Yeterlilik Kodu

TR0030018409

Yeterlilik Adı
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Diploması
Sorumlu KurumDicle Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiDicle Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.dicle.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Gelişen teknolojinin ışığı altında Veteriner Hekimliğin kapsamındaki canlıların gelişim ve histolojisine katkıda bulunmak.
  •  Veteriner Hekimliğin üretim faaliyetlerine yönelik bilimsel katkıda bulunacaktır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıDört dönem ders aşamasını tamamlamak. Yeterlilik sınavında başarılı olmak. Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Alanında güncel tez hazırlamak ve tezini başarı ile savunmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Fakülte veya yüksek Okullarda Kadro verilmeleri durumunda akademik yaşantılarına devam edebilmektedir, Bakanlık, araştırma enstitülerinde, Gıda analiz laboratuvarlarında çalışma olanağı bulabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030018409


Yeterlilik Adı
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Dicle Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Dicle Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Gelişen teknolojinin ışığı altında Veteriner Hekimliğin kapsamındaki canlıların gelişim ve histolojisine katkıda bulunmak.
  •  Veteriner Hekimliğin üretim faaliyetlerine yönelik bilimsel katkıda bulunacaktır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Dört dönem ders aşamasını tamamlamak. Yeterlilik sınavında başarılı olmak. Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Alanında güncel tez hazırlamak ve tezini başarı ile savunmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Fakülte veya yüksek Okullarda Kadro verilmeleri durumunda akademik yaşantılarına devam edebilmektedir, Bakanlık, araştırma enstitülerinde, Gıda analiz laboratuvarlarında çalışma olanağı bulabilmektedir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030018409

Qualification Title
VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (D.R) Doctorate
Awarding BodyDicle University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.dicle.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

In the light of evolving technologies in the scope of Veterinary Medicine and histology contribute to the development of living, Veterinary Medicine will contribute to the scientific activities of the production.

Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

1.Masters Degree (Bachelor of Veterinary Medicine) 2. Foreign Language certificate (YDS) qualification certificate, 3. ALES document, 4. shows the high degree grade secondary transcripts, 5 . PhD petition explaining the reasons for making the request.

Conditions for SuccessThe four-semester course to complete the stage. Succeed in qualifying exam. Veterinary Histology and Embryology in the area date to prepare a thesis and successfully defend the thesis
Progression Paths (Relationship Type)

1 Faculty or high school if they are given in the squad are able to continue their academic life, 2 Ministry, research institutes, food analysis laboratories are able to find the opportunity to study.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030018409


Qualification Title
VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (D.R) Doctorate

Awarding Body
Dicle University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

In the light of evolving technologies in the scope of Veterinary Medicine and histology contribute to the development of living, Veterinary Medicine will contribute to the scientific activities of the production.


Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements

1.Masters Degree (Bachelor of Veterinary Medicine) 2. Foreign Language certificate (YDS) qualification certificate, 3. ALES document, 4. shows the high degree grade secondary transcripts, 5 . PhD petition explaining the reasons for making the request.


Conditions for Success
The four-semester course to complete the stage. Succeed in qualifying exam. Veterinary Histology and Embryology in the area date to prepare a thesis and successfully defend the thesis

Progression Paths (Relationship Type)

1 Faculty or high school if they are given in the squad are able to continue their academic life, 2 Ministry, research institutes, food analysis laboratories are able to find the opportunity to study.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address