Yeterlilik Kodu

TR0030031018

Yeterlilik Adı
Hava Trafik Kontrolü Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Matematik ve fen bilimlerdeki bilgilerini uygulama yeteneği.
2 Veri analizi ve yorumlama yeteneği.
3 Disiplinlerarası ekiplerle çalışma yeteneği.
4 Mesleki ve etik sorumluluklarını anlar.
5 Yazılı ve sözlü iletişimi verimli kullanma yeteneği.
6 Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olmak ve uygulamak.
7 Güncel sorunlardan haberdar olmak.
8 Mesleki uygulamalarda gerekli modern teknoloji, ve teknikleri kullanabilme yeteneği.
9 Ulusal ve uluslararası havacılık çevresini anlamak.
10 Problemlerin tanımı ve çözümünde uygun teknikleri uygulama yeteneği.
11 İş sürdürülebilirliği bilgisini havacılığın sorunlarına uygulamak.
12 Uçak tasarımı, performansı ve işletme karakteristiklerini bilmek.
13 Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve düzenlemelerini bilmek.
14 Havaalanları, havasahası ve hava trafik kontrol sistemini bilmek.
15 Meteoroloji ve çevre konularını bilmek.
16 Havacılık emniyeti ve insan faktörlerini bilmek.
17 Havacılık mesleğinin özelliklerini, sertifikasyon, lisanslar ve kariyer planlamasını bilmek.
18 Meydan kontrol operasyonlarını yönetebilme yeteneği.
19 Radarlı operasyonları yönetebilme yeteneği.
20 Radarsız operasyonları yönetebilme yeteneği.
21 ATFM ve ASM fonksiyonlarını bilmek.
22 Ulusal düzenlemeleri, ATC sistemini ve yayınlarını bilmek.
23 İngilizce dilini en az ICAO Seviye 4 düzeyinde bilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Hava Trafik Kontrol Bölümü mezunları mezuniyetlerinden sonra iki ay süre ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından verilen “öğrenci hava trafik kontrolörü sertifika” ları ile üniversitemiz hava alanı kontrol kulesinde işbaşı eğitimi yapmaktadırlar.
 • İşbaşı eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisans sınavına girerek, bu sınavdan da başarılı oldukları takdirde, hava trafik kontrolörü lisansını alarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hava trafik kontrol ünitelerinde asistan hava trafik kontrolörü kadrosu ile atanabilmektedirler.
 • KPSS 3 puanından en az 70 alan adaylar kadroya başvurabilmektedirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031018


Yeterlilik Adı
Hava Trafik Kontrolü Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Matematik ve fen bilimlerdeki bilgilerini uygulama yeteneği.
2 Veri analizi ve yorumlama yeteneği.
3 Disiplinlerarası ekiplerle çalışma yeteneği.
4 Mesleki ve etik sorumluluklarını anlar.
5 Yazılı ve sözlü iletişimi verimli kullanma yeteneği.
6 Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olmak ve uygulamak.
7 Güncel sorunlardan haberdar olmak.
8 Mesleki uygulamalarda gerekli modern teknoloji, ve teknikleri kullanabilme yeteneği.
9 Ulusal ve uluslararası havacılık çevresini anlamak.
10 Problemlerin tanımı ve çözümünde uygun teknikleri uygulama yeteneği.
11 İş sürdürülebilirliği bilgisini havacılığın sorunlarına uygulamak.
12 Uçak tasarımı, performansı ve işletme karakteristiklerini bilmek.
13 Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve düzenlemelerini bilmek.
14 Havaalanları, havasahası ve hava trafik kontrol sistemini bilmek.
15 Meteoroloji ve çevre konularını bilmek.
16 Havacılık emniyeti ve insan faktörlerini bilmek.
17 Havacılık mesleğinin özelliklerini, sertifikasyon, lisanslar ve kariyer planlamasını bilmek.
18 Meydan kontrol operasyonlarını yönetebilme yeteneği.
19 Radarlı operasyonları yönetebilme yeteneği.
20 Radarsız operasyonları yönetebilme yeteneği.
21 ATFM ve ASM fonksiyonlarını bilmek.
22 Ulusal düzenlemeleri, ATC sistemini ve yayınlarını bilmek.
23 İngilizce dilini en az ICAO Seviye 4 düzeyinde bilmek.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Hava Trafik Kontrol Bölümü mezunları mezuniyetlerinden sonra iki ay süre ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından verilen “öğrenci hava trafik kontrolörü sertifika” ları ile üniversitemiz hava alanı kontrol kulesinde işbaşı eğitimi yapmaktadırlar.
 • İşbaşı eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisans sınavına girerek, bu sınavdan da başarılı oldukları takdirde, hava trafik kontrolörü lisansını alarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hava trafik kontrol ünitelerinde asistan hava trafik kontrolörü kadrosu ile atanabilmektedirler.
 • KPSS 3 puanından en az 70 alan adaylar kadroya başvurabilmektedirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031018

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasMotor vehicles, ships and aircraft
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031018


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address