Yeterlilik Kodu

TR0010000305

Yeterlilik Adı
Deri İşlenti Operatörü Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
4 Yeterlilik TYÇ’ye 29/03/2022 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tekstil (kıyafetler, ayakkabı ve deri)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7535

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçlerindeki tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlarda uygun davranış ve önlemleri açıklar.
 • Çalışma ortamında çevre korumaya yönelik işlemleri açıklar.
 • İşletme kaynaklarını tasarruflu kullanma yöntemlerini açıklar.
 • Üretim sürecinde iş organizasyonu ve kalite gereklerini açıklar.
 • İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Üretim süreçlerinde iş organizasyonu prosedürlerini açıklar.
 • İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular.
 • İş süreçlerindeki İSG önlemlerini uygular.
 • Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
 • Deri yaş işlenti işlemlerini yapar.
 • Ham deri parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Üretim reçetesi doğrultusunda deri işlentisi için kimyasal hazırlar.
 • Yaş işlenti işlemlerinde üretim reçetesi ve deri cinsine uygun makine ayarı yapar.
 • Derilerin/Kürklerin dolap/pervane/havuzda üretim reçetesi doğrultusunda işlem (Islatma, kireçlik, kireç giderme, Sama işlemi, yağ giderme işlemleri pikle, pikle bozma, sepileme (tabaklama), yağlama, boyama) görmesini sağlar.
 • Derilerin (kesit ve banyo pH, bome değeri ve ısı, nüfuziyet, balon, tırnak ve kaynama) testlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapar.
 • Mekanik işlemler sonucu derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.
 • Kuru ve mekanik işlemleri yürütür.
 • Deri parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Mekanik işlemlerinde üretim reçetesi ve deri/kürk-süet cinsine uygun makine ayarı kontrolünü yapar.
 • Deri/kürk-süetlerin yaş mekanik (etleme, yaş açkı, yaş gergi (yaş çivi), vakum kurutma, sıkma, yarma, tıraş, tavlama, tarak, ütü, kırpma, yağ alma, ilaçlı ütü) işlemlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapılmasını sağlar.
 • Deri/kürk-süetlerin kuru mekanik (tavlama/kuru dolap, kuru gergi (kuru çivi), budama, mekanik yumuşatma ve zımpara, kuru tıraş, tarak, ütü, kırpma) işlemlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapılmasını sağlar.
 • Mekanik işlemler sonucu deri/kürk-süetlerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.
 • Bitim (Finisaj) işlemleri yapar.
 • Bitim işlemleri için parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Deri/Kürk-süet finisajı için kimyasal hazırlar.
 • Bitim (finisaj) işlemlerinde üretim reçetesi ve deri cinsine uygun makine ayarını kontrolünü yapar.
 • Deri/Kürk-süetlere yüzey boyama (renk tonu, renk homojenliği, düzgün bir yüzey veya desenli bir yüzey parlaklık, matlık, kuru, yağlı ve mumsu bir tutum, parlaklık, canlı bir görünüm sırçanın tamamen örtülmesi) yapar.
 • Deri/Kürk-süetlere bitim (finisaj) işlemlerinin (tavlama, toz alma, parlatma, tarama, kuru açkı, yağ alma, ilaçlı ütü, kuru kırpma,) üretim reçetesi doğrultusunda yapılmasını sağlar.
 • Bitim (finisaj) işlemleri sonucu deri/kürk-süetlerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavlarda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1,5-2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birime (A1) ilave olarak en az bir seçmeli birimden (B1, B2, B3) başarılı olmaları gerekmektedir. Teorik sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından olmak üzere sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi deri işlenti opratörlüğü alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0010000305


Yeterlilik Adı
Deri İşlenti Operatörü Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7535


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye 29/03/2022 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7535


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.


Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçlerindeki tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 • Acil durumlarda uygun davranış ve önlemleri açıklar.
 • Çalışma ortamında çevre korumaya yönelik işlemleri açıklar.
 • İşletme kaynaklarını tasarruflu kullanma yöntemlerini açıklar.
 • Üretim sürecinde iş organizasyonu ve kalite gereklerini açıklar.
 • İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Üretim süreçlerinde iş organizasyonu prosedürlerini açıklar.
 • İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular.
 • İş süreçlerindeki İSG önlemlerini uygular.
 • Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri uygular.
 • Deri yaş işlenti işlemlerini yapar.
 • Ham deri parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Üretim reçetesi doğrultusunda deri işlentisi için kimyasal hazırlar.
 • Yaş işlenti işlemlerinde üretim reçetesi ve deri cinsine uygun makine ayarı yapar.
 • Derilerin/Kürklerin dolap/pervane/havuzda üretim reçetesi doğrultusunda işlem (Islatma, kireçlik, kireç giderme, Sama işlemi, yağ giderme işlemleri pikle, pikle bozma, sepileme (tabaklama), yağlama, boyama) görmesini sağlar.
 • Derilerin (kesit ve banyo pH, bome değeri ve ısı, nüfuziyet, balon, tırnak ve kaynama) testlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapar.
 • Mekanik işlemler sonucu derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.
 • Kuru ve mekanik işlemleri yürütür.
 • Deri parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Mekanik işlemlerinde üretim reçetesi ve deri/kürk-süet cinsine uygun makine ayarı kontrolünü yapar.
 • Deri/kürk-süetlerin yaş mekanik (etleme, yaş açkı, yaş gergi (yaş çivi), vakum kurutma, sıkma, yarma, tıraş, tavlama, tarak, ütü, kırpma, yağ alma, ilaçlı ütü) işlemlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapılmasını sağlar.
 • Deri/kürk-süetlerin kuru mekanik (tavlama/kuru dolap, kuru gergi (kuru çivi), budama, mekanik yumuşatma ve zımpara, kuru tıraş, tarak, ütü, kırpma) işlemlerini üretim reçetesi kriterlerine göre yapılmasını sağlar.
 • Mekanik işlemler sonucu deri/kürk-süetlerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.
 • Bitim (Finisaj) işlemleri yapar.
 • Bitim işlemleri için parti takibi yapar.
 • İşlem görecek derilerin görsel ve fiziksel kontrollerini üretim reçetesi doğrultusunda yapar.
 • Deri/Kürk-süet finisajı için kimyasal hazırlar.
 • Bitim (finisaj) işlemlerinde üretim reçetesi ve deri cinsine uygun makine ayarını kontrolünü yapar.
 • Deri/Kürk-süetlere yüzey boyama (renk tonu, renk homojenliği, düzgün bir yüzey veya desenli bir yüzey parlaklık, matlık, kuru, yağlı ve mumsu bir tutum, parlaklık, canlı bir görünüm sırçanın tamamen örtülmesi) yapar.
 • Deri/Kürk-süetlere bitim (finisaj) işlemlerinin (tavlama, toz alma, parlatma, tarama, kuru açkı, yağ alma, ilaçlı ütü, kuru kırpma,) üretim reçetesi doğrultusunda yapılmasını sağlar.
 • Bitim (finisaj) işlemleri sonucu deri/kürk-süetlerin görsel ve fiziksel kontrollerini yapar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavlarda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1,5-2 dakika zaman verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birime (A1) ilave olarak en az bir seçmeli birimden (B1, B2, B3) başarılı olmaları gerekmektedir. Teorik sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından olmak üzere sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi deri işlenti opratörlüğü alanında istihdama da katılabilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000305

Qualification Title
Leather Processing Operator Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level4
4 The Qualification has been included in TQF on 29/03/2022
TQF Level 4
Thematic AreasTextiles (clothes, footwear and leather)
National Occupation Classification

ISCO 08: 7535

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is for the profession of Leather Processing Operator (Level 4) to be carried out by qualified people and to increase the quality of the works;

- To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,

- To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,

- It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person who has this qualification;

 • Implements occupational health and safety instructions.
 • Knows environmental risks and take precautions.
 • Works in accordance with the requirements of the quality assurance system.
 • Makes work organization.
 • Follow ups raw leather assortment.
 • Makes/has somebody to make leather wetting and softening processes.
 • Follows pruning process.
 • Prepares the chemical for the pruning process and the follows the process.
 • Performs liming operations.
 • Follows the pressing process.
 • Performs deliming.
 • Performs bating.
 • Degreases(For sheepskin).
 • Performs pickling.
 • Performs storing.
 • Performs tanning.
 • Performs the processes before the wet treatment ends.
 • Performs neutralization process.
 • Performs retannage.
 • Performs dyeing process.
 • Performs the lubrication process.
 • Performs the fixation/binding process.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.

In the theoretical exams, candidates are given a four-choice multiple-choice exam with at least fifteen (15) questions, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given 1.5-2 minutes for each question.

All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.

Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Executive Board. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for Success Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification. In order to receive the professional qualification certificate, candidates must be successful in at least one elective unit (B1, B2, B3) in addition to the compulsory unit (A1). In the theoretical exam, the candidate who answers at least 60% of the questions correctly is considered successful. In order for the candidate to be successful in the performance exam, he/she must show at least 80% success in all of the critical steps.
Progression Paths (Relationship Type)

Leather Handling Operator (Level 4) qualification certificate holders can vertically advance in their career towards Leather Wet Handling Supervisor (Level 5), Leather Dry Handling (Level 5), Leather Finishing Process Supervisor (Level 5) after receiving training to acquire additional knowledge and skills.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000305


Qualification Title
Leather Processing Operator Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 7535


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification has been included in TQF on 29/03/2022

National Occupation Classification

ISCO 08: 7535


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is for the profession of Leather Processing Operator (Level 4) to be carried out by qualified people and to increase the quality of the works;

- To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,

- To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,

- It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.


Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person who has this qualification;

 • Implements occupational health and safety instructions.
 • Knows environmental risks and take precautions.
 • Works in accordance with the requirements of the quality assurance system.
 • Makes work organization.
 • Follow ups raw leather assortment.
 • Makes/has somebody to make leather wetting and softening processes.
 • Follows pruning process.
 • Prepares the chemical for the pruning process and the follows the process.
 • Performs liming operations.
 • Follows the pressing process.
 • Performs deliming.
 • Performs bating.
 • Degreases(For sheepskin).
 • Performs pickling.
 • Performs storing.
 • Performs tanning.
 • Performs the processes before the wet treatment ends.
 • Performs neutralization process.
 • Performs retannage.
 • Performs dyeing process.
 • Performs the lubrication process.
 • Performs the fixation/binding process.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.

In the theoretical exams, candidates are given a four-choice multiple-choice exam with at least fifteen (15) questions, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given 1.5-2 minutes for each question.

All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.


Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Executive Board. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Conditions for Success
Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification. In order to receive the professional qualification certificate, candidates must be successful in at least one elective unit (B1, B2, B3) in addition to the compulsory unit (A1). In the theoretical exam, the candidate who answers at least 60% of the questions correctly is considered successful. In order for the candidate to be successful in the performance exam, he/she must show at least 80% success in all of the critical steps.

Progression Paths (Relationship Type)

Leather Handling Operator (Level 4) qualification certificate holders can vertically advance in their career towards Leather Wet Handling Supervisor (Level 5), Leather Dry Handling (Level 5), Leather Finishing Process Supervisor (Level 5) after receiving training to acquire additional knowledge and skills.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode