Yeterlilik Kodu

TR0030014765

Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
 • Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller.
 • Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
 • Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
 • Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
 • Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 • Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar Seminer sunumları

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Anabilim dalımız yüksek lisans programına veteriner hekim, diş hekimi, biyolog, tıbbi biyolog, zoolog, biyomedikal mühendisler, genetik mezunları, moleküler biyoloji mezunları, zootekni ve arkeoloji bölümü mezunları başvurabilirler. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Başarma Şartları1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme. 2. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. 3. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 4. Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 5. Anatomi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 6. Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 7. Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 8. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 9. Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme. 10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Kamu Kuruluşları

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030014765


Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
 • Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller.
 • Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
 • Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
 • Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
 • Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 • Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar Seminer sunumları


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Anabilim dalımız yüksek lisans programına veteriner hekim, diş hekimi, biyolog, tıbbi biyolog, zoolog, biyomedikal mühendisler, genetik mezunları, moleküler biyoloji mezunları, zootekni ve arkeoloji bölümü mezunları başvurabilirler. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)


Başarma Şartları
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme. 2. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. 3. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 4. Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 5. Anatomi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 6. Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 7. Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 8. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 9. Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme. 10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Kamu Kuruluşları


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030014765

Qualification Title
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To have knowledge of the science of anatomy at the level of expertise.
 • Follow technological developments in the field of Anatomy, and updates to professional information.
 • Develop new strategic approaches and creates solutions for unpredictable complex problems encountered in the field of Anatomy.
 • Analyzes the problems encountered in the field of Anatomy by using research methods.
 • Presents sistematically current developments in the field of Anatomy and own studies supported by quantitative and qualitative data to groups in the field of specialization or other groups as written, oral and visual presentations.
 • To be capable of leadership in the environments that require to solve problems in the field of Anatomy.
 • Uses practical and theoretical advanced knowledge acquired in the field of Anatomy Uses knowledge in the area of expertize for problem solving and/or practice skills in the interddisciplinary studies by understanding interdisciplinary interaction of the field of Anatomy.
 • Conducts studies independently that requires expertise in the field of Anatomy.
Key Competencies-
Further Info

Written and oral exams. Seminar presentations

Quality Assurance-
Access Requirements

Graduates of veterinary, dentistry and biomedical engineering faculties, zoologist, biologist and archaelogist to be eligible for Veterinary Anatomy Master Program. Applications will be accepted according to the Postgraduate and Master Training Regulations of Ondokuz Mayıs University. “http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)”

Conditions for Success1. Based on undergraduate-level qualifications, to have the ability to deepen the knowledge and to develop the level of expertise. 2. To use knowledge in the area of expertize for problem solving and/or practice skills in the interddisciplinary studies by understanding interdisciplinary interaction of the field of Anatomy. 3. To use practical and theoretical advanced knowledge acquired in the field of Anatomy. 4. To analyze the problems encountered in the field of Anatomy by using research methods. 5. To conduct a study independently that requires expertise in the field of Anatomy. 6. To develop new strategic approaches and to create solutions for unpredictable complex problems encountered in the field of Anatomy. 7. To be capable of leadership in the environments that require to solve problems in the field of Anatomy. 8. To evaluate with a critical approach specialized knowledge and skills acquired in the field of Anatomy. 9. To present sistematically current developments in the field of Anatomy and own studies supported by quantitative and qualitative data to groups in the field of specialization or other groups as written, oral and visual presentations 10. Communicate oral or in written by using at least one foreign language at least in the level of European Language Portfolio B2. To use information and communication technologies in the advanced level together with computer software in the area of specialization.
Progression Paths (Relationship Type)

Research Institutes, Universities, Public institutions

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030014765


Qualification Title
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • To have knowledge of the science of anatomy at the level of expertise.
 • Follow technological developments in the field of Anatomy, and updates to professional information.
 • Develop new strategic approaches and creates solutions for unpredictable complex problems encountered in the field of Anatomy.
 • Analyzes the problems encountered in the field of Anatomy by using research methods.
 • Presents sistematically current developments in the field of Anatomy and own studies supported by quantitative and qualitative data to groups in the field of specialization or other groups as written, oral and visual presentations.
 • To be capable of leadership in the environments that require to solve problems in the field of Anatomy.
 • Uses practical and theoretical advanced knowledge acquired in the field of Anatomy Uses knowledge in the area of expertize for problem solving and/or practice skills in the interddisciplinary studies by understanding interdisciplinary interaction of the field of Anatomy.
 • Conducts studies independently that requires expertise in the field of Anatomy.

Key Competencies
-

Further Info

Written and oral exams. Seminar presentations


Quality Assurance
-

Access Requirements

Graduates of veterinary, dentistry and biomedical engineering faculties, zoologist, biologist and archaelogist to be eligible for Veterinary Anatomy Master Program. Applications will be accepted according to the Postgraduate and Master Training Regulations of Ondokuz Mayıs University. “http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)”


Conditions for Success
1. Based on undergraduate-level qualifications, to have the ability to deepen the knowledge and to develop the level of expertise. 2. To use knowledge in the area of expertize for problem solving and/or practice skills in the interddisciplinary studies by understanding interdisciplinary interaction of the field of Anatomy. 3. To use practical and theoretical advanced knowledge acquired in the field of Anatomy. 4. To analyze the problems encountered in the field of Anatomy by using research methods. 5. To conduct a study independently that requires expertise in the field of Anatomy. 6. To develop new strategic approaches and to create solutions for unpredictable complex problems encountered in the field of Anatomy. 7. To be capable of leadership in the environments that require to solve problems in the field of Anatomy. 8. To evaluate with a critical approach specialized knowledge and skills acquired in the field of Anatomy. 9. To present sistematically current developments in the field of Anatomy and own studies supported by quantitative and qualitative data to groups in the field of specialization or other groups as written, oral and visual presentations 10. Communicate oral or in written by using at least one foreign language at least in the level of European Language Portfolio B2. To use information and communication technologies in the advanced level together with computer software in the area of specialization.

Progression Paths (Relationship Type)

Research Institutes, Universities, Public institutions


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address