Yeterlilik Kodu

TR0040019411

Yeterlilik Adı
E 32000 Tipi Tren Seti Brövesi
Sorumlu KurumDiğer Sorumlu Kurumlar
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiDiğer
Sorumlu Kurum URLhttp://www.adresyok.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Taşımacılık hizmetleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

Tren Makinisti Seviye 4 10UMS0059-4 
ISCO 08: 8311 (Lokomotif sürücüleri)

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

E 32000 tipi tren setleri; demiryolu trafik güvenliği çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, lokomotifin teknik özelliklerine ve işletmecilik kural / ilkelerine uygun şekilde kullanır, teslim ve tesellüm süreçlerini yerine getirir.

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

E 32000 Tipi Tren Seti Eğitimi programında tanımlanmış şartlar ve süreler

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

E 32000 Tipi Tren Seti Eğitimi Programına giriş şartı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tren Makinisti Ehliyetine sahip olmaktır.

Başarma ŞartlarıYaygın eğitim
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

E 32000 Tipi Tren Seti Brövesi için Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu ve ön şarttır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 5 yıl geçerlidir.
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü mevzuatı gereğince brövelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0040019411


Yeterlilik Adı
E 32000 Tipi Tren Seti Brövesi

Sorumlu Kurum
Diğer Sorumlu Kurumlar

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Diğer

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

Tren Makinisti Seviye 4 10UMS0059-4 
ISCO 08: 8311 (Lokomotif sürücüleri)


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

Tren Makinisti Seviye 4 10UMS0059-4 
ISCO 08: 8311 (Lokomotif sürücüleri)


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

E 32000 tipi tren setleri; demiryolu trafik güvenliği çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, lokomotifin teknik özelliklerine ve işletmecilik kural / ilkelerine uygun şekilde kullanır, teslim ve tesellüm süreçlerini yerine getirir.


Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

E 32000 Tipi Tren Seti Eğitimi programında tanımlanmış şartlar ve süreler


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

E 32000 Tipi Tren Seti Eğitimi Programına giriş şartı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tren Makinisti Ehliyetine sahip olmaktır.


Başarma Şartları
Yaygın eğitim

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

E 32000 Tipi Tren Seti Brövesi için Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu ve ön şarttır.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 5 yıl geçerlidir.
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü mevzuatı gereğince brövelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0040019411

Qualification Title
Awarding BodyOther Responsible Bodies
Awarding Body ContactOther bodies
Awarding Body Urlhttp://www.tyc.gov.tr/
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasTransport services
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0040019411


Qualification Title

Awarding Body
Other Responsible Bodies

Awarding Body Contact
Other bodies

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address