Yeterlilik Kodu

TR0030011611

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA T. +90 (246) 214 60 10 F. +90 (246) 228 30 06 isubu@hs01.kep.tr
Sorumlu Kurum URLhttp://www.isparta.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Doğal ortamlar ve yaban hayvanları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

-

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çiftlik hayvanları yetiştirme, ıslah, besleme, barındırma, pazarlama vb. konularda temel bilgilere sahip olmak.
 • Hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilir yönetimi ve işletmesi için analiz ve sentez yapabilme yeteneğini kazanmak.
 • Mesleğin yerel ve ulusal konumunu kavrayabilme becerisi kazanır.
 • Hayvancılık sektörü sorunlarına yerel ve ulusal düzeyde çözümler sunabilmek.
 • Mesleği ile ilgili alanlarda çalışabilme ve kısmen uzmanlaşmak.
 • Öz farkındalığa, inisiyatif kullanma ve liderlik becerisine sahip olmak.
 • Soruların çözümünde kullanılacak ilkelere yönelik gerekçeler öne sürebilmek.
 • Önerilen çözümü savunabilme ve karar alabilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

S.D.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmeleri ve genetik ıslahlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bölüm, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme ve Biyometri-Genetik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Zootekni Bölümünün çalışma konuları arasında; büyükbaş (sığır, manda ve at) ve küçükbaş (koyun, keçi) ve kümes hayvanlarının (tavuk, bıldırcın, kaz, ördek, tavşan) yetiştirilmesi, beslenmesi, uygulamalı hayvan ıslahı ile ilgili çeşitli araştırmalar, temel ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı ve biyoteknolojiden yararlanma, deneme ve planlama, projelendirme ve organizasyon konuları gibi birçok konu yer almaktadır. Bölümün uygulama alt yapısı olarak; 4000 kapasiteli yumurtacı kümesi, 5000 kapasiteli etlik piliç kümesi, 1000 kapasiteli bıldırcın üretim kafesleri, 200 başlık açıkta besi işletmesi, 160 başlık süt ineği işletmesi ve son sistem süt sağım tesisi, karma yem hazırlama ünitesi ve yemler ve hayvan besleme laboratuarı bulunmaktadır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.

Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu yeterliliği hem örgün hem de açık öğretim yoluyla ulaşmak mümkündür.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümden mezun olanlar akademisyen olabilecekleri gibi, düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektiren işlerde başarılı olacaklardır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030011611


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 32200 Bahçelievler Mh. 102. Cd. No:24 ISPARTA T. +90 (246) 214 60 10 F. +90 (246) 228 30 06 isubu@hs01.kep.tr

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

-


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

-


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çiftlik hayvanları yetiştirme, ıslah, besleme, barındırma, pazarlama vb. konularda temel bilgilere sahip olmak.
 • Hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilir yönetimi ve işletmesi için analiz ve sentez yapabilme yeteneğini kazanmak.
 • Mesleğin yerel ve ulusal konumunu kavrayabilme becerisi kazanır.
 • Hayvancılık sektörü sorunlarına yerel ve ulusal düzeyde çözümler sunabilmek.
 • Mesleği ile ilgili alanlarda çalışabilme ve kısmen uzmanlaşmak.
 • Öz farkındalığa, inisiyatif kullanma ve liderlik becerisine sahip olmak.
 • Soruların çözümünde kullanılacak ilkelere yönelik gerekçeler öne sürebilmek.
 • Önerilen çözümü savunabilme ve karar alabilmek.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

S.D.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmeleri ve genetik ıslahlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bölüm, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme ve Biyometri-Genetik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Zootekni Bölümünün çalışma konuları arasında; büyükbaş (sığır, manda ve at) ve küçükbaş (koyun, keçi) ve kümes hayvanlarının (tavuk, bıldırcın, kaz, ördek, tavşan) yetiştirilmesi, beslenmesi, uygulamalı hayvan ıslahı ile ilgili çeşitli araştırmalar, temel ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı ve biyoteknolojiden yararlanma, deneme ve planlama, projelendirme ve organizasyon konuları gibi birçok konu yer almaktadır. Bölümün uygulama alt yapısı olarak; 4000 kapasiteli yumurtacı kümesi, 5000 kapasiteli etlik piliç kümesi, 1000 kapasiteli bıldırcın üretim kafesleri, 200 başlık açıkta besi işletmesi, 160 başlık süt ineği işletmesi ve son sistem süt sağım tesisi, karma yem hazırlama ünitesi ve yemler ve hayvan besleme laboratuarı bulunmaktadır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.


Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu yeterliliği hem örgün hem de açık öğretim yoluyla ulaşmak mümkündür.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümden mezun olanlar akademisyen olabilecekleri gibi, düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektiren işlerde başarılı olacaklardır.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030011611

Qualification Title
Bachelor's Diploma in Animal Science Department
Awarding BodyIsparta University of Applied Sciences
Awarding Body ContactA new university was established in Isparta with the name of Isparta University of Applied Sciences in Isparta.
Awarding Body Urlhttp://www.isparta.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasNatural environments and wildlife
National Occupation Classification

-

CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Students will have basic knowledge on livestock husbandry, breeding, nutrition, housing, marketing etc.
 • Students will gain ability to analyze and synthesize sustainable management of animal agriculture enterprises.
 • Student will comprehend local and national situation of animal science.
 • Students develop skills to create solutions to animal agriculture problems at a local and national scale.
 • Students may work jobs related to animal science and may specialize on subjects.
 • Students will gain leadership, self-consciousness and taking initiative abilities.
 • Students will gain abilities to propose solutions toward principles that will be used for problem solving.
 • Students may defend proposed solution and may make decision.
Key Competencies-
Further Info

Department focused on the breeding, reproduction and nutrition of livestocks, and preparation of feeds and fodders .The divisions in the department are 1-animal husbandry and breeding, 2-livestock nutrition and feeding and 3-biometry and genetics. Raising and breeding animals such as goats, sheeps, cattle and domestic fowls, nutrition of these animals, investigating alternative feed stuffs, experimental design and bioinformatic research are main research areas of the department. Department has two poultry houses, one beef and one dairy farms. In addition, department has analytical laboratories and facilities to prepare and analyze feed stuffs for basic and applied research.

Quality Assurance-
Access Requirements

The student who has been granted by T.C. Higher Education Council Student Selection and Placement Center by a nation-wide examination can apply for admission to the faculty department. The admission procedures, admission documents and admission dates are established by the Rectorate Administration Committe. The students who fails to follow the admission procedure are declained from the right of being a student of the university, whereas the students who follow up the admission procedure are considered as registreted students and receive an identity card.

Conditions for SuccessA student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, FD grades. This qualification can be obtained by either formal education or open education.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of the department may pursue an academic career, as well as applying for alternative occupations which require analytical thinking and creativity.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely

Url Open Address
Qualification Code

TR0030011611


Qualification Title
Bachelor's Diploma in Animal Science Department

Awarding Body
Isparta University of Applied Sciences

Awarding Body Contact
A new university was established in Isparta with the name of Isparta University of Applied Sciences in Isparta.

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

-


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

-


Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Students will have basic knowledge on livestock husbandry, breeding, nutrition, housing, marketing etc.
 • Students will gain ability to analyze and synthesize sustainable management of animal agriculture enterprises.
 • Student will comprehend local and national situation of animal science.
 • Students develop skills to create solutions to animal agriculture problems at a local and national scale.
 • Students may work jobs related to animal science and may specialize on subjects.
 • Students will gain leadership, self-consciousness and taking initiative abilities.
 • Students will gain abilities to propose solutions toward principles that will be used for problem solving.
 • Students may defend proposed solution and may make decision.

Key Competencies
-

Further Info

Department focused on the breeding, reproduction and nutrition of livestocks, and preparation of feeds and fodders .The divisions in the department are 1-animal husbandry and breeding, 2-livestock nutrition and feeding and 3-biometry and genetics. Raising and breeding animals such as goats, sheeps, cattle and domestic fowls, nutrition of these animals, investigating alternative feed stuffs, experimental design and bioinformatic research are main research areas of the department. Department has two poultry houses, one beef and one dairy farms. In addition, department has analytical laboratories and facilities to prepare and analyze feed stuffs for basic and applied research.


Quality Assurance
-

Access Requirements

The student who has been granted by T.C. Higher Education Council Student Selection and Placement Center by a nation-wide examination can apply for admission to the faculty department. The admission procedures, admission documents and admission dates are established by the Rectorate Administration Committe. The students who fails to follow the admission procedure are declained from the right of being a student of the university, whereas the students who follow up the admission procedure are considered as registreted students and receive an identity card.


Conditions for Success
A student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, FD grades. This qualification can be obtained by either formal education or open education.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of the department may pursue an academic career, as well as applying for alternative occupations which require analytical thinking and creativity.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely


Url
Open Address