Yeterlilik Kodu

TR0030010817

Yeterlilik Adı
Eczacılık Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eczane
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri300
Programın Normal Süresi 5
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma, patent konuları arasındaki ilişkileri kavrar.
 • Analitik/biyoanalitik validasyon ve uluslararası standartları tanımlar.
 • Sağlık alanında önem kazanan tıbbi cihazların sınıflandırılması, özellikleri, kaliteleri ve CE (Conformite Europeene) uygunluk belgeleri arasındaki ilişkileri kavrar.
 • İlacın hastaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevini yapar.
 • İlaçtaki etkin madde/maddelerin terapötik etkilerini tanır, ilaçla ilgili karşılaşılabilecek farmakokinetik ve stabilite gibi sorunları çözebilir.
 • İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonu konularını kavrar, uygular ve ilgili denetimleri yapar.
 • Doğal ve kimyasal ilaç hammaddelerinin elde edilmesini, üretim teknolojilerini ve üretim yeri özelliklerini kavrar, uygular ve denetler.
 • Serbest ve hastane eczanelerinin işletilmesi konusunu ayırt edebilir; stok takibi, maliyet muhasebesi, finans ve insan kaynaklarının yönetimine uygun davranır.
 • Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır.
 • Farmasötik ürünlerin tasarımından üretimine kadar geçen her aşamada görev alabilir.
 • İlaç endüstrisinde, ilaç üretim aşamasında ve kalite kontrol laboratuvarlarında görev alabilir.
 • Uygun ve etkili laboratuvar uygulamalarını yürütebilir.
 • Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri nasıl ve hangi kaynaklardan izlemesi, araştırması ve öğrenmesi gerektiğinin farkındadır.
 • Eczanede bilgisayar ve provizyon sistemini kullanabilir.
 • Sağlık politikaları ve hastanede finans yönetimi konularında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir.
 • Eczanede, hastalar ve diğer sağlık personelleri ile sağlıklı iletişim kurar.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahiptir- İlaçla ilgili her konuda hasta, sağlık personeli ve topluma bilgi aktarır.
 • Akılcı ve güvenli ilaç kullanımı hakkında, ilaçta dozlama ve uygulamaya bağlı hatalar konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.
 • İlaçlarda karşılaşılan istenmeyen-toksik etkiler konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.
 • Riskli dönemlerde yanlış ilaç kullanılması konusunda uyarıcı olabilir ve danışmanlık hizmeti verebilir.
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-bitkisel ürün etkileşimleri konusunda danışmanlık hizmeti verebilir .
 • Doğal kaynaklı ürünlerin kalite güvencesi konularında çalışır, ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
 • Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesinde ve üretimin her aşamasında görev alabilir; farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularını ve süreçlerini tanır.
 • Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, toksikolojik analizleri ve farmasötik kontrollerini yapabilir
 • Hastanede eczacılık hizmetleri, standartları, hastanede kalite yönetiminde eczacının rolü, hastane eczanelerinde teknolojik yenilikler, risk yönetimi prosedürleri, birim ilaç dağıtım sistemleri, hastanelerde parenteral karışımların hazırlanması ve hasta ilaç güvenliğini sağlar.
 • Kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
 • Organizasyon bağlamında; eczacı, eczane ve eczane personeli, eczane yeri seçerken kriterler ve referanslar, iyi eczacılık uygulamaları kılavuzu, iyi eczacılık uygulamaları kapsamında eczane iç ve dış mekan unsurları, iç dekorasyonda dikkat edilmesi gerekenler, dış dizaynda dikkat edilmesi gerekenler, eczaneyle ilgili yazılı dökümanlar (defterler, ne şeklide kayıt yapılacağı, evraklarda uyulması gerekli kurallar) gibi konularda gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lise diplomasına sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Başarma ŞartlarıEczacılık Fakültesi eğitim öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve araştırma projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere Eczacılık Fakültesi Diploması verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız; eczane, hastane, ilaç ve kozmetik endüstrisi, kamu, çeşitli araştırma merkezleri, Eczacı Odaları ve Depoları, akademik yaşamda mesleklerini yürütmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030010817


Yeterlilik Adı
Eczacılık Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma, patent konuları arasındaki ilişkileri kavrar.
 • Analitik/biyoanalitik validasyon ve uluslararası standartları tanımlar.
 • Sağlık alanında önem kazanan tıbbi cihazların sınıflandırılması, özellikleri, kaliteleri ve CE (Conformite Europeene) uygunluk belgeleri arasındaki ilişkileri kavrar.
 • İlacın hastaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevini yapar.
 • İlaçtaki etkin madde/maddelerin terapötik etkilerini tanır, ilaçla ilgili karşılaşılabilecek farmakokinetik ve stabilite gibi sorunları çözebilir.
 • İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonu konularını kavrar, uygular ve ilgili denetimleri yapar.
 • Doğal ve kimyasal ilaç hammaddelerinin elde edilmesini, üretim teknolojilerini ve üretim yeri özelliklerini kavrar, uygular ve denetler.
 • Serbest ve hastane eczanelerinin işletilmesi konusunu ayırt edebilir; stok takibi, maliyet muhasebesi, finans ve insan kaynaklarının yönetimine uygun davranır.
 • Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır.
 • Farmasötik ürünlerin tasarımından üretimine kadar geçen her aşamada görev alabilir.
 • İlaç endüstrisinde, ilaç üretim aşamasında ve kalite kontrol laboratuvarlarında görev alabilir.
 • Uygun ve etkili laboratuvar uygulamalarını yürütebilir.
 • Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri nasıl ve hangi kaynaklardan izlemesi, araştırması ve öğrenmesi gerektiğinin farkındadır.
 • Eczanede bilgisayar ve provizyon sistemini kullanabilir.
 • Sağlık politikaları ve hastanede finans yönetimi konularında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir.
 • Eczanede, hastalar ve diğer sağlık personelleri ile sağlıklı iletişim kurar.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahiptir- İlaçla ilgili her konuda hasta, sağlık personeli ve topluma bilgi aktarır.
 • Akılcı ve güvenli ilaç kullanımı hakkında, ilaçta dozlama ve uygulamaya bağlı hatalar konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.
 • İlaçlarda karşılaşılan istenmeyen-toksik etkiler konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.
 • Riskli dönemlerde yanlış ilaç kullanılması konusunda uyarıcı olabilir ve danışmanlık hizmeti verebilir.
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-bitkisel ürün etkileşimleri konusunda danışmanlık hizmeti verebilir .
 • Doğal kaynaklı ürünlerin kalite güvencesi konularında çalışır, ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
 • Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesinde ve üretimin her aşamasında görev alabilir; farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularını ve süreçlerini tanır.
 • Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, toksikolojik analizleri ve farmasötik kontrollerini yapabilir
 • Hastanede eczacılık hizmetleri, standartları, hastanede kalite yönetiminde eczacının rolü, hastane eczanelerinde teknolojik yenilikler, risk yönetimi prosedürleri, birim ilaç dağıtım sistemleri, hastanelerde parenteral karışımların hazırlanması ve hasta ilaç güvenliğini sağlar.
 • Kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
 • Organizasyon bağlamında; eczacı, eczane ve eczane personeli, eczane yeri seçerken kriterler ve referanslar, iyi eczacılık uygulamaları kılavuzu, iyi eczacılık uygulamaları kapsamında eczane iç ve dış mekan unsurları, iç dekorasyonda dikkat edilmesi gerekenler, dış dizaynda dikkat edilmesi gerekenler, eczaneyle ilgili yazılı dökümanlar (defterler, ne şeklide kayıt yapılacağı, evraklarda uyulması gerekli kurallar) gibi konularda gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Eczane

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Atatürk Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlarımız; eczane, hastane, ilaç ve kozmetik endüstrisi, kamu, çeşitli araştırma merkezleri, Eczacı Odaları ve Depoları, akademik yaşamda mesleklerini yürütmektedirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Lise diplomasına sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.


Edinme Yolları

Eczacılık Fakültesi eğitim öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve araştırma projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere Eczacılık Fakültesi Diploması verilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030010817

Qualification Title
Pharmacy
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasPharmacy
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value300
Program Duration5
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Knows licensing conditions, data protection and patent relations, defines analytical/bioanalytical validation and international standards.
 • Know the classification,features, quality and CE (Conformite Europeene) documentation of medical devices that gain importance in health.
 • Uses information and skills of receiving and use of drugs by patients and performs observation and control duties.
 • Knows the therapeutic effects of drug compounds and can solve pharmacokinetic and stability issues.
 • Knows recognition, quality providing, control and standardization of drug, perform each of the mentioned points and inspects each process.
 • Knows the harvesting, production technology, and production facility features of natural and chemical drug raw materials, and practices and inspects all the processes.
 • Can distinguish management of private and hospital pharmacies, follows the rules of stock inventory, cost accounting, finances and human resources management.
 • Gains management and technical skills on every field that pharmacist is given responsibility by law.
 • Can conduct any phase, from design to production, of pharmaceutical products
 • Can attend to drug industry, drug production phases and quality control laboratories, and conduct proper and effective laboratory applications.
 • Knows from which sources and how to look up new technologies about the occupation.
 • Can use computer and provision system in the pharmacy.
 • Can evaluate information and skills gained about health policies and financial management in hospital.
 • Communicates well to patients and other health services stuff in the pharmacy.
 • Bears written and vocal communication skills.
 • Passes information on every aspect of drug to patients, health services personnel and community.
 • Can counsel on smart and safe drug use and errors due to dosing and application of drugs.
 • Can counsel on adverse/toxic effects of drugs.
 • Can be warning and counsel on wrong drug usage at times of risk.
 • Can counsel on drug-drug, drug-food, drug-herbal product interactions.
 • Studies on ensuring the quality of natural products, and informs concerned people and establishments.
 • Can conduct any phase of development and production of pharmaceutical, biotechnological and radiopharmaceutical products, and knows the processes and issues of quality guarantee of the mentioned products.
 • Can perform pharmaceutical control and physical, chemical, biological, toxicological analyzes of pharmaceutical, biotechnological and radiopharmaceutical products.
 • Knows the pharmacy services and standards in hospitals, role of pharmacist in quality management in hospitals, technological developments in hospital pharmacies, risk management procedures, unit drug distribution systems, preparation of parenteral mixtures in hospitals, and provides drug safety of patients.
 • Establishes pharmacy organization according to rules. In context of organization, performs the necessary application and arrangements of pharmacist, pharmacy, pharmacy staff, criteria and references when picking a place for pharmacy, guidelines of good pharmacy applications including inner and outer space elements of pharmacy, points to pay attention in inner design and outer design, written documents about pharmacy.
Key Competencies-
Further Info

In pharmacy program, students take 1 midterm and final exam for each coursework. Addition short-exams and homeworks can be given. For evaluation, mid-term activities/tests contribute 50% to overall grading. The rest is contributed by final exam score. All tests are evaluated based on 100 points and class average is considered. The lecturers convert numerical scores into 4-letter grading category. Attendance is required. Students are not permitted to pursue further year if sequentially graduate-point averages (GPA) below 2.00. Grades AA, BA, BB, CB, and CC taken for a coursework are considered “pass”. Evaluation of grades DC and DD taken for a course is subjected to students’ GPA. If GPA is above 2.00, grades DC and DD for a lecture are considered “pass”. Grade FF indicates “fail”. Lectures evaluated by grades M and G are not included in overall GPA calculation.

Quality Assurance-
Access Requirements

High school diploma and placement through a centralized national university placement examination, Student Selection Exam, ÖSS. Please visit www.osym.gov.tr for more information. Students from other pharmacy institutions are also accepted. There is a quota for international students who are admitted through selection by the university among the applicants.

Conditions for SuccessDiploma of Faculty of Pharmacy is given to students completed successfully all theoretical and practical courses, stage, research project existent in education programme of Faculty of Pharmacy.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduated students conduct their occupation in pharmacy, hospital, drug industry, public, different research centers and academy.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030010817


Qualification Title
Pharmacy

Non-preferred Terms
-

Description
 • Knows licensing conditions, data protection and patent relations, defines analytical/bioanalytical validation and international standards.
 • Know the classification,features, quality and CE (Conformite Europeene) documentation of medical devices that gain importance in health.
 • Uses information and skills of receiving and use of drugs by patients and performs observation and control duties.
 • Knows the therapeutic effects of drug compounds and can solve pharmacokinetic and stability issues.
 • Knows recognition, quality providing, control and standardization of drug, perform each of the mentioned points and inspects each process.
 • Knows the harvesting, production technology, and production facility features of natural and chemical drug raw materials, and practices and inspects all the processes.
 • Can distinguish management of private and hospital pharmacies, follows the rules of stock inventory, cost accounting, finances and human resources management.
 • Gains management and technical skills on every field that pharmacist is given responsibility by law.
 • Can conduct any phase, from design to production, of pharmaceutical products
 • Can attend to drug industry, drug production phases and quality control laboratories, and conduct proper and effective laboratory applications.
 • Knows from which sources and how to look up new technologies about the occupation.
 • Can use computer and provision system in the pharmacy.
 • Can evaluate information and skills gained about health policies and financial management in hospital.
 • Communicates well to patients and other health services stuff in the pharmacy.
 • Bears written and vocal communication skills.
 • Passes information on every aspect of drug to patients, health services personnel and community.
 • Can counsel on smart and safe drug use and errors due to dosing and application of drugs.
 • Can counsel on adverse/toxic effects of drugs.
 • Can be warning and counsel on wrong drug usage at times of risk.
 • Can counsel on drug-drug, drug-food, drug-herbal product interactions.
 • Studies on ensuring the quality of natural products, and informs concerned people and establishments.
 • Can conduct any phase of development and production of pharmaceutical, biotechnological and radiopharmaceutical products, and knows the processes and issues of quality guarantee of the mentioned products.
 • Can perform pharmaceutical control and physical, chemical, biological, toxicological analyzes of pharmaceutical, biotechnological and radiopharmaceutical products.
 • Knows the pharmacy services and standards in hospitals, role of pharmacist in quality management in hospitals, technological developments in hospital pharmacies, risk management procedures, unit drug distribution systems, preparation of parenteral mixtures in hospitals, and provides drug safety of patients.
 • Establishes pharmacy organization according to rules. In context of organization, performs the necessary application and arrangements of pharmacist, pharmacy, pharmacy staff, criteria and references when picking a place for pharmacy, guidelines of good pharmacy applications including inner and outer space elements of pharmacy, points to pay attention in inner design and outer design, written documents about pharmacy.

Further Info

In pharmacy program, students take 1 midterm and final exam for each coursework. Addition short-exams and homeworks can be given. For evaluation, mid-term activities/tests contribute 50% to overall grading. The rest is contributed by final exam score. All tests are evaluated based on 100 points and class average is considered. The lecturers convert numerical scores into 4-letter grading category. Attendance is required. Students are not permitted to pursue further year if sequentially graduate-point averages (GPA) below 2.00. Grades AA, BA, BB, CB, and CC taken for a coursework are considered “pass”. Evaluation of grades DC and DD taken for a course is subjected to students’ GPA. If GPA is above 2.00, grades DC and DD for a lecture are considered “pass”. Grade FF indicates “fail”. Lectures evaluated by grades M and G are not included in overall GPA calculation.


Source Of Further Info

Atatürk University Information PackageURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Pharmacy

Information Language
EN

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Source Of Information

Atatürk University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

The graduated students conduct their occupation in pharmacy, hospital, drug industry, public, different research centers and academy.


Expiry Date
-

Access Requirements

High school diploma and placement through a centralized national university placement examination, Student Selection Exam, ÖSS. Please visit www.osym.gov.tr for more information. Students from other pharmacy institutions are also accepted. There is a quota for international students who are admitted through selection by the university among the applicants.


Ways To Acquire

Diploma of Faculty of Pharmacy is given to students completed successfully all theoretical and practical courses, stage, research project existent in education programme of Faculty of Pharmacy.


Country Code
-