Yeterlilik Kodu

TR0030009432

Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik Doktora Diploması
Sorumlu KurumFırat Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiFırat Üniversitesi, Üniversite Mahallesi, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ
Sorumlu Kurum URLhttp://www.firat.edu.tr
Yönelim-
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.
 • Mezunlar, Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.
 • Mezunlar, yaptığı özgün akademik çalışmalarla Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
 • Mezunlar,Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.
 • Mezunlar alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, alan ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilirler.
 • Mezunlar, Osmanlıca yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
 • Öğrencilerin 4 yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce “Yeterlilik Sınavı”na girerek başarı göstermeleri gerekmektedir.
 • Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
 • Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
 • Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır.
 • Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar.
 • Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar.
 • Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65.00 veya eşdeğeri olması, 2- ALES’in ilgili alanından en az 55 puan almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden “Üniversitelerarası Kurul” tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen koşulların sağlanması gerekmektedir.

Başarma ŞartlarıVeteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik Doktora programından mezun olmak için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, yeterlik sınavı sonrası program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız üniversitelerde çalışabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030009432


Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Fırat Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Fırat Üniversitesi, Üniversite Mahallesi, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.
 • Mezunlar, Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.
 • Mezunlar, yaptığı özgün akademik çalışmalarla Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
 • Mezunlar,Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.
 • Mezunlar alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, alan ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilirler.
 • Mezunlar, Osmanlıca yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
 • Öğrencilerin 4 yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce “Yeterlilik Sınavı”na girerek başarı göstermeleri gerekmektedir.
 • Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
 • Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
 • Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır.
 • Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar.
 • Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar.
 • Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65.00 veya eşdeğeri olması, 2- ALES’in ilgili alanından en az 55 puan almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden “Üniversitelerarası Kurul” tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen koşulların sağlanması gerekmektedir.


Başarma Şartları
Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik Doktora programından mezun olmak için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, yeterlik sınavı sonrası program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız üniversitelerde çalışabilmektedir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030009432

Qualification Title
History of Veterinary Medicine Deontology and Ethics Doctoral Degree
Awarding BodyFirat University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Graduates are likely to gain the ability of providing original and interdisciplinary studies and they can lead these studies.
 • Graduates have all the necessary information on the theoretical and methodological problems in History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics discipline and they are capable of providing solutions for these problems in an analytical and methodological way.
 • As a result of their original studies, graduates are likely to reach scientific outcomes which are “new” to the discipline of History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics.
 • Graduates are capable of following and analyzing the scientific publications on History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics in Turkey and all over the world.
 • Graduates are likely to gain the basic and main knowledge on the related field.
 • Graduates have the understanding of occupational and ethical responsibility.
 • Graduates are gain the behavior of life-long learning.
 • Graduates are use information and communication technologies in doing researches.
 • Graduates can read analysis historical texts in ottoman turkish in their academic studies.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

The candidates applying to Ph.D. programme with an M.A degree should; 1-have diplomas for MA and B.A. degrees, 2- have required scores from ALES and KPDS, 3- have required scores from second-language exams recognized by the Inter-University Committee, The candidates applying to Ph.D. programme with a B.A. degree should; 1-have a B.A. degree with 65.00 or more graduation scores on the scale of 100, 2- have scores of minimum 55 points from the related type of ALES, 3-have required scores from second-language exams recognized by the Inter-University Committee. The student candidates need to fulfill the requirements specified in the ByLaw of Fırat University on Postgraduate Studies and Examinations.

Conditions for SuccessIn order to obtain PhD degree in History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics, the students are required to take the Doctoral Qualifying Examination, after having successfully completed taught courses. The examination consists of written and oral parts. Students must register for thesis work and the Specialization Field course offered by his supervisor every semester following the semester, in which the supervisor is appointed. Periodic monitoring of research work by a thesis monitoring committee is required to be awarded the PhD. A student who has completed work on the thesis within the time period, must write a thesis, using the data collected, according to the specifications of the Institute of Health Sciences Writing Guide. The thesis must be defended in front of a thesis jury. A majority vote by the jury members determines the outcome of the thesis or examination. The vote can be for acceptance , rejection or correction . A student may be given, by a decision of the Administrative Committee of the Graduate School, up to six months to complete the corrections.To successfully complete the PhD Program in History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics, the students need to need to take required and elective courses of the program to earn at least 21 national credits, pass the PhD qualification exam, write a thesis within the scope of the program topics, and defend their thesis successfully to earn a total of 240 ECTS credits. The students are subject to the ByLaw of Fırat University on Postgraduate Studies and Examinations.
Progression Paths (Relationship Type)

Our graduates can work in universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030009432


Qualification Title
History of Veterinary Medicine Deontology and Ethics Doctoral Degree

Awarding Body
Firat University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Graduates are likely to gain the ability of providing original and interdisciplinary studies and they can lead these studies.
 • Graduates have all the necessary information on the theoretical and methodological problems in History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics discipline and they are capable of providing solutions for these problems in an analytical and methodological way.
 • As a result of their original studies, graduates are likely to reach scientific outcomes which are “new” to the discipline of History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics.
 • Graduates are capable of following and analyzing the scientific publications on History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics in Turkey and all over the world.
 • Graduates are likely to gain the basic and main knowledge on the related field.
 • Graduates have the understanding of occupational and ethical responsibility.
 • Graduates are gain the behavior of life-long learning.
 • Graduates are use information and communication technologies in doing researches.
 • Graduates can read analysis historical texts in ottoman turkish in their academic studies.

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements

The candidates applying to Ph.D. programme with an M.A degree should; 1-have diplomas for MA and B.A. degrees, 2- have required scores from ALES and KPDS, 3- have required scores from second-language exams recognized by the Inter-University Committee, The candidates applying to Ph.D. programme with a B.A. degree should; 1-have a B.A. degree with 65.00 or more graduation scores on the scale of 100, 2- have scores of minimum 55 points from the related type of ALES, 3-have required scores from second-language exams recognized by the Inter-University Committee. The student candidates need to fulfill the requirements specified in the ByLaw of Fırat University on Postgraduate Studies and Examinations.


Conditions for Success
In order to obtain PhD degree in History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics, the students are required to take the Doctoral Qualifying Examination, after having successfully completed taught courses. The examination consists of written and oral parts. Students must register for thesis work and the Specialization Field course offered by his supervisor every semester following the semester, in which the supervisor is appointed. Periodic monitoring of research work by a thesis monitoring committee is required to be awarded the PhD. A student who has completed work on the thesis within the time period, must write a thesis, using the data collected, according to the specifications of the Institute of Health Sciences Writing Guide. The thesis must be defended in front of a thesis jury. A majority vote by the jury members determines the outcome of the thesis or examination. The vote can be for acceptance , rejection or correction . A student may be given, by a decision of the Administrative Committee of the Graduate School, up to six months to complete the corrections.To successfully complete the PhD Program in History of Veterinary Medicine, Deontology and Ethics, the students need to need to take required and elective courses of the program to earn at least 21 national credits, pass the PhD qualification exam, write a thesis within the scope of the program topics, and defend their thesis successfully to earn a total of 240 ECTS credits. The students are subject to the ByLaw of Fırat University on Postgraduate Studies and Examinations.

Progression Paths (Relationship Type)

Our graduates can work in universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address