Yeterlilik Kodu

TR0030020676

Yeterlilik Adı
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
Sorumlu Kurum URLhttp://www.adu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Otel, restoranlar ve catering
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
 • Analitik ve eleştirel düşünce yeteneği kazanmak.
 • Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
 • Turizm ile doğal, kültürel ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olmak.
 • Alanında güncel konular ve yapılan araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgine sahip olmak.
 • İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
 • Ekip çalışması yapma becerisine sahip olmak.
 • Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanında yönetsel bilgi birikimi ve beceriye sahip olmak.
 • Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak.
 • Alanında trendleri takip edebilmek.
 • Yiyecek içecek işletmeciliği alanında girişimcilik ve işletme kuruluş işlemleri konularına hakim olmak.
 • Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak.
 • Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan PC donanım ve ekipman hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanabilmek.
 • Yiyecek içecek işletmelerinde sorunları saptama, çözümüne yönelik kararlar alma ve uygulama becerisine sahip olmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

 

 

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıMezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030020676


Yeterlilik Adı
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
 • Analitik ve eleştirel düşünce yeteneği kazanmak.
 • Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
 • Turizm ile doğal, kültürel ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olmak.
 • Alanında güncel konular ve yapılan araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgine sahip olmak.
 • İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
 • Ekip çalışması yapma becerisine sahip olmak.
 • Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanında yönetsel bilgi birikimi ve beceriye sahip olmak.
 • Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak.
 • Alanında trendleri takip edebilmek.
 • Yiyecek içecek işletmeciliği alanında girişimcilik ve işletme kuruluş işlemleri konularına hakim olmak.
 • Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak.
 • Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan PC donanım ve ekipman hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanabilmek.
 • Yiyecek içecek işletmelerinde sorunları saptama, çözümüne yönelik kararlar alma ve uygulama becerisine sahip olmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

 

 


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030020676

Qualification Title
Food and Beverage Management Bachelor's Degree Diploma
Awarding BodyAydın Adnan Menderes University
Awarding Body ContactAydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.
Awarding Body Urlhttp://www.adu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasHotel, restaurants and catering
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Having scientific and professional ethic values.
 • To gain the ability of critical and analytical thinking.
 • Having the consciousness of necessity of obtaining new abilities and life-long learning.
 • To know the principle concepts related to tourism industry.
 • Having the consciousness of tourism and natural, cultural and social environment relations.
 • Having the knowledge of higher level of a foreign language to communicate and to follow the new researches and daily subjects at his/her own field.
 • Being able to use another foreign language at middle leve.
 • Having the ability of doing teamwork Being competent about information technologies.
 • Having the ability of administrative knowledge buildup at his field.
 • Being competent about the human behaviours and relations of tourism industry.
 • Being able to follow the trends at his/her field.
 • Being competent about the subjects of establishment procedures of an enterprise and entrepreneurship on the food and beverage management fields.
 • Having the ability and knowledge about the subjects that are necessary at his occupation.
 • Being able to use and having knowledge about the equipments and hardware systems used at food and beverage establishments.
 • Having the ability of problem diagnosis, and to make decission toward problems at food and beverage establishments.
Key Competencies-
Further Info

This program also provides training in secondary education.

At one mid-term, there are 3 exams-one mid-term exam,one final and one make-up exam. %40 of the mid-term and %60 of the final/make-up exam is used for the calculation of the success grade.The student ,who gets 60 or more out of 100, is accepted successful.

Quality Assurance-
Access Requirements

For registration and acceptation, Adnan Menderes University Tourism and Hotel management Department,education - tuition and examination guideline’s concerned clauses are applied.

Conditions for SuccessIn order to graduate, the students should fulfil the provisions of the concerned articles ,clauses of Adnan Menderes University Tourism Hotel Management department education-tuition and examination guideline
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Lifelong

Url Open Address
Qualification Code

TR0030020676


Qualification Title
Food and Beverage Management Bachelor's Degree Diploma

Awarding Body
Aydın Adnan Menderes University

Awarding Body Contact
Aydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Having scientific and professional ethic values.
 • To gain the ability of critical and analytical thinking.
 • Having the consciousness of necessity of obtaining new abilities and life-long learning.
 • To know the principle concepts related to tourism industry.
 • Having the consciousness of tourism and natural, cultural and social environment relations.
 • Having the knowledge of higher level of a foreign language to communicate and to follow the new researches and daily subjects at his/her own field.
 • Being able to use another foreign language at middle leve.
 • Having the ability of doing teamwork Being competent about information technologies.
 • Having the ability of administrative knowledge buildup at his field.
 • Being competent about the human behaviours and relations of tourism industry.
 • Being able to follow the trends at his/her field.
 • Being competent about the subjects of establishment procedures of an enterprise and entrepreneurship on the food and beverage management fields.
 • Having the ability and knowledge about the subjects that are necessary at his occupation.
 • Being able to use and having knowledge about the equipments and hardware systems used at food and beverage establishments.
 • Having the ability of problem diagnosis, and to make decission toward problems at food and beverage establishments.

Key Competencies
-

Further Info

This program also provides training in secondary education.

At one mid-term, there are 3 exams-one mid-term exam,one final and one make-up exam. %40 of the mid-term and %60 of the final/make-up exam is used for the calculation of the success grade.The student ,who gets 60 or more out of 100, is accepted successful.


Quality Assurance
-

Access Requirements

For registration and acceptation, Adnan Menderes University Tourism and Hotel management Department,education - tuition and examination guideline’s concerned clauses are applied.


Conditions for Success
In order to graduate, the students should fulfil the provisions of the concerned articles ,clauses of Adnan Menderes University Tourism Hotel Management department education-tuition and examination guideline

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Lifelong


Url
Open Address