Yeterlilik Kodu

TR0030005423

Yeterlilik Adı
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla
Sorumlu Kurum URLhttp://www.mu.edu.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gıda işleme
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
 • Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
 • Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
 • Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
 • Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
 • Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
 • Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
 • Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 • Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
 • Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
 • Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
 • Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yüksekokula kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. yüksekokula kabul için YGS ve LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; Lise ve dengi okul diploması, ÖSYMce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Başarma ŞartlarıYiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümünün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri ingilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030005423


Yeterlilik Adı
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
 • Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
 • Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
 • Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
 • Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
 • Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
 • Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
 • Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 • Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
 • Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
 • Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
 • Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Yüksekokula kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. yüksekokula kabul için YGS ve LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; Lise ve dengi okul diploması, ÖSYMce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.


Başarma Şartları
Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 40 iş günü mesleki stajını tamamlaması gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümünün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri ingilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030005423

Qualification Title
Food and Beverage Management License
Awarding BodyMugla Sıtkı Koçman University
Awarding Body ContactMuğla Sıtkı Koçman University 48000 Kötekli/Muğla
Awarding Body Urlhttp://www.mu.edu.tr/
Orientation-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasFood processing
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • It has comprehensive and systematic knowledge of concepts, theories, principles and phenomena in its field and in close disciplines.
 • It has knowledge of Internal and external environmental factors of the organizations in the field, relationships and interactions between departments of the organizations, politics and strategies of the organizations.
 • It has knowledge of legal regulations, occupational standards and practices in its field.
 • It performs planning, organizing, coordinating, directing and controlling functions related to the field.It analyzes the service delivery processes related to the field, plans, implements, audits and restructures and improves the service processes when necessary.
 • Uses service delivery policies and strategies related to the field, performs, audits, develops and evaluates service processes in a satisfactory manner to the consumer, finds solutions to problems that affect the service process and develops and uses consumer satisfaction measurement tools.
 • Performs projects and research plans using appropriate research methods in relation to issues and issues related to the field, and presents the results in a clear and understandable way.
 • Define, use and maintain the physical environment, tools and technologies related to the field.It analyzes the information by using the techniques known in the field related to the problems related to the field, evaluates the different options with a critical approach in solving the problems and solves the unpredictable and complex problems.
 • Follows developments and applications related to the field and uses them in practice.
 • Work as team member, take responsibility and direct teamManage occupational and technic activities or projects with associates in the field in unexpected situation.
 • Communicate as written and verbal in a foreign language (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)Use computer software, IT and CT technologies (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)Depend on ethical values with associates in the field and have social responsibility.
Key Competencies-
Further Info

% 40 percent of the midterm grade and % 60 percent of the final exam grade add up to the overall passing grade. Students are required to take a mid-term examination and/or complete other assigned projects/homework during the semester and, additionally, are required to take a final examination and/or complete a final project for course evaluation.The assessment for each course is described in detail in “Individual Course Description”. The midterm examinations are compacted and given in the 8th week of the semester. In addition to midterm examinations and other work, students are required to take a final examination. Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided. Forty percent of the midterm grade and sixty percent of the final exam grade add up to the overall passing grade. Students must attend classes, practices and examinations. Students attendance is followed by the Instructor of the course. Scores Mid-term/Final Grades Coefficient 90-100 AA 4; 85-89 BA 3,5; 80-84 BB 3; 75-79 CB 2,5; 70-74 CC 2; 65-69 DC 1,5; 60-64 DD 1; 50-59 FD 0,5; 49 and below FF 0For graduation, it is required to pass all courses in the programme (240 ECTS), have a GPA of at least 2.00, complete the graduation dissertation successfully and complete 40 work-day internship in tourism firms.

Quality Assurance-
Access Requirements

Admission to the school is arranged within the framework of Turkish Higher Education Council Law and decisions. Students are admitted to the school in accordance with the Higher Education Entrance Examination (YGS) and Undergraduate Placement Examination results determined by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM) in Ankara. Documents required for the registration; 1 – High school diploma or its equivalent, 2 - Student placement examination result determined by the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM) .

Conditions for SuccessFor graduation, it is required to pass all courses in the programme (240 ECTS), have a GPA of at least 2.00, complete the graduation dissertation successfully and complete 40 work-day internship in tourism firms.For graduation, it is required to pass all courses in the programme (240 ECTS), have a GPA of at least 2.00, complete the graduation dissertation successfully and complete 40 work-day internship in tourism firms.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have plenty of career opportunities both in Turkey where the tourism industry is growing rapidly and worldwide. Graduates’ employment areas ? In lodging businesses; graduates can work as hotel manager, front office manager, food and beverage manager, bar manager, restaurant supervisor, waiter, front office supervisor, receptionist, housekeeping manager, housekeeping supervisor, etc. ? In the Ministry of Tourism, graduates can work as inspector, and in various positions in the Ministry, as well as in the tourism establishments run by government ? Successful students can follow an academic career. ? Since the students receive education on service industry, they can work in the service businesses as manager, bank officer, etc. If they get a masters degree in educational sciences, they can work as vocational teachers.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030005423


Qualification Title
Food and Beverage Management License

Awarding Body
Mugla Sıtkı Koçman University

Awarding Body Contact
Muğla Sıtkı Koçman University 48000 Kötekli/Muğla

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • It has comprehensive and systematic knowledge of concepts, theories, principles and phenomena in its field and in close disciplines.
 • It has knowledge of Internal and external environmental factors of the organizations in the field, relationships and interactions between departments of the organizations, politics and strategies of the organizations.
 • It has knowledge of legal regulations, occupational standards and practices in its field.
 • It performs planning, organizing, coordinating, directing and controlling functions related to the field.It analyzes the service delivery processes related to the field, plans, implements, audits and restructures and improves the service processes when necessary.
 • Uses service delivery policies and strategies related to the field, performs, audits, develops and evaluates service processes in a satisfactory manner to the consumer, finds solutions to problems that affect the service process and develops and uses consumer satisfaction measurement tools.
 • Performs projects and research plans using appropriate research methods in relation to issues and issues related to the field, and presents the results in a clear and understandable way.
 • Define, use and maintain the physical environment, tools and technologies related to the field.It analyzes the information by using the techniques known in the field related to the problems related to the field, evaluates the different options with a critical approach in solving the problems and solves the unpredictable and complex problems.
 • Follows developments and applications related to the field and uses them in practice.
 • Work as team member, take responsibility and direct teamManage occupational and technic activities or projects with associates in the field in unexpected situation.
 • Communicate as written and verbal in a foreign language (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)Use computer software, IT and CT technologies (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)Depend on ethical values with associates in the field and have social responsibility.

Key Competencies
-

Further Info

% 40 percent of the midterm grade and % 60 percent of the final exam grade add up to the overall passing grade. Students are required to take a mid-term examination and/or complete other assigned projects/homework during the semester and, additionally, are required to take a final examination and/or complete a final project for course evaluation.The assessment for each course is described in detail in “Individual Course Description”. The midterm examinations are compacted and given in the 8th week of the semester. In addition to midterm examinations and other work, students are required to take a final examination. Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided. Forty percent of the midterm grade and sixty percent of the final exam grade add up to the overall passing grade. Students must attend classes, practices and examinations. Students attendance is followed by the Instructor of the course. Scores Mid-term/Final Grades Coefficient 90-100 AA 4; 85-89 BA 3,5; 80-84 BB 3; 75-79 CB 2,5; 70-74 CC 2; 65-69 DC 1,5; 60-64 DD 1; 50-59 FD 0,5; 49 and below FF 0For graduation, it is required to pass all courses in the programme (240 ECTS), have a GPA of at least 2.00, complete the graduation dissertation successfully and complete 40 work-day internship in tourism firms.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Admission to the school is arranged within the framework of Turkish Higher Education Council Law and decisions. Students are admitted to the school in accordance with the Higher Education Entrance Examination (YGS) and Undergraduate Placement Examination results determined by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM) in Ankara. Documents required for the registration; 1 – High school diploma or its equivalent, 2 - Student placement examination result determined by the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM) .


Conditions for Success
For graduation, it is required to pass all courses in the programme (240 ECTS), have a GPA of at least 2.00, complete the graduation dissertation successfully and complete 40 work-day internship in tourism firms.For graduation, it is required to pass all courses in the programme (240 ECTS), have a GPA of at least 2.00, complete the graduation dissertation successfully and complete 40 work-day internship in tourism firms.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have plenty of career opportunities both in Turkey where the tourism industry is growing rapidly and worldwide. Graduates’ employment areas ? In lodging businesses; graduates can work as hotel manager, front office manager, food and beverage manager, bar manager, restaurant supervisor, waiter, front office supervisor, receptionist, housekeeping manager, housekeeping supervisor, etc. ? In the Ministry of Tourism, graduates can work as inspector, and in various positions in the Ministry, as well as in the tourism establishments run by government ? Successful students can follow an academic career. ? Since the students receive education on service industry, they can work in the service businesses as manager, bank officer, etc. If they get a masters degree in educational sciences, they can work as vocational teachers.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address