Yeterlilik Kodu

TR0030025885

Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumTrakya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Sorumlu Kurum URLhttp://www.trakya.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bilgisayar kullanımı
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yazılım, bilişim ve donanıma ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri, tarihsel ve kuramsal bağlamlarına oturtabileceği bilgisayar bilimleri ve diğer ilgili bilim alanlarına ait bilgilere sahiptir.
 • Bir yazılım ve/veya bilişim projesindeki analiz, tasarım, gerçekleme, test ve entegrasyon evrelerini gerçekleştirir.
 • Yazılım ve bilişim uygulamaları için gerekli olan donanımı seçer, uyarlar ve kullanır.
 • Bireysel olarak veya bir takım çalışması içinde etkin ve uyumlu olarak çalışır ve gerektiğinde inisiyatif alır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında gelişmeleri takip eder.
 • Kendisine öğretilenlerle yetinmeyip, yeni bilgilere erişebilmek için araştırma yapar.
 • Sözlü ve yazılı dili etkin olarak kullanır.
 • En az bir yabancı dili kullanarak bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki yenilikleri izler ve gerektiğinde yine bu dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Sosyal ve mesleki yaşamında etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıProgramda yer alan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden; Staj I ve Staj II derslerini alarak 4. ve 6. yarıyılın sonunda mesleki stajlarını tamamlayıp hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere lisans diploması verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025885


Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Trakya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yazılım, bilişim ve donanıma ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri, tarihsel ve kuramsal bağlamlarına oturtabileceği bilgisayar bilimleri ve diğer ilgili bilim alanlarına ait bilgilere sahiptir.
 • Bir yazılım ve/veya bilişim projesindeki analiz, tasarım, gerçekleme, test ve entegrasyon evrelerini gerçekleştirir.
 • Yazılım ve bilişim uygulamaları için gerekli olan donanımı seçer, uyarlar ve kullanır.
 • Bireysel olarak veya bir takım çalışması içinde etkin ve uyumlu olarak çalışır ve gerektiğinde inisiyatif alır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında gelişmeleri takip eder.
 • Kendisine öğretilenlerle yetinmeyip, yeni bilgilere erişebilmek için araştırma yapar.
 • Sözlü ve yazılı dili etkin olarak kullanır.
 • En az bir yabancı dili kullanarak bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki yenilikleri izler ve gerektiğinde yine bu dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Sosyal ve mesleki yaşamında etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Programda yer alan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden; Staj I ve Staj II derslerini alarak 4. ve 6. yarıyılın sonunda mesleki stajlarını tamamlayıp hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere lisans diploması verilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025885

Qualification Title
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması
Awarding BodyTrakya University
Awarding Body ContactTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Awarding Body Urlhttp://www.trakya.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasComputer use
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025885


Qualification Title
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması

Awarding Body
Trakya University

Awarding Body Contact
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address