Yeterlilik Kodu

TR0030006633

Yeterlilik Adı
Veteriner Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAntalya Burdur Yolu, 15030 Yakaköy/Burdur Merkez/Burdur
Sorumlu Kurum URLhttps://www.maku.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mezunlar normal memeli vücut fonksiyonları ve yaygın fonksiyon bozukluklarının patofizyolojileri hakkında güçlü bilimsel yaklaşım içeren birikime sahip olurlar.
 • Mezunlar fizyolojik analizlerde kullanılan çeşitli materyal ve laboratuvar düzenekleri hakkında bilgi ve kullanma becerisi edinirken, laboratuvar ortamında çalışma prensipleri hakkında gerekli alt yapı ve yeteneği kazanırlar.
 • Mezunlar bilimsel araştırmalarda deney hayvanı ve bunlardan elde edilecek biyolojik materyal kullanımı konusunda gerekli bilimsel ve etik yaklaşım bilgi, tutum ve yetkinliğe sahibi olurlar.
 • Mezunlar laboratuvar bulgularını bilimsel prensipler ve normlara uygun olarak yazılı halde rapor etme konusunda tecrübe kazanırlar.
 • Mezunlar fizyoloji alanında bilimsel makale yazma ve ulusal ya da uluslararası dergilerde yayımlayabilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, tek başlarına veya bilimsel bir takımın üyesi olarak rapor veya araştırma projesi hazırlamak üzere bilimsel literatürü tarama, sunum hazırlama ve sunma becerisini elde ederken ders verme konusunda da tecrübe kazanırlar.
 • Mezunlar, fizyolojinin temel ilkelerini anlama konusunda ileri düzeyde geniş bilgiye sahip olur ve fizyoloji alanındaki araştırmalarla ilgili etik konularda farkındalık kazanırlar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır. Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek Lisans Öğrencileri:

1- Aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve başarı ile tamamlamak,

2- En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,

3- Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

4-Tezini savunmak,

5-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu mezunları başvurabilir.

Başarma ŞartlarıVeteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek Lisans Öğrencileri:1- Aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve başarı ile tamamlamak,2- En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak, 3- Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,4-Tezini savunmak,5-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programından mezun olur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programında eğitim almış öğrenciler bu eğitim sonunda Veteriner Fizyoloji alanında uzmanlaşmış olurlar ve gerek üniversitelerde gerekse özel sektörde çalışma imkanı bulabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030006633


Yeterlilik Adı
Veteriner Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Antalya Burdur Yolu, 15030 Yakaköy/Burdur Merkez/Burdur

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Mezunlar normal memeli vücut fonksiyonları ve yaygın fonksiyon bozukluklarının patofizyolojileri hakkında güçlü bilimsel yaklaşım içeren birikime sahip olurlar.
 • Mezunlar fizyolojik analizlerde kullanılan çeşitli materyal ve laboratuvar düzenekleri hakkında bilgi ve kullanma becerisi edinirken, laboratuvar ortamında çalışma prensipleri hakkında gerekli alt yapı ve yeteneği kazanırlar.
 • Mezunlar bilimsel araştırmalarda deney hayvanı ve bunlardan elde edilecek biyolojik materyal kullanımı konusunda gerekli bilimsel ve etik yaklaşım bilgi, tutum ve yetkinliğe sahibi olurlar.
 • Mezunlar laboratuvar bulgularını bilimsel prensipler ve normlara uygun olarak yazılı halde rapor etme konusunda tecrübe kazanırlar.
 • Mezunlar fizyoloji alanında bilimsel makale yazma ve ulusal ya da uluslararası dergilerde yayımlayabilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, tek başlarına veya bilimsel bir takımın üyesi olarak rapor veya araştırma projesi hazırlamak üzere bilimsel literatürü tarama, sunum hazırlama ve sunma becerisini elde ederken ders verme konusunda da tecrübe kazanırlar.
 • Mezunlar, fizyolojinin temel ilkelerini anlama konusunda ileri düzeyde geniş bilgiye sahip olur ve fizyoloji alanındaki araştırmalarla ilgili etik konularda farkındalık kazanırlar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır. Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek Lisans Öğrencileri:

1- Aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve başarı ile tamamlamak,

2- En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,

3- Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

4-Tezini savunmak,

5-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu mezunları başvurabilir.


Başarma Şartları
Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek Lisans Öğrencileri:1- Aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve başarı ile tamamlamak,2- En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak, 3- Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,4-Tezini savunmak,5-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programından mezun olur.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programında eğitim almış öğrenciler bu eğitim sonunda Veteriner Fizyoloji alanında uzmanlaşmış olurlar ve gerek üniversitelerde gerekse özel sektörde çalışma imkanı bulabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030006633

Qualification Title
Master Diploma with Thesis in Veterinary Phsiology
Awarding BodyBurdur Mehmet Akif Ersoy University
Awarding Body ContactAntalya Burdur Road, 15030 Yakaköy/Burdur Center/Burdur
Awarding Body Urlhttps://www.maku.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Graduates will gain strong scientific background on insight into normal functions of mammalian body and an understanding of the pathophysiological basis of many common dysfunctions. Graduates will develop the skills necessary for laboratory principles and how to handle laboratory materials. Graduates will gain broad knowledge and appropriate ethical and scientific attitude and capacity on handling and use of laboratory animals and biosamples obtained from these animals. Graduates will gain proficiency in assembling and reporting the laboratory findings into written accounts, in accordance with scientific principles and norms. Graduates, gain the ability of writing scientific papers in the field of physiology and to publish them in national or international journals. Graduates will gain proficiency in developing skills and knowledge on searching the scientific literature for knowledge and in preparing reports and project proposals based on these searches alone and as part of a scientific team. Graduates will gain broad knowledge on understanding of the key principles of physiology at advanced level and have awareness of ethical issues in physiologic research and careers

Key Competencies-
Further Info

Examinations are composed of one mid-term and one final exam. In order a student to take the final exam, s/he should attend at least 70% of theoretical courses and 80% of applied and laboratory studies. The examinations can be in written form, oral form, written-application form, oral-application form or project form. The course grade is calculated by adding 40% of mid-term grade to the 60% of the final exam. To be accepted as successful from the course, the second cycle degree students should get at least 70(CC) out of 100. The final exam results should be 70 (CC) in order to pass the course.The requirements for getting Physiology Master Degree Programme are to complete 60 ECTS credit hours including at least seven courses the credit of which is above 21 National Credits, one seminar lessons and thesis study.Master students; 1- Successfully complete at least 7 different graduate courses from the following list offered below, 2- At least 21 national credits (60 ECTS credits including seminar) should be completed, 3- During the thesis study a total of 10 ECTS related to the specialization field course (including counseling) per semester should be taken, 4-Thesis defense, 5- The average grade should be 70 out of 100.

Quality Assurance-
Access Requirements

Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Pharmacy, Faculty of Dentistry, Faculty of Medicine, Faculty of Arts and Sciences, and the Faculty of Physical Education and Sports School of Education and Health Sciences, School of Health Sciences graduates can apply.

Conditions for SuccessThe requirements for getting Physiology Master Degree Programme are to complete 60 ECTS credit hours including at least seven courses the credit of which is above 21 National Credits, one seminar lessons and thesis study. Master students; 1- Successfully complete at least 7 different graduate courses from the following list offered below, 2- At least 21 national credits (60 ECTS credits including seminar) should be completed. 3- During the thesis study a total of 10 ECTS related to the specialization field course (including counseling) per semester should be taken, 4-Thesis defense, 5- The average grade should be 70 out of 100.The requirements to graduate from Veterinary Physiology Master Degree Programme are to complete 60 ECTS credit hours including at least seven courses the credit of which is above 21 National Credits, one seminar and thesis study.
Progression Paths (Relationship Type)

At the end of Veterinary Physiology Master Degree Programme, the students become specialist in Department of Veterinary Physiology and they can work in the Universities or in private sector.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030006633


Qualification Title
Master Diploma with Thesis in Veterinary Phsiology

Awarding Body
Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Awarding Body Contact
Antalya Burdur Road, 15030 Yakaköy/Burdur Center/Burdur

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Graduates will gain strong scientific background on insight into normal functions of mammalian body and an understanding of the pathophysiological basis of many common dysfunctions. Graduates will develop the skills necessary for laboratory principles and how to handle laboratory materials. Graduates will gain broad knowledge and appropriate ethical and scientific attitude and capacity on handling and use of laboratory animals and biosamples obtained from these animals. Graduates will gain proficiency in assembling and reporting the laboratory findings into written accounts, in accordance with scientific principles and norms. Graduates, gain the ability of writing scientific papers in the field of physiology and to publish them in national or international journals. Graduates will gain proficiency in developing skills and knowledge on searching the scientific literature for knowledge and in preparing reports and project proposals based on these searches alone and as part of a scientific team. Graduates will gain broad knowledge on understanding of the key principles of physiology at advanced level and have awareness of ethical issues in physiologic research and careers


Key Competencies
-

Further Info

Examinations are composed of one mid-term and one final exam. In order a student to take the final exam, s/he should attend at least 70% of theoretical courses and 80% of applied and laboratory studies. The examinations can be in written form, oral form, written-application form, oral-application form or project form. The course grade is calculated by adding 40% of mid-term grade to the 60% of the final exam. To be accepted as successful from the course, the second cycle degree students should get at least 70(CC) out of 100. The final exam results should be 70 (CC) in order to pass the course.The requirements for getting Physiology Master Degree Programme are to complete 60 ECTS credit hours including at least seven courses the credit of which is above 21 National Credits, one seminar lessons and thesis study.Master students; 1- Successfully complete at least 7 different graduate courses from the following list offered below, 2- At least 21 national credits (60 ECTS credits including seminar) should be completed, 3- During the thesis study a total of 10 ECTS related to the specialization field course (including counseling) per semester should be taken, 4-Thesis defense, 5- The average grade should be 70 out of 100.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Pharmacy, Faculty of Dentistry, Faculty of Medicine, Faculty of Arts and Sciences, and the Faculty of Physical Education and Sports School of Education and Health Sciences, School of Health Sciences graduates can apply.


Conditions for Success
The requirements for getting Physiology Master Degree Programme are to complete 60 ECTS credit hours including at least seven courses the credit of which is above 21 National Credits, one seminar lessons and thesis study. Master students; 1- Successfully complete at least 7 different graduate courses from the following list offered below, 2- At least 21 national credits (60 ECTS credits including seminar) should be completed. 3- During the thesis study a total of 10 ECTS related to the specialization field course (including counseling) per semester should be taken, 4-Thesis defense, 5- The average grade should be 70 out of 100.The requirements to graduate from Veterinary Physiology Master Degree Programme are to complete 60 ECTS credit hours including at least seven courses the credit of which is above 21 National Credits, one seminar and thesis study.

Progression Paths (Relationship Type)

At the end of Veterinary Physiology Master Degree Programme, the students become specialist in Department of Veterinary Physiology and they can work in the Universities or in private sector.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.


Url
Open Address