Yeterlilik Kodu

TR0030011720

Yeterlilik Adı
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne ,lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları neticesinde gerekli Eşit Ağırlık türünde puan alan öğrenci kabul edilmektedir. 

Başarma ŞartlarıYönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün eğitim öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, başarıyla tamamlayan ve AGNO su en az 2.00 olan öğrencilere Yönetim Bilişm Sistemleri Lisans diploması verilir. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya uygulamalar ve diğer etkinliklerden (araştırma, ödev, staj, vb) oluşur. Öğrencilerin mezuniyet için almaları gereken toplam kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere; Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde 160 kredi saattir
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, ilk olarak 2016 yılında mezun vermiştir. Bölüm mezunları çeşitli kurumlarda bilgi sistem sorumluları olarak veya ilgili alanda proje geliştirmeden sorumlu çalışanlar olarak çalışmaya başlamışlardır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030011720


Yeterlilik Adı
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne ,lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları neticesinde gerekli Eşit Ağırlık türünde puan alan öğrenci kabul edilmektedir. 


Başarma Şartları
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün eğitim öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, başarıyla tamamlayan ve AGNO su en az 2.00 olan öğrencilere Yönetim Bilişm Sistemleri Lisans diploması verilir. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya uygulamalar ve diğer etkinliklerden (araştırma, ödev, staj, vb) oluşur. Öğrencilerin mezuniyet için almaları gereken toplam kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere; Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde 160 kredi saattir

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, ilk olarak 2016 yılında mezun vermiştir. Bölüm mezunları çeşitli kurumlarda bilgi sistem sorumluları olarak veya ilgili alanda proje geliştirmeden sorumlu çalışanlar olarak çalışmaya başlamışlardır.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030011720

Qualification Title
Management Information Systems
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasSoftware and applications development and analysis
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To have advanced theoretical and practical knowledge supported by updated information source textbooks, application tools and other resources in the field. - To be able to use advanced theoretical and practical knowledge in the field. - Using the advanced knowledge and skills gained in the field to interpret and evaluate data, to identify and analyze problems, to develop solutions based on research and evidence- Be able to carry out an advanced study independently of the field. - Being able to take responsibility as individuals and team members to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Planning and managing activities for the development of employees under their responsibility in a project framework.- To be able to evaluate the advanced knowledge and skills acquired in the field with a critical approach, - Being able to identify and learn learning needs. - Be able to develop a positive attitude about learning life.- To inform related persons and institutions about issues related to the field; to be able to transfer ideas and suggestions for solutions to problems in writing and verbally. - To share ideas and suggestions for solutions to problems with experts and non-experts by supporting quantitative and qualitative data. - To be able to organize projects and activities for the social environment with social responsibility awareness and apply them. - Can use a foreign language at least in the European Language Portfolio B1 General Level to monitor the information in the field and communicate with colleagues. - To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Advanced level required by the field.- To comply with social, scientific, cultural and ethical values in the process of collecting, interpreting, implementing and announcing results related to the field. - The universality of social rights, social justice, quality culture and protection of cultural values and having adequate consciousness about environmental protection, occupational health and safety issues.

Key Competencies-
Further Info

At least one midterm exam, a quiz, a homework and a final exam are given for each course given in the department. The success grade is assessed by midterm exam, short-term exam and homework are 40% and final exam is 60%. In order to be able to take the examination for the semester, the student must fulfill the attendance requirements in the regulations. All the exams are evaluated over 100 points and the relative evaluation system is applied in the calculation of the students' achievement grade. In this evaluation; the instructor takes into consideration the statistical results of the scores of the semester / year and the semester / year-end exams of the students who take the course and the grades taken are converted into the 4-letter system within the framework of the principles specified in the regulation. The weighted Grade Point Average (AGNO), which is formed from the notes received by the student, can not take courses in the next semester for 2 semesters below 2.00. A student who receives one of the grades AA, BA, BB, CB and CC is deemed to have completed the course. The DC and DD grades received at a derter are evaluated based on the student's graduation AGNO. If the AGNO of the student is above the success grade, these courses are defined as successful. The FF grade is awarded to the students who have failed the corresponding dersten. The student who receives FF grade must take the course in the first semester / year and fulfill the attendance and examination requirements. Courses rated with success grades M and G do not participate in the evaluation of AGNO calculation

Quality Assurance-
Access Requirements

Ataturk University Department of Management Information Systems accepts high school graduates who are qualified to submit sufficient quantitative scores of YGS and LYS exam, both are administered by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Also, either Vocational High School graduates or both the other universities Department of Management Information Systems and qualified Ataturk University departments’ students can transfer to the Department of Management Information Systems after the 3rd semester. All these transfers are coordinated by a guideline, and the students can only transfer in accordance with the announced instructions to define the quota and required qualifications.

Conditions for SuccessStudents who have successfully completed all the courses they have to take in the department of Management Information Systems and have a weighted overall grade point average of at least 2.00 are given a Bachelor's Degree in Management Information Systems. Curriculum; theoretical lectures and / or practices and other activities (research, homework, internship, etc.). The total amount of credit hours students must take for graduation, excluding common compulsory courses; The Department of Management Information Systems has 160 credit hours.
Progression Paths (Relationship Type)

The Department of Management Information Systems first graduated in 2016. Departmental graduates have begun to work as information system administrators at various institutions or as employees responsible for developing relevant on-the-ground projects.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030011720


Qualification Title
Management Information Systems

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

To have advanced theoretical and practical knowledge supported by updated information source textbooks, application tools and other resources in the field. - To be able to use advanced theoretical and practical knowledge in the field. - Using the advanced knowledge and skills gained in the field to interpret and evaluate data, to identify and analyze problems, to develop solutions based on research and evidence- Be able to carry out an advanced study independently of the field. - Being able to take responsibility as individuals and team members to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Planning and managing activities for the development of employees under their responsibility in a project framework.- To be able to evaluate the advanced knowledge and skills acquired in the field with a critical approach, - Being able to identify and learn learning needs. - Be able to develop a positive attitude about learning life.- To inform related persons and institutions about issues related to the field; to be able to transfer ideas and suggestions for solutions to problems in writing and verbally. - To share ideas and suggestions for solutions to problems with experts and non-experts by supporting quantitative and qualitative data. - To be able to organize projects and activities for the social environment with social responsibility awareness and apply them. - Can use a foreign language at least in the European Language Portfolio B1 General Level to monitor the information in the field and communicate with colleagues. - To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Advanced level required by the field.- To comply with social, scientific, cultural and ethical values in the process of collecting, interpreting, implementing and announcing results related to the field. - The universality of social rights, social justice, quality culture and protection of cultural values and having adequate consciousness about environmental protection, occupational health and safety issues.


Key Competencies
-

Further Info

At least one midterm exam, a quiz, a homework and a final exam are given for each course given in the department. The success grade is assessed by midterm exam, short-term exam and homework are 40% and final exam is 60%. In order to be able to take the examination for the semester, the student must fulfill the attendance requirements in the regulations. All the exams are evaluated over 100 points and the relative evaluation system is applied in the calculation of the students' achievement grade. In this evaluation; the instructor takes into consideration the statistical results of the scores of the semester / year and the semester / year-end exams of the students who take the course and the grades taken are converted into the 4-letter system within the framework of the principles specified in the regulation. The weighted Grade Point Average (AGNO), which is formed from the notes received by the student, can not take courses in the next semester for 2 semesters below 2.00. A student who receives one of the grades AA, BA, BB, CB and CC is deemed to have completed the course. The DC and DD grades received at a derter are evaluated based on the student's graduation AGNO. If the AGNO of the student is above the success grade, these courses are defined as successful. The FF grade is awarded to the students who have failed the corresponding dersten. The student who receives FF grade must take the course in the first semester / year and fulfill the attendance and examination requirements. Courses rated with success grades M and G do not participate in the evaluation of AGNO calculation


Quality Assurance
-

Access Requirements

Ataturk University Department of Management Information Systems accepts high school graduates who are qualified to submit sufficient quantitative scores of YGS and LYS exam, both are administered by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Also, either Vocational High School graduates or both the other universities Department of Management Information Systems and qualified Ataturk University departments’ students can transfer to the Department of Management Information Systems after the 3rd semester. All these transfers are coordinated by a guideline, and the students can only transfer in accordance with the announced instructions to define the quota and required qualifications.


Conditions for Success
Students who have successfully completed all the courses they have to take in the department of Management Information Systems and have a weighted overall grade point average of at least 2.00 are given a Bachelor's Degree in Management Information Systems. Curriculum; theoretical lectures and / or practices and other activities (research, homework, internship, etc.). The total amount of credit hours students must take for graduation, excluding common compulsory courses; The Department of Management Information Systems has 160 credit hours.

Progression Paths (Relationship Type)

The Department of Management Information Systems first graduated in 2016. Departmental graduates have begun to work as information system administrators at various institutions or as employees responsible for developing relevant on-the-ground projects.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address