Yeterlilik Kodu

TR0010218359

Yeterlilik Adı
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
4 Yeterlilik TYÇ’ye 08/12/2022 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gıda işleme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8160

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 •  İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma risklerini ve önlemlerini açıklar.
 •  Çalışma süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 •  Acil durumlarda uygun davranış ve önlemleri ayırt eder.
 •  Üretim ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntem ve prosedürleri açıklar.
 •  Üretimde iş organizasyonu ve gıda güvenilirliği sağlamaya yönelik kural ve prosedürleri açıklar.
 •  Sorumlu olduğu çalışma süreçlerinde organizasyon ve kayıt tutma kurallarını açıklar.
 •  Kişisel sağlığını korumaya yönelik önlemleri açıklar.
 •  Personel hijyen kurallarını açıklar.
 •  Üretim ortamında hijyen ve sanitasyon kuralları ile gıda güvenilirliğini sağlamaya yönelik önlemleri açıklar.
 •  Üretim öncesinde ortam, makine ve ekipmanın işlevselliğini, güvenliğini ve hijyenini sağlar.
 •  Çalışma ortamında İSG, çevre koruma ve hijyen önlemlerini uygular.
 •  Üretim ortamı, makine ve ekipmanların üretime hazır olmasını sağlar.
 •  Üretimde kullanılacak bileşenlerin hazır olmasını sağlar.
 •  Çikolata hamurunu hazırlar.
 •  Karışım hazırlar.
 •  Karışımı inceltir.
 •  Karışımı konçlar.
 •  Üretim öncesinde ortam, makine ve ekipmanın işlevselliğini, güvenliğini ve hijyenini sağlar.
 •  Çalışma ortamında İSG, çevre koruma ve hijyen önlemlerini uygular.
 •  Üretim ortamı, makine ve ekipmanları çikolata hamuru işlemeye hazır olmasını sağlar.
 •  Çikolata hamurunun ve bileşenlerinin üretime hazır olmasını sağlar.
 •  Çikolata hamuru işler.
 •  Sade/çeşnili çikolata üretir.
 •  Dolgulu çikolata üretir.
 •  Çikolata ile kaplama yapar.
 •  Ambalajlama ve etiketleme sürecini takip eder.

 

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve/veya performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlarda başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü (Seviye 5)

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0010218359


Yeterlilik Adı
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8160


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye 08/12/2022 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8160


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 •  İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma risklerini ve önlemlerini açıklar.
 •  Çalışma süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.
 •  Acil durumlarda uygun davranış ve önlemleri ayırt eder.
 •  Üretim ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntem ve prosedürleri açıklar.
 •  Üretimde iş organizasyonu ve gıda güvenilirliği sağlamaya yönelik kural ve prosedürleri açıklar.
 •  Sorumlu olduğu çalışma süreçlerinde organizasyon ve kayıt tutma kurallarını açıklar.
 •  Kişisel sağlığını korumaya yönelik önlemleri açıklar.
 •  Personel hijyen kurallarını açıklar.
 •  Üretim ortamında hijyen ve sanitasyon kuralları ile gıda güvenilirliğini sağlamaya yönelik önlemleri açıklar.
 •  Üretim öncesinde ortam, makine ve ekipmanın işlevselliğini, güvenliğini ve hijyenini sağlar.
 •  Çalışma ortamında İSG, çevre koruma ve hijyen önlemlerini uygular.
 •  Üretim ortamı, makine ve ekipmanların üretime hazır olmasını sağlar.
 •  Üretimde kullanılacak bileşenlerin hazır olmasını sağlar.
 •  Çikolata hamurunu hazırlar.
 •  Karışım hazırlar.
 •  Karışımı inceltir.
 •  Karışımı konçlar.
 •  Üretim öncesinde ortam, makine ve ekipmanın işlevselliğini, güvenliğini ve hijyenini sağlar.
 •  Çalışma ortamında İSG, çevre koruma ve hijyen önlemlerini uygular.
 •  Üretim ortamı, makine ve ekipmanları çikolata hamuru işlemeye hazır olmasını sağlar.
 •  Çikolata hamurunun ve bileşenlerinin üretime hazır olmasını sağlar.
 •  Çikolata hamuru işler.
 •  Sade/çeşnili çikolata üretir.
 •  Dolgulu çikolata üretir.
 •  Çikolata ile kaplama yapar.
 •  Ambalajlama ve etiketleme sürecini takip eder.

 


Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve/veya performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlarda başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü (Seviye 5)


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010218359

Qualification Title
Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 4) VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level4
4 The Qualification has been included in TQF on 08/12/2022
TQF Level 4
Thematic AreasFood processing
National Occupation Classification

ISCO 08: 8160

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is for the Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 4) profession to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description-
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Quantification and consideration; It is carried out in accordance with the conditions and methods defined in the relevant National Competence, in line with the Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation by the certification bodies authorized by MYK. In measurement and evaluation, different methods such as written and oral exams, performance exams, observation, interview, simulation, role-play, portfolio and on-the-job supervision are used.

Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

There is no entry requirement.

Conditions for SuccessThe candidate must be successful in the T1 exam in order to be considered successful in the said unit. The validity period of the qualification unit is 2 years from the date of achievement of the unit.
Progression Paths (Relationship Type)

Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 5)

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 4) professional qualification certificate is 5 years.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010218359


Qualification Title
Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 4) VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 8160


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification has been included in TQF on 08/12/2022

National Occupation Classification

ISCO 08: 8160


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is for the Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 4) profession to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description
-

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Quantification and consideration; It is carried out in accordance with the conditions and methods defined in the relevant National Competence, in line with the Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation by the certification bodies authorized by MYK. In measurement and evaluation, different methods such as written and oral exams, performance exams, observation, interview, simulation, role-play, portfolio and on-the-job supervision are used.


Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

There is no entry requirement.


Conditions for Success
The candidate must be successful in the T1 exam in order to be considered successful in the said unit. The validity period of the qualification unit is 2 years from the date of achievement of the unit.

Progression Paths (Relationship Type)

Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 5)


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

The validity period of the Chocolate and Chocolate Products Production Operator (Level 4) professional qualification certificate is 5 years.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode