Yeterlilik Kodu

TR0030033686

Yeterlilik Adı
Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÜniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://iuc.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gıda işleme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Amaç: Gerek veteriner hekimler, gerekse gıda bilimi alanında çalışan diğer meslek gruplarının temsilcileri, Doktora eğitimleri vasıtası ile, bilimsel gelişmelere paralel olarak, gerekli tüm teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında, gıda hijyeni ve teknolojisi konusunda uzman ve söz sahibi olmaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlık alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilir, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır; sağlıkla ilgili özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olur;
 •  sağlık alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular; sağlık alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular;
 • Sağlık alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar;
 • Sağlık alanındaki teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur;
 • Sağlık alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır; sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygular;
 • Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır;
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunur;
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Gıda sektöründe üretim, hazırlama, depolama, satış, test ve analiz dahil hertürlü alanda faaliyet gösteren kuruluş ve araştırma kurumlarında çalışma imkanı bulurlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030033686


Yeterlilik Adı
Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Üniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)

Amaç: Gerek veteriner hekimler, gerekse gıda bilimi alanında çalışan diğer meslek gruplarının temsilcileri, Doktora eğitimleri vasıtası ile, bilimsel gelişmelere paralel olarak, gerekli tüm teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında, gıda hijyeni ve teknolojisi konusunda uzman ve söz sahibi olmaktadır.


Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlık alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilir, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır; sağlıkla ilgili özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olur;
 •  sağlık alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular; sağlık alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular;
 • Sağlık alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar;
 • Sağlık alanındaki teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur;
 • Sağlık alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır; sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygular;
 • Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır;
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunur;

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)


Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Gıda sektöründe üretim, hazırlama, depolama, satış, test ve analiz dahil hertürlü alanda faaliyet gösteren kuruluş ve araştırma kurumlarında çalışma imkanı bulurlar.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030033686

Qualification Title
Awarding BodyIstanbul University - Cerrahpaşa
Awarding Body ContactIstanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://iuc.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasFood processing
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030033686


Qualification Title

Awarding Body
Istanbul University - Cerrahpaşa

Awarding Body Contact
Istanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address