Yeterlilik Kodu

TR0030010801

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mühendislik konusunda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ziraat mühendisliği alanında kullanabilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Zootekni ile ilgili konuları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme.
 • Zootekni ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri toplama, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Zootekni ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Zootekni ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, bilirkişilik ve danışmanlık yapabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler planlayabilme ve yönetebilme.
 • Zootekni alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık oluşturabilme.
 • Zootekni ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Zootekni ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşabilme.
 • Zootekni alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil konuşabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme.
 • Zootekni ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Mühendislik uygulamalarında sürdürülebilir üretim yöntemleri ile çalışabilme.
 • Zootekni alanındaki gelişmeleri takip ederek, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve bu yönde kendini geliştirebilme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, hayvan refahı konularında yeterli bilince sahip olma, uygulamaların sonuçları hakkında hukuksal farkındalık oluşturabilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Başarma ŞartlarıÖgrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni mezunları hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, et ve Balık Kurumu, kamu ve özel sektör Yem fabrikaları, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler. Son yıllarda tarımın problemleri ve bu problemlerin çözümünde zooteknistler önemli roller üstlenebilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030010801


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mühendislik konusunda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ziraat mühendisliği alanında kullanabilme.
 • Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Zootekni ile ilgili konuları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme.
 • Zootekni ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri toplama, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Zootekni ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Zootekni ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, bilirkişilik ve danışmanlık yapabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler planlayabilme ve yönetebilme.
 • Zootekni alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık oluşturabilme.
 • Zootekni ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Zootekni ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşabilme.
 • Zootekni alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil konuşabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme.
 • Zootekni ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Mühendislik uygulamalarında sürdürülebilir üretim yöntemleri ile çalışabilme.
 • Zootekni alanındaki gelişmeleri takip ederek, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve bu yönde kendini geliştirebilme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, hayvan refahı konularında yeterli bilince sahip olma, uygulamaların sonuçları hakkında hukuksal farkındalık oluşturabilme.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.


Başarma Şartları
Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni mezunları hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, et ve Balık Kurumu, kamu ve özel sektör Yem fabrikaları, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler. Son yıllarda tarımın problemleri ve bu problemlerin çözümünde zooteknistler önemli roller üstlenebilmektedir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030010801

Qualification Title
Animal Science
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Having enough background in the engineering area; utilizing from theorical and applied knowledge in Agricultural engineering area.
 • Investigation of subjects of Animal Science by using theorical and applied knowledge as well as by scientific methods and technics.
 • Gathering, interpreting and evaluatio of the data as well as defination and analyzing of the problems and solution of the problems by using information and skills regarding with animal science.
 • Independently conducting of a study of animal science.
 • Taking responsibility as an individual or as amember of a team and doing consultancy for solution of the unpredicted, complicated problems.
 • Planing and manging of the activities for development of the individuals who are under his responsibility.
 • Forming awareness about enterprise and newness, evaluation of information about animal science.
 • Giving information about animal science area to other people and institutions, and transfering his tougths and solutions for technical problems.
 • Sharing his tougths and solutions for problems of animal science area by supporting quantitative and qualitative data.
 • Having a foreign language to communicate with his foreign coleagues and to update his knowledge about animal science.
 • Efficiently using of at least a computer program and technologies of communication.
 • Obeying ethic, cultural and scientific values while collecting, interpreting and application of data in animal science area.
 • Utilizing from sustainable production systems in engineering application.
 • Following developments in animal science area, determination of needs of learning and self-taught.
 • Having enough conscious about animal welfare, job health, environmental protection as well as social justice, quality culture, universal social rights, protection of the cultural values, and forming awareness in law about results of the applications.
Key Competencies-
Further Info

For each course assessment and grading is described in Syllabus in details. Grades are assessed through relative assessment system. Assessment is done according to the Education and Examination Regulation of Ataturk University and Faculty of Agriculture.

Quality Assurance-
Access Requirements

High school diploma and placement through a centralized national university placement examination, Student Selection Exam, ÖSS. Please visit www.osym.gov.tr for more information. There is a quota for international students who are admitted through selection by the university among the applicants.

Conditions for SuccessStudents must take and pass all necessary courses, graduation thesis and intermship listed in curriculum totaling 240 ECTS credits and reach a minimum grade point average (GPA) of 2,0.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates take professional role in establishment of many public and private sector. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Energy and Natural Resources, Ministry of Development, National Productivity Centre, Export Development and Study Center, Undersecretariat of Treasury, Undersecretariat of Foreign Trade, Public and Private Banks, Agro-Industry Enterprises, Agricultural Cooperatives, Control and Certification Bodies, Consulting Firms in agriculture and agro-industry and non-governmental organizations. Graduates also take place in national and international rural development projects that are very much promising. Animal scientist have a lot to do to contribute to the solutions of these problems and problems in Turkey's Agriculture have preveailed in recent decades,

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030010801


Qualification Title
Animal Science

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Having enough background in the engineering area; utilizing from theorical and applied knowledge in Agricultural engineering area.
 • Investigation of subjects of Animal Science by using theorical and applied knowledge as well as by scientific methods and technics.
 • Gathering, interpreting and evaluatio of the data as well as defination and analyzing of the problems and solution of the problems by using information and skills regarding with animal science.
 • Independently conducting of a study of animal science.
 • Taking responsibility as an individual or as amember of a team and doing consultancy for solution of the unpredicted, complicated problems.
 • Planing and manging of the activities for development of the individuals who are under his responsibility.
 • Forming awareness about enterprise and newness, evaluation of information about animal science.
 • Giving information about animal science area to other people and institutions, and transfering his tougths and solutions for technical problems.
 • Sharing his tougths and solutions for problems of animal science area by supporting quantitative and qualitative data.
 • Having a foreign language to communicate with his foreign coleagues and to update his knowledge about animal science.
 • Efficiently using of at least a computer program and technologies of communication.
 • Obeying ethic, cultural and scientific values while collecting, interpreting and application of data in animal science area.
 • Utilizing from sustainable production systems in engineering application.
 • Following developments in animal science area, determination of needs of learning and self-taught.
 • Having enough conscious about animal welfare, job health, environmental protection as well as social justice, quality culture, universal social rights, protection of the cultural values, and forming awareness in law about results of the applications.

Key Competencies
-

Further Info

For each course assessment and grading is described in Syllabus in details. Grades are assessed through relative assessment system. Assessment is done according to the Education and Examination Regulation of Ataturk University and Faculty of Agriculture.


Quality Assurance
-

Access Requirements

High school diploma and placement through a centralized national university placement examination, Student Selection Exam, ÖSS. Please visit www.osym.gov.tr for more information. There is a quota for international students who are admitted through selection by the university among the applicants.


Conditions for Success
Students must take and pass all necessary courses, graduation thesis and intermship listed in curriculum totaling 240 ECTS credits and reach a minimum grade point average (GPA) of 2,0.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates take professional role in establishment of many public and private sector. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Energy and Natural Resources, Ministry of Development, National Productivity Centre, Export Development and Study Center, Undersecretariat of Treasury, Undersecretariat of Foreign Trade, Public and Private Banks, Agro-Industry Enterprises, Agricultural Cooperatives, Control and Certification Bodies, Consulting Firms in agriculture and agro-industry and non-governmental organizations. Graduates also take place in national and international rural development projects that are very much promising. Animal scientist have a lot to do to contribute to the solutions of these problems and problems in Turkey's Agriculture have preveailed in recent decades,


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address