Yeterlilik Kodu

TR00100201

Yeterlilik Adı
İnşaat Boyacısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7131.01

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik İnşaat Boyacısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların yüzeylerinin temizlenmesi,  düzgün yüzey haline getirilmesi,  dış etkenlere karşı korunması ve estetik bir görünüme kavuşturulması yapısal ve estetik gereklilik olarak görülmektedir.  Bu bakımdan İnşaat Boyacısı bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanımlanması önem arz etmektedir.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri alır.

1.2: İşverenle ilişkileri yürütür.

1.3: İş programı yapar.

1.4: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.

1.5: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.

2: Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

2.1: Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

2.2: Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılır.

3: Boya/vernik öncesi hazırlık işlemlerini yapar.

3.1: Yüzey kontrolünü yapar.

3.2: Yüzey temizliğini yapar.

3.3: Yüzeye ilişkin altyapı hazırlığını yapar.

3.4: Malzemeleri ve boyanacak yüzeyi kullanıma hazır hale getirir.

4: Boya/vernik işlemlerini uygular.

4.1: Macunlama işlemlerini yapar.

4.2: Macun sonrası zımpara işlemini yapar.

4.3: Zımpara sonrası yüzey temizliğini yapar.

4.4: Astarlama yapar.

4.5: Son kat boya/vernik uygular.

5: Boya/vernik sonrası işlemleri yapar.

5.1: Boyanan/verniklenen yüzeyi kontrol eder.

5.2: Yüzeydeki hataları giderir.

5.3: Yerlere dökülen ve camlarda kalan boyaları temizler.

5.4: Priz ve elektrik anahtarlarını iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak söker/takar.

5.5: Kağıt maskeleme bantlarını söker.

5.6: Atıkların ayrıştırılması, depolanması ve uzaklaştırılmasını sağlar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 birimi için en az beş (5) soruluk; A2 birimi için en az yirmi (20) soruluk çoktan seçmeli ve boşluk doldurma sınavı uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için sınavda adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi inşaat boyacılığı alanında istihdama da katılabilir

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100201


Yeterlilik Adı
İnşaat Boyacısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar.

1.1: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri alır.

1.2: İşverenle ilişkileri yürütür.

1.3: İş programı yapar.

1.4: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.

1.5: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.

2: Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

2.1: Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

2.2: Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılır.

3: Boya/vernik öncesi hazırlık işlemlerini yapar.

3.1: Yüzey kontrolünü yapar.

3.2: Yüzey temizliğini yapar.

3.3: Yüzeye ilişkin altyapı hazırlığını yapar.

3.4: Malzemeleri ve boyanacak yüzeyi kullanıma hazır hale getirir.

4: Boya/vernik işlemlerini uygular.

4.1: Macunlama işlemlerini yapar.

4.2: Macun sonrası zımpara işlemini yapar.

4.3: Zımpara sonrası yüzey temizliğini yapar.

4.4: Astarlama yapar.

4.5: Son kat boya/vernik uygular.

5: Boya/vernik sonrası işlemleri yapar.

5.1: Boyanan/verniklenen yüzeyi kontrol eder.

5.2: Yüzeydeki hataları giderir.

5.3: Yerlere dökülen ve camlarda kalan boyaları temizler.

5.4: Priz ve elektrik anahtarlarını iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak söker/takar.

5.5: Kağıt maskeleme bantlarını söker.

5.6: Atıkların ayrıştırılması, depolanması ve uzaklaştırılmasını sağlar.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 birimi için en az beş (5) soruluk; A2 birimi için en az yirmi (20) soruluk çoktan seçmeli ve boşluk doldurma sınavı uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0023–3 İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 TADİL NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7131.01


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi inşaat boyacılığı alanında istihdama da katılabilir


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için sınavda adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.

Adayın, performans sınavında başarılı sayılması sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100201

Qualification Title
Construction Painter Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7131.01

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

  • Makes work organization according to the health and safety precautions.
  • Carries out activities related to professional development.
  • Makes preparations before paint/varnish.
  • Applies paint/varnish processes.
  • It performs post-painting/varnishing processes.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100201


Qualification Title
Construction Painter Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

  • Makes work organization according to the health and safety precautions.
  • Carries out activities related to professional development.
  • Makes preparations before paint/varnish.
  • Applies paint/varnish processes.
  • It performs post-painting/varnishing processes.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 11UY0023–3CONSTRUCTION PAINTER LEVEL 3REVISION NO: 02URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7131.01


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-