Yeterlilik Kodu

TR0040019401

Yeterlilik Adı
DE 11000 Tipi Lokomotif Brövesi
Sorumlu KurumDiğer Sorumlu Kurumlar
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiDiğer
Sorumlu Kurum URLhttp://www.adresyok.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Taşımacılık hizmetleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

Tren Makinisti Seviye 4 10UMS0059-4 
ISCO 08: 8311 (Lokomotif sürücüleri)

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

DE 11000 tipi lokomotifleri; demiryolu trafik güvenliği çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, lokomotifin teknik özelliklerine ve işletmecilik kural / ilkelerine uygun şekilde kullanır, teslim ve tesellüm süreçlerini yerine getirir.

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

DE 11000 Tipi Lokomotif Eğitimi programında tanımlanmış şartlar ve süreler

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

DE 11000 Tipi Lokomotif Eğitimi Programına giriş şartı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tren Makinisti Ehliyetine sahip olmaktır.

Başarma ŞartlarıYaygın eğitim
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

DE 11000 Tipi Lokomotif Brövesi için Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu ve ön şarttır

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 5 yıl geçerlidir.
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü mevzuatı gereğince brövelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0040019401


Yeterlilik Adı
DE 11000 Tipi Lokomotif Brövesi

Sorumlu Kurum
Diğer Sorumlu Kurumlar

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Diğer

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

Tren Makinisti Seviye 4 10UMS0059-4 
ISCO 08: 8311 (Lokomotif sürücüleri)


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

Tren Makinisti Seviye 4 10UMS0059-4 
ISCO 08: 8311 (Lokomotif sürücüleri)


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

DE 11000 tipi lokomotifleri; demiryolu trafik güvenliği çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, lokomotifin teknik özelliklerine ve işletmecilik kural / ilkelerine uygun şekilde kullanır, teslim ve tesellüm süreçlerini yerine getirir.


Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

DE 11000 Tipi Lokomotif Eğitimi programında tanımlanmış şartlar ve süreler


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

DE 11000 Tipi Lokomotif Eğitimi Programına giriş şartı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tren Makinisti Ehliyetine sahip olmaktır.


Başarma Şartları
Yaygın eğitim

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

DE 11000 Tipi Lokomotif Brövesi için Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu ve ön şarttır


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Tren Makinisti (Seviye 4)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 5 yıl geçerlidir.
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü mevzuatı gereğince brövelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0040019401

Qualification Title
Awarding BodyOther Responsible Bodies
Awarding Body ContactOther bodies
Awarding Body Urlhttp://www.tyc.gov.tr/
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasTransport services
National Occupation Classification -
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0040019401


Qualification Title

Awarding Body
Other Responsible Bodies

Awarding Body Contact
Other bodies

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address