Yeterlilik Kodu

TR0010000939

Yeterlilik Adı
CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
5 Yeterlilik TYÇ’ye 29/03/2022 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3139

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların,  geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine,  sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
 • Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kalite sağlama tekniklerini açıklar.
 • Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.
 • CNC takım tezgahlarının türlerini, özelliklerini ve üretim süreçlerini tanımlar.
 • CNC takım tezgâhı türlerini imalat proseslerine göre tanımlar.
 • CNC takım tezgâhlarını kontrol tiplerine göre sıralar.
 • Üretilecek parçanın fiziksel özelliklerine göre CNC takım tezgâhlarının özelliklerini tanımlar.
 • CNC takım tezgâhlarının özelliklerini, üretim süreçlerine ve üretilecek parçaya göre tanımlar.
 • CNC takım tezgâhının temel çalıştırma, hassasiyet ölçüm ve kontrol işlemlerini gerçekleştirir.
 • CNC takım tezgâhının açma-kapama işlemlerini emniyetli şekilde yapar.
 • CNC takım tezgâhının ekranlarından ikaz ve açılış parametrelerinin uygunluğunu, tezgâh özelliklerine göre gözden geçirerek hataları giderir.
 • CNC takım tezgâhının terazisini ve eksenel hareketlerinin hassasiyetini ölçer.
 • CNC takım tezgâhının iş milindeki salgı miktarını ölçer.
 • Makinelerin kurulumunu yapar.
 • Makinenin bağlantı elemanlarını ve tesisatlarını söker.
 • Makinenin güvenli şekilde kaldırılması ve taşınmasını sağlar.
 • Makinenin kurulacağı zemin ve tesisat hazırlıklarını açıklar.
 • Makinenin belirlenen konuma yerleştirilmesini, iş güvenliği kurallarına ve işyeri talimatlarına uygun şekilde sağlar.
 • Makinenin bağlantı ve montaj işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirir.
 • Makinenin istenen şekilde çalışması için gerekli teknik ayarları yapar.
 • Kurulumu tamamlanan makineler hakkında bilgi vererek formları doldurur.
 • Kurulumu yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
 • Yapılan kurulum işlemlerini ilgili formlara işler.
 • Bakım faaliyetleri ile ilgili kontrolleri yaparak raporlar.
 • Bakım öncesi kontroller ile ilgili değerlendirmeler yapar.
 • Bakım faaliyetlerine yönelik iş planı hazırlar.
 • İş planı doğrultusunda çalışmanın yürütülmesini sağlar.
 • Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.
 • Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.
 • Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.  3. Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.
 • Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.
 • Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.
 • Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
 • Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.
 • Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
 • Makinelerin yağ değişimini periyodik olarak gerçekleştirir.
 • Filtreyi, sızdırmazlık elemanını, kayışı ve rulmanı değiştirir.
 • Değişen parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.
 • Bakımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.
 • Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
 • Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 • Arıza tespitini açıklar.
 • Arıza tespit yöntemlerini sıralar.
 • Olası sızdırmazlık elemanı arızalarını sıralar.
 • Olası mekanik parça arızalarını sıralar.
 • Arızaları giderir.
 • Sızdırmazlık elemanlarının arızalarını giderir.
 • Mekanik parçaların arızalarını giderir.
 • Onarımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.
 • Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
 • Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 • Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.
 • Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.
 • Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
 • Belirlenen işleme göre kontrol ve ölçü aletlerini hazırlar.
 • Bakımı yapılacak makine/üretim hattı ile ilgili operatörden bilgi alır.
 • Kestirimci bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Makine/üretim hattının yağ ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Makine/üretim hattının sıcaklık ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Makine/üretim hattının ses (gürültü) ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Makine/üretim hattının titreşim (vibrasyon) ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Yapılan ölçüm ve analiz sonuçlarını standart değerlere göre raporlar.
 • Kestirimci bakım sonrası işlemleri açıklar.
 • Bakımı yapılan makine/üretim hattıyla ilgili raporları değerlendirir.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre makine/üretim hattının bakım planı hazırlama çalışmalarını açıklar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve B1 birimleri için en az yirmi beş (25) soruluk; A2 birimi için en az on beş (15) soruluk; A3 birimi için en az on (10) soruluk; B2 ve B3 birimleri için en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Ayrıca B2 birimi için soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 arıza senaryosu ve çalışma alanının ve donanımlarının uygunsuzluklarına yönelik bir senaryo ve bakım faaliyetlerinin kontrollerine yönelik bir senaryo olmak üzere toplamda en az 4 senaryo verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından(A1,A2,A3) ve seçmeli birimlerden(B1,B2,B3) en az bir tanesinden başarılı olmaları şartı vardır. Teorik sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi mesleği; CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi ve CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi mesleklerine yatay olarak ilerlenebilmektedir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0010000939


Yeterlilik Adı
CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3139


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye 29/03/2022 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3139


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların,  geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine,  sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar.
 • Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kalite sağlama tekniklerini açıklar.
 • Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.
 • CNC takım tezgahlarının türlerini, özelliklerini ve üretim süreçlerini tanımlar.
 • CNC takım tezgâhı türlerini imalat proseslerine göre tanımlar.
 • CNC takım tezgâhlarını kontrol tiplerine göre sıralar.
 • Üretilecek parçanın fiziksel özelliklerine göre CNC takım tezgâhlarının özelliklerini tanımlar.
 • CNC takım tezgâhlarının özelliklerini, üretim süreçlerine ve üretilecek parçaya göre tanımlar.
 • CNC takım tezgâhının temel çalıştırma, hassasiyet ölçüm ve kontrol işlemlerini gerçekleştirir.
 • CNC takım tezgâhının açma-kapama işlemlerini emniyetli şekilde yapar.
 • CNC takım tezgâhının ekranlarından ikaz ve açılış parametrelerinin uygunluğunu, tezgâh özelliklerine göre gözden geçirerek hataları giderir.
 • CNC takım tezgâhının terazisini ve eksenel hareketlerinin hassasiyetini ölçer.
 • CNC takım tezgâhının iş milindeki salgı miktarını ölçer.
 • Makinelerin kurulumunu yapar.
 • Makinenin bağlantı elemanlarını ve tesisatlarını söker.
 • Makinenin güvenli şekilde kaldırılması ve taşınmasını sağlar.
 • Makinenin kurulacağı zemin ve tesisat hazırlıklarını açıklar.
 • Makinenin belirlenen konuma yerleştirilmesini, iş güvenliği kurallarına ve işyeri talimatlarına uygun şekilde sağlar.
 • Makinenin bağlantı ve montaj işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirir.
 • Makinenin istenen şekilde çalışması için gerekli teknik ayarları yapar.
 • Kurulumu tamamlanan makineler hakkında bilgi vererek formları doldurur.
 • Kurulumu yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
 • Yapılan kurulum işlemlerini ilgili formlara işler.
 • Bakım faaliyetleri ile ilgili kontrolleri yaparak raporlar.
 • Bakım öncesi kontroller ile ilgili değerlendirmeler yapar.
 • Bakım faaliyetlerine yönelik iş planı hazırlar.
 • İş planı doğrultusunda çalışmanın yürütülmesini sağlar.
 • Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.
 • Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.
 • Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.  3. Çalışma için gerekli malzeme ve ekipmanı hazırlar.
 • Bakımı yapılacak makinenin güvenlik önlemlerini talimatlara uygun olarak alır.
 • Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.
 • Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
 • Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.
 • Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
 • Makinelerin yağ değişimini periyodik olarak gerçekleştirir.
 • Filtreyi, sızdırmazlık elemanını, kayışı ve rulmanı değiştirir.
 • Değişen parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.
 • Bakımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.
 • Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
 • Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 • Arıza tespitini açıklar.
 • Arıza tespit yöntemlerini sıralar.
 • Olası sızdırmazlık elemanı arızalarını sıralar.
 • Olası mekanik parça arızalarını sıralar.
 • Arızaları giderir.
 • Sızdırmazlık elemanlarının arızalarını giderir.
 • Mekanik parçaların arızalarını giderir.
 • Onarımı tamamlanan makinelerde son işlemleri gerçekleştirir.
 • Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.
 • Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 • Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.
 • Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol eder.
 • Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
 • Belirlenen işleme göre kontrol ve ölçü aletlerini hazırlar.
 • Bakımı yapılacak makine/üretim hattı ile ilgili operatörden bilgi alır.
 • Kestirimci bakım faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Makine/üretim hattının yağ ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Makine/üretim hattının sıcaklık ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Makine/üretim hattının ses (gürültü) ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Makine/üretim hattının titreşim (vibrasyon) ölçümlerini ve analizlerini yapar.
 • Yapılan ölçüm ve analiz sonuçlarını standart değerlere göre raporlar.
 • Kestirimci bakım sonrası işlemleri açıklar.
 • Bakımı yapılan makine/üretim hattıyla ilgili raporları değerlendirir.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre makine/üretim hattının bakım planı hazırlama çalışmalarını açıklar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve B1 birimleri için en az yirmi beş (25) soruluk; A2 birimi için en az on beş (15) soruluk; A3 birimi için en az on (10) soruluk; B2 ve B3 birimleri için en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Ayrıca B2 birimi için soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 arıza senaryosu ve çalışma alanının ve donanımlarının uygunsuzluklarına yönelik bir senaryo ve bakım faaliyetlerinin kontrollerine yönelik bir senaryo olmak üzere toplamda en az 4 senaryo verilir.

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından(A1,A2,A3) ve seçmeli birimlerden(B1,B2,B3) en az bir tanesinden başarılı olmaları şartı vardır. Teorik sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi mesleği; CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi ve CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi mesleklerine yatay olarak ilerlenebilmektedir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000939

Qualification Title
CNC Machine Tool Mechanical Service Attendant Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level5
5 The Qualification has been included in TQF on 29/03/2022
TQF Level 5
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08: 3139

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is for CNC Machine Tools Mechanical Service Attendant (Level 5) to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of work;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person who has this qualification;

 • Takes the OHS measures in the working environment.
 • Describes emergency procedures.
 • Takes environmental safety measures in the work environment.
 • Defines the quality standards of NC/CNC machine tools repair service.
 • Describes the processes related to the quality standards of NC/CNC machine tools repair service.
 • Performs organization of business processes.
 • Directs the staff according to the work type.
 • Records and reports business processes.
 • Executes customer relations during business processes.
 • Distinguishes NC/CNC machine tools types.
 • Describes the capacities of NC/CNC machine tools according to the technical specifications.
 • Performs basic operations of the NC/CNC machine tool.
 • Uses basic measurement and control tools in NC/CNC machine tools.
 • Performs pre-testing operations.
 • Performs internal calibration and calibration.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to operate.
 • Examines the technical specifications of the machines.
 • Systematically checks the operation of the machines.
 • Takes safety precautions before beginning maintenance operations.
 • Changes machine parts.
 • Makes machine settings.
 • Provides information on machines whose repair and maintenance are completed and fills in forms.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to work.
 • Examines the technical specifications of the machines.
 • Takes safety precautions before proceeding.
 • Detects the fault.
 • Resolves the defects.
 • Provides information on machines whose repair and maintenance are completed and fills in forms.
 • Installs new incoming machines.
 • Installs the machines to be replaced.
 • Makes the necessary changes related to the machines.
 • Provides information on machines whose installation and replacement are completed and fills in forms.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.

In the theoretical exam, candidates must have at least twenty-five (25) questions for A1 and B1 units; A minimum of fifteen (15) questions for the A2 unit; A minimum of ten (10) questions for the A3 unit; For B2 and B3 units, a written exam with at least twenty (20) questions with 4 options and equal points each is applied. In the exam, candidates are given an average of 1.5 minutes for each question. In addition, a total of at least 4 scenarios are given, including 2 fault scenarios with questions and answers for the B2 unit, a scenario for the inconveniences of the work area and its equipment, and a scenario for the controls of maintenance activities.

All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.

Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation

Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.  Candidates must be successful in all of the compulsory qualification units (A1,A2,A3) and at least one of the elective units (B1,B2,B3) in order to receive the professional qualification certificate. In the theoretical exam, the candidate who answers at least 60% of the questions correctly is considered successful. In order for the candidate to be successful in the performance exam, he/she must show a minimum of 80% success in the overall exam, provided that he/she performs successfully in all of the critical steps.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000939


Qualification Title
CNC Machine Tool Mechanical Service Attendant Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 3139


EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification has been included in TQF on 29/03/2022

National Occupation Classification

ISCO 08: 3139


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is for CNC Machine Tools Mechanical Service Attendant (Level 5) to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of work;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person who has this qualification;

 • Takes the OHS measures in the working environment.
 • Describes emergency procedures.
 • Takes environmental safety measures in the work environment.
 • Defines the quality standards of NC/CNC machine tools repair service.
 • Describes the processes related to the quality standards of NC/CNC machine tools repair service.
 • Performs organization of business processes.
 • Directs the staff according to the work type.
 • Records and reports business processes.
 • Executes customer relations during business processes.
 • Distinguishes NC/CNC machine tools types.
 • Describes the capacities of NC/CNC machine tools according to the technical specifications.
 • Performs basic operations of the NC/CNC machine tool.
 • Uses basic measurement and control tools in NC/CNC machine tools.
 • Performs pre-testing operations.
 • Performs internal calibration and calibration.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to operate.
 • Examines the technical specifications of the machines.
 • Systematically checks the operation of the machines.
 • Takes safety precautions before beginning maintenance operations.
 • Changes machine parts.
 • Makes machine settings.
 • Provides information on machines whose repair and maintenance are completed and fills in forms.
 • Prepares the necessary machinery, equipment and materials to work.
 • Examines the technical specifications of the machines.
 • Takes safety precautions before proceeding.
 • Detects the fault.
 • Resolves the defects.
 • Provides information on machines whose repair and maintenance are completed and fills in forms.
 • Installs new incoming machines.
 • Installs the machines to be replaced.
 • Makes the necessary changes related to the machines.
 • Provides information on machines whose installation and replacement are completed and fills in forms.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.

In the theoretical exam, candidates must have at least twenty-five (25) questions for A1 and B1 units; A minimum of fifteen (15) questions for the A2 unit; A minimum of ten (10) questions for the A3 unit; For B2 and B3 units, a written exam with at least twenty (20) questions with 4 options and equal points each is applied. In the exam, candidates are given an average of 1.5 minutes for each question. In addition, a total of at least 4 scenarios are given, including 2 fault scenarios with questions and answers for the B2 unit, a scenario for the inconveniences of the work area and its equipment, and a scenario for the controls of maintenance activities.

All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.


Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation


Access Requirements

Entry condition is not required.


Conditions for Success
Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.  Candidates must be successful in all of the compulsory qualification units (A1,A2,A3) and at least one of the elective units (B1,B2,B3) in order to receive the professional qualification certificate. In the theoretical exam, the candidate who answers at least 60% of the questions correctly is considered successful. In order for the candidate to be successful in the performance exam, he/she must show a minimum of 80% success in the overall exam, provided that he/she performs successfully in all of the critical steps.

Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode