Yeterlilik Kodu

TR0030036173

Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAksaray Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray
Sorumlu Kurum URLhttp://www.aksaray.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatomi temel kavramlarını öğrenir.
 • Anatomi alanında kullanılan temel ve özel metot/teknikleri öğrenir.
 • Rutin çalışmalar için anatomi laboratuvarını hazırlamayı öğrenir.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
 • Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
 • Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
 • Evcil memeli hayvanlara deneysel amaçlı enjeksiyon yapmayı öğrenir.
 • Lisans seviyesinde eğitim ve öğretim becerisine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşulları için Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://ogris.aksaray.edu.tr/files/yonetmelikler/lisansustuyonetmelik.pdf) esas alınacaktır.

Başarma ŞartlarıYüksek lisans derecesi almak için; toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, 1 (bir) seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veterinerlik ve sağlık alanında ve Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında çalışabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030036173


Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Aksaray Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Bahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatomi temel kavramlarını öğrenir.
 • Anatomi alanında kullanılan temel ve özel metot/teknikleri öğrenir.
 • Rutin çalışmalar için anatomi laboratuvarını hazırlamayı öğrenir.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
 • Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
 • Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
 • Evcil memeli hayvanlara deneysel amaçlı enjeksiyon yapmayı öğrenir.
 • Lisans seviyesinde eğitim ve öğretim becerisine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşulları için Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (http://ogris.aksaray.edu.tr/files/yonetmelikler/lisansustuyonetmelik.pdf) esas alınacaktır.


Başarma Şartları
Yüksek lisans derecesi almak için; toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 (yedi) adet ders, 1 (bir) seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veterinerlik ve sağlık alanında ve Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında çalışabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030036173

Qualification Title
Awarding BodyAksaray University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.aksaray.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030036173


Qualification Title

Awarding Body
Aksaray University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address