Yeterlilik Kodu

TR0030030849

Yeterlilik Adı
Yerel Yönetimler ve Yönetişim Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme. 
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.
 • Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. 
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.
 • En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.
 • Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.
 • Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.
 • Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.
 • Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında Yüksek Lisans diplomasına sahip olurlar.
 • Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak. (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bölümlerinden mezun adaylar programa doğrudan başlayabilirken, diğer anabilim dallarından mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.)
 • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55.000 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır. Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar ''Şartlı Öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.)
 • İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55, TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.
Başarma Şartları Tezli: Tezli Yüksek Lisans programı; 2 dönem devam edilecek derslerden, 2 dönem tez dersinden olmak üzere toplam 4 dönemden oluşur. Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans programı (Tezli) toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz (8) adet ders ile seminer ve iki dönem tez derslerinden oluşur. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Yüksek Lisans ve Kamu Yönetimi Lisans Programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3’er kredilik en fazla iki (2) ders alarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans (Tezli) programında seçmeli ders yerine saydırabilir.  Tezsiz : Tezsiz Yüksek Lisans programı; 2 dönem devam edilecek derslerden, 1 dönem ise bitirme projesi olmak üzere 3 dönemden oluşur. Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans (Tezsiz) programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on (10) adet ders ile Yüksek Lisans Bitirme Projesi (1) dersinden oluşur. Yüksek Lisans Bitirme Projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, Yüksek Lisans Bitirme Projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Yüksek Lisans ve Kamu Yönetimi Lisans Programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3'er kredilik en fazla iki (2) ders alarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans (Tezsiz) programında seçmeli ders yerine saydırabilir. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bunun yanında bir arasınav ya da proje çalışması yapılabilmektedir. Sınav, ölçme ve değerlendirme koşulları ile sınav türlerine ait detaylı bilgiler “Ders Öğretim Planı”nda her ders için ayrı ayrı yeralamaktadır. Mezuniyet Koşulları Yeterlik koşulları ve kurallarında açıklandığı gibidir. Çalışma Şekli (Tam zamanlı, e-öğrenme) Tam zamanlı
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030030849


Yeterlilik Adı
Yerel Yönetimler ve Yönetişim Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme. 
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Avrupa Birliği coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve yerel yönetim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.
 • Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. 
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.
 • Kamu Yönetimi alanına bağlı olarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.
 • En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.
 • Yerel Yönetimler ve Yönetişim ile Kamu Yönetimi disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.
 • Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.
 • Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.
 • Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler ve Yönetişim alanında Yüksek Lisans diplomasına sahip olurlar.
 • Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak. (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bölümlerinden mezun adaylar programa doğrudan başlayabilirken, diğer anabilim dallarından mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.)
 • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55.000 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır. Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar ''Şartlı Öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.)
 • İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55, TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.

Başarma Şartları
Tezli: Tezli Yüksek Lisans programı; 2 dönem devam edilecek derslerden, 2 dönem tez dersinden olmak üzere toplam 4 dönemden oluşur. Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans programı (Tezli) toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz (8) adet ders ile seminer ve iki dönem tez derslerinden oluşur. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Yüksek Lisans ve Kamu Yönetimi Lisans Programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3’er kredilik en fazla iki (2) ders alarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans (Tezli) programında seçmeli ders yerine saydırabilir.  Tezsiz : Tezsiz Yüksek Lisans programı; 2 dönem devam edilecek derslerden, 1 dönem ise bitirme projesi olmak üzere 3 dönemden oluşur. Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans (Tezsiz) programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on (10) adet ders ile Yüksek Lisans Bitirme Projesi (1) dersinden oluşur. Yüksek Lisans Bitirme Projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, Yüksek Lisans Bitirme Projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Yüksek Lisans ve Kamu Yönetimi Lisans Programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3'er kredilik en fazla iki (2) ders alarak Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans (Tezsiz) programında seçmeli ders yerine saydırabilir. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Bunun yanında bir arasınav ya da proje çalışması yapılabilmektedir. Sınav, ölçme ve değerlendirme koşulları ile sınav türlerine ait detaylı bilgiler “Ders Öğretim Planı”nda her ders için ayrı ayrı yeralamaktadır. Mezuniyet Koşulları Yeterlik koşulları ve kurallarında açıklandığı gibidir. Çalışma Şekli (Tam zamanlı, e-öğrenme) Tam zamanlı

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030030849

Qualification Title
Awarding BodyYeditepe University
Awarding Body Contact İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://yeditepe.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030030849


Qualification Title

Awarding Body
Yeditepe University

Awarding Body Contact
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address