Yeterlilik Kodu

TR0010001994

Yeterlilik Adı
Arama Kurtarma Uzmanı Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Şahısların ve mülkiyetin korunması
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5419

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, ileri düzeyde kuramsal ve metodolojik bilgi kullanılarak görevlerin yerine getirildiği, öngörülemeyen çalışma ortamlarında mesleki faaliyet ya da projelerin yönetildiği, karmaşık ve öngörülemeyen sorunlara çözümler getirilen, sorumluluğunda çalışan kişi ve ekiplerin mesleki gelişiminin yönetildiği iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma uygulamalarını açıklar.
 • İş süreçleri ile ilgili sağlık uygulamalarını açıklar.
 • Afet ve acil durum müdahalelerinde, ekip ve süreç yönetimine dair mevzuat ve yöntemleri açıklar.
 • Afet ve acil durum müdahale süreçleri ile ilgili, mal ve hizmet tedarikine dair mevzuat ve yöntemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde kayıt tutma ve kayıtların muhafazasına yönelik uygulamaları açıklar.
 • Kalite kavramları ve uygulamalarını afet ve acil durum hizmetleri ile ilişkilendirir.
 • Kendisi ve ekip(ler) için mesleki gelişim uygulamalarını, görev kapsamına ve iş süreçlerine uygun şekilde yürütür.
 • Arama kurtarma operasyonu süreçlerinin güvenlik içinde yürütülmesini sağlar.
 • Arama Kurtarma operasyonunun, ekip yönlendirmesi, planlama ve hazırlıklarını gelen ihbara uygun şekilde yapar.
 • Kentsel arama kurtarmada dikey ve yatay arama kurtarma uygulamalarını gerçekleştirir.
 • Bina çökmelerinde (enkaz) arama kurtarma yapar.
 • Toprak kaymalarında (heyelan) arama kurtarma yapar.
 • Su baskınlarında arama kurtarma yapar.
 • Derin, dar, kapalı ve yüksek alanlarda arama kurtarma yapar.
 • Taşıt kazaları ve diğer çeşitli kazalarda arama kurtarma yapar.
 • Arama kurtarma operasyonunun tamamlanması ve sonlandırılmasına yönelik işlemleri sıralar.
 • Kentsel arama kurtarma operasyonlarının performansının iyileştirilmesi ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaları gerçekleştirir.
 • Arama kurtarma operasyonu süreçlerinin güvenlik içinde yürütülmesini sağlar.
 • Arama kurtarma operasyonunun, ekip yönlendirmesi, planlama ve hazırlıklarını gelen ihbara/bilgiye uygun şekilde yapar.
 • Dağda ve arazide arama kurtarma yapar.
 • Çığda arama kurtarma yapar. 
 • Mağarada arama kurtarma yapar.
 • Arama kurtarma operasyonunun tamamlanması ve sonlandırılmasına yönelik işlemleri açıklar.
 • Dağda, çığda, arazide ve mağarada arama kurtarma operasyonlarının performansının iyileştirilmesi ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.
 • KBRN müdahale operasyonu süreçlerinin güvenlik içinde yürütülmesini sağlar.
 • Olay yeri ve koşullarının değerlendirmesine göre, uygun müdahale planlamasını yapar. 
 • Müdahale operasyonunu yürütür.
 • KBRN’ e müdahale operasyonunun tamamlanması ve sonlandırılmasına yönelik işlemleri açıklar.
 • KBRN müdahale operasyonlarının performansının iyileştirilmesi ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaları gerçekleştirir.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğinde tanımlanan sınavlara girecek adayın; temel arama kurtarma eğitimini aldığını belgelemesi; güncel ve geçerli bir ilkyardım belgesine sahip olması gerekmektedir.

Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010001994


Yeterlilik Adı
Arama Kurtarma Uzmanı Seviye 6 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5419


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5419


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, ileri düzeyde kuramsal ve metodolojik bilgi kullanılarak görevlerin yerine getirildiği, öngörülemeyen çalışma ortamlarında mesleki faaliyet ya da projelerin yönetildiği, karmaşık ve öngörülemeyen sorunlara çözümler getirilen, sorumluluğunda çalışan kişi ve ekiplerin mesleki gelişiminin yönetildiği iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.


Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma uygulamalarını açıklar.
 • İş süreçleri ile ilgili sağlık uygulamalarını açıklar.
 • Afet ve acil durum müdahalelerinde, ekip ve süreç yönetimine dair mevzuat ve yöntemleri açıklar.
 • Afet ve acil durum müdahale süreçleri ile ilgili, mal ve hizmet tedarikine dair mevzuat ve yöntemleri açıklar.
 • İş süreçlerinde kayıt tutma ve kayıtların muhafazasına yönelik uygulamaları açıklar.
 • Kalite kavramları ve uygulamalarını afet ve acil durum hizmetleri ile ilişkilendirir.
 • Kendisi ve ekip(ler) için mesleki gelişim uygulamalarını, görev kapsamına ve iş süreçlerine uygun şekilde yürütür.
 • Arama kurtarma operasyonu süreçlerinin güvenlik içinde yürütülmesini sağlar.
 • Arama Kurtarma operasyonunun, ekip yönlendirmesi, planlama ve hazırlıklarını gelen ihbara uygun şekilde yapar.
 • Kentsel arama kurtarmada dikey ve yatay arama kurtarma uygulamalarını gerçekleştirir.
 • Bina çökmelerinde (enkaz) arama kurtarma yapar.
 • Toprak kaymalarında (heyelan) arama kurtarma yapar.
 • Su baskınlarında arama kurtarma yapar.
 • Derin, dar, kapalı ve yüksek alanlarda arama kurtarma yapar.
 • Taşıt kazaları ve diğer çeşitli kazalarda arama kurtarma yapar.
 • Arama kurtarma operasyonunun tamamlanması ve sonlandırılmasına yönelik işlemleri sıralar.
 • Kentsel arama kurtarma operasyonlarının performansının iyileştirilmesi ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaları gerçekleştirir.
 • Arama kurtarma operasyonu süreçlerinin güvenlik içinde yürütülmesini sağlar.
 • Arama kurtarma operasyonunun, ekip yönlendirmesi, planlama ve hazırlıklarını gelen ihbara/bilgiye uygun şekilde yapar.
 • Dağda ve arazide arama kurtarma yapar.
 • Çığda arama kurtarma yapar. 
 • Mağarada arama kurtarma yapar.
 • Arama kurtarma operasyonunun tamamlanması ve sonlandırılmasına yönelik işlemleri açıklar.
 • Dağda, çığda, arazide ve mağarada arama kurtarma operasyonlarının performansının iyileştirilmesi ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.
 • KBRN müdahale operasyonu süreçlerinin güvenlik içinde yürütülmesini sağlar.
 • Olay yeri ve koşullarının değerlendirmesine göre, uygun müdahale planlamasını yapar. 
 • Müdahale operasyonunu yürütür.
 • KBRN’ e müdahale operasyonunun tamamlanması ve sonlandırılmasına yönelik işlemleri açıklar.
 • KBRN müdahale operasyonlarının performansının iyileştirilmesi ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaları gerçekleştirir.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğinde tanımlanan sınavlara girecek adayın; temel arama kurtarma eğitimini aldığını belgelemesi; güncel ve geçerli bir ilkyardım belgesine sahip olması gerekmektedir.


Başarma Şartları
Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0010001994

Qualification Title
Search and Rescue Expert (Level 6) VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasProtection of persons and property
National Occupation Classification

ISCO 08: 5419

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is offered for the recognition of previous learning in jobs and professions where tasks are carried out using advanced theoretical and methodological knowledge, professional activities or projects are managed in unpredictable working environments, solutions are brought to complex and unpredictable problems, and the professional development of individuals and teams working under their responsibility is managed.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person with this qualification;

 • Explains occupational health and safety and environmental protection applications at workplace.
 • Explains the health applications related to business processes.
 • Explains the legislation and methods about team and process management at disaster and emergency responses.
 • Explains the legislation and methods about supply of goods and services at disaster and emergency responses.
 • Explains the applications for recording and keeping the records during business processes.
 • Associates quality concepts and applications with disaster and emergency services.
 • Conducts professional development applications for oneself and team(s) in compliance to the scope of task and business processes.
 • Provides conducting search and rescue operation processes safely.
 • Performs team direction, planning and preparation of search and rescue operation in compliance to the received annunciation.
 • Performs vertical and horizontal search and rescue applications at urban search and rescue.
 • Performs search and rescue at building subsidence (wreck).
 • Performs search and rescue at landslides (landslip).
 • Performs search and rescue at floods.
 • Performs search and rescue at deep, narrow, closed and high areas.
 • Performs search and rescue at car accidents and other various accidents.
 • Lists the operations related to completing and termination of search and rescues operation.
 • Performs applications for improving the performance of urban search and rescue operations and developing capasity of efficient response.
 • Provides conducting search and rescue operation processes safely. 
 • Performs team direction, planning and preparation of search and rescue operation in compliance to the received annunciation/information.
 • Performs search and rescue at mountain and land.
 • Performs search and rescue at snowslide.
 •  Performs search and rescue at cave.
 •  Explains the operations related to completing and termination of search and rescues operation.
 • Performs applications for improving the performance of search and rescue operations at mountain, snowslide, land and cave and developing capasity of efficient response.
 • Provides conducting CBRN search and rescue operation processes safely.
 • Makes appropriate response planning according to the evaluation of the scene and conditions.
 • Conducts response operation.
 • Explains the operations related to completing and termination of CBRN search and rescues operation.
 • Performs applications for improving the performance of CBRN search and rescue operations and developing capasity of efficient response.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Orientation: Occupational

Category Special Purpose

Quality Assurance-
Access Requirements

It is required that the candidates who will take the assessments defined at the national qualification of Search and Rescue Expert (Level 6) should certify receiving basic search and rescue training; have a current and valid first-aid certificate.

Conditions for SuccessIt is obtained through assessment-evaluation based on national qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
Qualification Code

TR0010001994


Qualification Title
Search and Rescue Expert (Level 6) VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 5419


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 5419


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is offered for the recognition of previous learning in jobs and professions where tasks are carried out using advanced theoretical and methodological knowledge, professional activities or projects are managed in unpredictable working environments, solutions are brought to complex and unpredictable problems, and the professional development of individuals and teams working under their responsibility is managed.


Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person with this qualification;

 • Explains occupational health and safety and environmental protection applications at workplace.
 • Explains the health applications related to business processes.
 • Explains the legislation and methods about team and process management at disaster and emergency responses.
 • Explains the legislation and methods about supply of goods and services at disaster and emergency responses.
 • Explains the applications for recording and keeping the records during business processes.
 • Associates quality concepts and applications with disaster and emergency services.
 • Conducts professional development applications for oneself and team(s) in compliance to the scope of task and business processes.
 • Provides conducting search and rescue operation processes safely.
 • Performs team direction, planning and preparation of search and rescue operation in compliance to the received annunciation.
 • Performs vertical and horizontal search and rescue applications at urban search and rescue.
 • Performs search and rescue at building subsidence (wreck).
 • Performs search and rescue at landslides (landslip).
 • Performs search and rescue at floods.
 • Performs search and rescue at deep, narrow, closed and high areas.
 • Performs search and rescue at car accidents and other various accidents.
 • Lists the operations related to completing and termination of search and rescues operation.
 • Performs applications for improving the performance of urban search and rescue operations and developing capasity of efficient response.
 • Provides conducting search and rescue operation processes safely. 
 • Performs team direction, planning and preparation of search and rescue operation in compliance to the received annunciation/information.
 • Performs search and rescue at mountain and land.
 • Performs search and rescue at snowslide.
 •  Performs search and rescue at cave.
 •  Explains the operations related to completing and termination of search and rescues operation.
 • Performs applications for improving the performance of search and rescue operations at mountain, snowslide, land and cave and developing capasity of efficient response.
 • Provides conducting CBRN search and rescue operation processes safely.
 • Makes appropriate response planning according to the evaluation of the scene and conditions.
 • Conducts response operation.
 • Explains the operations related to completing and termination of CBRN search and rescues operation.
 • Performs applications for improving the performance of CBRN search and rescue operations and developing capasity of efficient response.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Orientation: Occupational

Category Special Purpose


Quality Assurance
-

Access Requirements

It is required that the candidates who will take the assessments defined at the national qualification of Search and Rescue Expert (Level 6) should certify receiving basic search and rescue training; have a current and valid first-aid certificate.


Conditions for Success
It is obtained through assessment-evaluation based on national qualification.

Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address