040 Bornova – Izmir Telephone: (0-232) 311 10 10 Email: webadmin@ege.edu.tr
Awarding Body Urlhttp://ege.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

Ege University Science and Technology Institute and other institutes are organized within the framework of the conditions imposed in the post-graduate training directive.

Quality Assurance-
Access Requirements

The general requirements explained in “General Admission Requirements” of Information on the Institution part are applied for admission of students.

Conditions for SuccessStudents must obtain a grade point average of at least 2.00 out of 4.00 and successfully pass all courses on the programme (equivalent to a total of 240 ECTS).
Progression Paths (Relationship Type)

Upon successful completion of a four-year education, students are awarded with the title of Agricultural Engineer. Our graduates in institutions have the opportunity to work under the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, agricultural research institutions, agricultural cooperatives, banks, and municipalities, and in firms related with agricultural production, import and export sectors. In recent years, there is an increase in demands for agriculture engineers graduated from department of animal science. They also worked in poultry, dairy and beef farms, feed mills, special food analysis laboratories, domestic and foreign private firms marketing feed additives.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Belge sürekli geçerlidir.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030015040


Qualification Title
Animal Science License

Awarding Body
EGE UNIVERSITY

Awarding Body Contact
Ege University Rectorate Gençlik Caddesi 35040 Bornova – Izmir Telephone: (0-232) 311 10 10 Email: webadmin@ege.edu.tr

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info

Ege University Science and Technology Institute and other institutes are organized within the framework of the conditions imposed in the post-graduate training directive.


Quality Assurance
-

Access Requirements

The general requirements explained in “General Admission Requirements” of Information on the Institution part are applied for admission of students.


Conditions for Success
Students must obtain a grade point average of at least 2.00 out of 4.00 and successfully pass all courses on the programme (equivalent to a total of 240 ECTS).

Progression Paths (Relationship Type)

Upon successful completion of a four-year education, students are awarded with the title of Agricultural Engineer. Our graduates in institutions have the opportunity to work under the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, agricultural research institutions, agricultural cooperatives, banks, and municipalities, and in firms related with agricultural production, import and export sectors. In recent years, there is an increase in demands for agriculture engineers graduated from department of animal science. They also worked in poultry, dairy and beef farms, feed mills, special food analysis laboratories, domestic and foreign private firms marketing feed additives.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Belge sürekli geçerlidir.


Url
Open Address