Yeterlilik Kodu

TR0030014764

Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Doktora Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
 • Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
 • Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
 • Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
 • Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar Seminer sunumları

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Anabilim dalımız doktora programına Veteriner Hekim ve Anatomi Yüksek Lisans mezunları başvurabilirler. Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Başarma Şartları1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilme. 2. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilme. 3. Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilme. 4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme. 5. Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilme. 6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayabilme ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 7. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 8. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşabilme. 9. Alanı ile ilgili her türlü veriyi (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derleyebilme ve amaca yönelik olarak değerlendirebilme. 10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Kamu Kuruluşları

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030014764


Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
 • Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
 • Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
 • Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
 • Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri: Yazılı ve sözlü sınavlar Seminer sunumları


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Anabilim dalımız doktora programına Veteriner Hekim ve Anatomi Yüksek Lisans mezunları başvurabilirler. Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)


Başarma Şartları
1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilme. 2. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilme. 3. Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilme. 4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme. 5. Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilme. 6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayabilme ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 7. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 8. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşabilme. 9. Alanı ile ilgili her türlü veriyi (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derleyebilme ve amaca yönelik olarak değerlendirebilme. 10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Kamu Kuruluşları


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030014764

Qualification Title
Veterinerlik Anatomisi Doktora Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To have knowledge of the science of anatomy at the level of expertise.
 • To be aware of the authority and responsibilities provided by the education program Completed in the field of Anatomy and to have the ability to perform the profession obtained Follow technological developments in the field of Anatomy, and updates to professional information.
 • Design and perform an original research independently.
 • To understand interdisciplinary interaction is associated with Anatomy; to analyze new and complex ideas, evaluate the results of a systematic approach to use the new information and share achievements.
 • To adapt an idea, method or application which brings innovation to Anatomy field independently to different areas of research.
 • Share knowledge of their own field of specialization by participating the congress, panel, symposia, workshops and seminars related to its own area or in different disciplines.
 • Reach independent definitions which bring new concepts to field of Anatomy, to develop original ideas and deepen level of expertise, search current and advanced knowledge on the basis of undergraduate-level qualifications.
 • To be capable of leadership in environments that require to resolve the novel and interdisciplinary problems.
Key Competencies-
Further Info

Written and oral exams. Seminar presentations

Quality Assurance-
Access Requirements

Graduates of veterinary faculties or should have a veterinary anatomy master’s degree to be eligible for Veterinary Anatomy Doctorate Program. Applications will be accepted according to the Postgraduate and Doctorate Training Regulations of Ondokuz Mayıs Uviversity. “http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)”

Conditions for Success1. To reach independent definitions which bring new concepts to field of Anatomy, to develop original ideas and deepen level of expertise, search current and advanced knowledge on the basis of undergraduate-level qualifications 2. To understand interdisciplinary interaction is associated with Anatomy; to analyze new and complex ideas, evaluate the results of a systematic approach to use the new information and to share achievements 3. To be aware of the authority and responsibilities provided by the education program Completed in the field of Anatomy and to have the ability to perform the profession obtained 4. To design and perform an original research independently. 5. To adapt an idea, method or application which brings innovation to Anatomy field independently to different areas of research.  6. To publish at least one scientific puplication on national and/or international refereed journals in the area of specialization and/or expand the frontiers of knowledge in the field of specialization by generating or interpreting an original work. 7. To be capable of leadership in environments that require to resolve the novel and interdisciplinary problems. 8. To share knowledge of their own field of specialization by participating the congress, panel, symposia, workshops and seminars related to its own area or in different disciplines. 9. To collect all kind of data (field observations, scientific knowledge etc.) related to the field of specialization and to evaluate for the purpose. 10. To communicate and to discuss in written, oral and visually with at least one foreign language in European Language Portfolio C1 General Level.
Progression Paths (Relationship Type)

Research Institutes, Universities, Public institutions

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030014764


Qualification Title
Veterinerlik Anatomisi Doktora Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • To have knowledge of the science of anatomy at the level of expertise.
 • To be aware of the authority and responsibilities provided by the education program Completed in the field of Anatomy and to have the ability to perform the profession obtained Follow technological developments in the field of Anatomy, and updates to professional information.
 • Design and perform an original research independently.
 • To understand interdisciplinary interaction is associated with Anatomy; to analyze new and complex ideas, evaluate the results of a systematic approach to use the new information and share achievements.
 • To adapt an idea, method or application which brings innovation to Anatomy field independently to different areas of research.
 • Share knowledge of their own field of specialization by participating the congress, panel, symposia, workshops and seminars related to its own area or in different disciplines.
 • Reach independent definitions which bring new concepts to field of Anatomy, to develop original ideas and deepen level of expertise, search current and advanced knowledge on the basis of undergraduate-level qualifications.
 • To be capable of leadership in environments that require to resolve the novel and interdisciplinary problems.

Key Competencies
-

Further Info

Written and oral exams. Seminar presentations


Quality Assurance
-

Access Requirements

Graduates of veterinary faculties or should have a veterinary anatomy master’s degree to be eligible for Veterinary Anatomy Doctorate Program. Applications will be accepted according to the Postgraduate and Doctorate Training Regulations of Ondokuz Mayıs Uviversity. “http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)”


Conditions for Success
1. To reach independent definitions which bring new concepts to field of Anatomy, to develop original ideas and deepen level of expertise, search current and advanced knowledge on the basis of undergraduate-level qualifications 2. To understand interdisciplinary interaction is associated with Anatomy; to analyze new and complex ideas, evaluate the results of a systematic approach to use the new information and to share achievements 3. To be aware of the authority and responsibilities provided by the education program Completed in the field of Anatomy and to have the ability to perform the profession obtained 4. To design and perform an original research independently. 5. To adapt an idea, method or application which brings innovation to Anatomy field independently to different areas of research.  6. To publish at least one scientific puplication on national and/or international refereed journals in the area of specialization and/or expand the frontiers of knowledge in the field of specialization by generating or interpreting an original work. 7. To be capable of leadership in environments that require to resolve the novel and interdisciplinary problems. 8. To share knowledge of their own field of specialization by participating the congress, panel, symposia, workshops and seminars related to its own area or in different disciplines. 9. To collect all kind of data (field observations, scientific knowledge etc.) related to the field of specialization and to evaluate for the purpose. 10. To communicate and to discuss in written, oral and visually with at least one foreign language in European Language Portfolio C1 General Level.

Progression Paths (Relationship Type)

Research Institutes, Universities, Public institutions


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address