Yeterlilik Kodu

TR00327867

Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bilgisayar kullanımı
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyinde varolan bilgilerini geliştirir ve uygulamaya koyar.
 • Bilimsel araştırma sürecinde, uygun araçları ve yaklaşımları kullanır.
 • Güncel araştırmaları takip ederek analiz, sentez ve eleştirel değerlendirme yapar.
 • Bilgi birikimini çok disiplinli bilimsel çalışmalarda kullanır.
 • Teknolojinin geleceği hakkında öngörü sahibidir.
 • Teknoloji geliştirme projelerinde görev alarak bu projelere bilimsel katma değer kazandırır.
 • Literatürde varolan çalışmaları daha iyi hale getirir veya kendisi yeni bir yöntem ortaya koyar.
 • Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplama, değerlendirme ve yorumlama gibi aktiviteleri yerine getirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin ve yeniliklere açık olmanın önemini kavrayarak gelişmeleri takip eder.
 • Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Çalışmalarının sonuçlarını ve ilerlemelerini ulusal ve uluslararası ortamlarda akıcı biçimde aktarır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar ve değerlendirme
Madde 12 — Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl
sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Sınavlar sözlü, yazılı ya da uygulamalı olarak yapılabilir.

Notlar
Madde 13 — Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı
tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu
olarak verilir:
Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü
AA 4,0 90 - 100
BA 3,5 85 - 89
BB 3,0 80 - 84
CB 2,5 75 - 79
CC 2,0 70 - 74
DC 1,5 60 - 69
DD 1,0 50 - 59
FD 0,5 30 - 49
FF 0,0 0 - 29

Ayrıca, harf notlarından;
a) DS : Devamsız,
b) S : Başarılı,
c) U : Başarısız
olarak harf ile tanımlanır.
Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla
sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler,
uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma
durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lisans derecesine sahip öğrenciler, aşağıdaki şartlara göre programa kabul edilirler. 1) ALES sınavından 100 üzerinden en az 55 veya denk sınavlardan (GMAT, GRE vb.) eşdeğer puan almak. 2) İngilizce yeterliliği: ÇOMÜ Yabancı Diller Bölümünün yaptığı yeterlilik sınavından ÇOMÜ Senatosu tarafından belirlenen asgari puanı veya denk sınavlardan (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) eşdeğer puan almak. 3) 100 üzerinden en az 60 brikimli GNO'ya sahip olmak. Yukarıdaki kriterleri sağlayan adaylar bilimsel sınava çağrılırlar. Yüksek lisans programına başvuru değerlendirmesi, ALES notunun %50'si, birikimli genel not ortalamasının (GNO) %30'u ve bilimsel sınavın %20'si temel alınarak yapılır. Notu en az 60 olan adaylar kontenjana göre programa kabul edilirler. Ayrıca farklı üniversitelerin eşdeğer programlarından kontenjan dahilinde yatay geçiş mümkündür.

Başarma ŞartlarıMezun olabilmek için öğrenciler, 4.00 üzerinden en az 2.00 birikimli genel not ortalaması (birik. GNO) tutturmuş, bir seminer de dahil olmak üzere programdaki tüm dersleri en az CC/S notuyla başarıyla geçmiş (120 AKTS kredisi), ve yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş olmalıdırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunları özel şirketler ve devlet kurumlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyerlerini enstitülerde sürdürebilirler veya araştırma merkezlerinde de görev alabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00327867


Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyinde varolan bilgilerini geliştirir ve uygulamaya koyar.
 • Bilimsel araştırma sürecinde, uygun araçları ve yaklaşımları kullanır.
 • Güncel araştırmaları takip ederek analiz, sentez ve eleştirel değerlendirme yapar.
 • Bilgi birikimini çok disiplinli bilimsel çalışmalarda kullanır.
 • Teknolojinin geleceği hakkında öngörü sahibidir.
 • Teknoloji geliştirme projelerinde görev alarak bu projelere bilimsel katma değer kazandırır.
 • Literatürde varolan çalışmaları daha iyi hale getirir veya kendisi yeni bir yöntem ortaya koyar.
 • Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplama, değerlendirme ve yorumlama gibi aktiviteleri yerine getirir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin ve yeniliklere açık olmanın önemini kavrayarak gelişmeleri takip eder.
 • Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Çalışmalarının sonuçlarını ve ilerlemelerini ulusal ve uluslararası ortamlarda akıcı biçimde aktarır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar ve değerlendirme
Madde 12 — Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl
sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Sınavlar sözlü, yazılı ya da uygulamalı olarak yapılabilir.

Notlar
Madde 13 — Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı
tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu
olarak verilir:
Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü
AA 4,0 90 - 100
BA 3,5 85 - 89
BB 3,0 80 - 84
CB 2,5 75 - 79
CC 2,0 70 - 74
DC 1,5 60 - 69
DD 1,0 50 - 59
FD 0,5 30 - 49
FF 0,0 0 - 29

Ayrıca, harf notlarından;
a) DS : Devamsız,
b) S : Başarılı,
c) U : Başarısız
olarak harf ile tanımlanır.
Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla
sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler,
uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma
durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Paketi URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Bilgisayar kullanımı

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunları özel şirketler ve devlet kurumlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyerlerini enstitülerde sürdürebilirler veya araştırma merkezlerinde de görev alabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Giriş Şartı

Lisans derecesine sahip öğrenciler, aşağıdaki şartlara göre programa kabul edilirler. 1) ALES sınavından 100 üzerinden en az 55 veya denk sınavlardan (GMAT, GRE vb.) eşdeğer puan almak. 2) İngilizce yeterliliği: ÇOMÜ Yabancı Diller Bölümünün yaptığı yeterlilik sınavından ÇOMÜ Senatosu tarafından belirlenen asgari puanı veya denk sınavlardan (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) eşdeğer puan almak. 3) 100 üzerinden en az 60 brikimli GNO'ya sahip olmak. Yukarıdaki kriterleri sağlayan adaylar bilimsel sınava çağrılırlar. Yüksek lisans programına başvuru değerlendirmesi, ALES notunun %50'si, birikimli genel not ortalamasının (GNO) %30'u ve bilimsel sınavın %20'si temel alınarak yapılır. Notu en az 60 olan adaylar kontenjana göre programa kabul edilirler. Ayrıca farklı üniversitelerin eşdeğer programlarından kontenjan dahilinde yatay geçiş mümkündür.


Edinme Yolları

Mezun olabilmek için öğrenciler, 4.00 üzerinden en az 2.00 birikimli genel not ortalaması (birik. GNO) tutturmuş, bir seminer de dahil olmak üzere programdaki tüm dersleri en az CC/S notuyla başarıyla geçmiş (120 AKTS kredisi), ve yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş olmalıdırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00327867

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasComputer use
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00327867


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Computer use

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-